na studia licencjackie 3-letnie w trybie zaocznym

Studiuj Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami (Wągrowiec)

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

  • Wybierając tę specjalność umiejętności studenta będą odpowiadały profilowi niemal 99% polskich firm, które zatrudniają ponad połowę pracujących ludzi w Polsce. Adresatem specjalności są osoby przedsiębiorcze, żądne sukcesów finansowych i organizacyjnych, nie unikające ryzyka w podejmowaniu decyzji i chcące prowadzić własną działalność gospodarczą.
  • W ramach specjalności dzięki profilowi praktycznemu studiów studenci poznają specyfikę działania małego i średniego przedsiębiorstwa oraz zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do osiągnięcia sukcesu gospodarczego.
  • Poza umiejętnościami podstawowymi właściwymi dla nauk o zarządzaniu studenci pozyskają wiedzę m.in. w zakresie kreatywnego rozwiązywania zadań, zarządzania wizerunkiem własnym i kierowanej organizacji, promocji, komunikacji marketingowej oraz funkcjonowania małych firm w Unii Europejskiej. Nauczą się także zarządzania wartością przedsiębiorstwa oraz będą potrafili stosować nowoczesne metody finansowania inwestycji i oceniać ich efektywność. Student po ukończeniu specjalności będzie także potrafił budować plany marketingowe, prowadzić współpracę z jednostkami otoczenia biznesu oraz zarządzać wiedzą i nowoczesnymi technologiami.

PRACA PO STUDIACH

  • Absolwent kierunku Zarządzanie specjalności Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami poza zakładanymi efektami kierunkowymi posiada wiedzę i umiejętności dotyczące poszukiwania pomysłów biznesowych i realizowania ich w postaci konkretnych koncepcji biznesowych.
  • Zna podstawowe metody zarządzania małą organizacją, potrafi prowadzić księgowość małej firmy, przybierać postawy przedsiębiorcze oraz skutecznie motywować siebie i swoich współpracowników do efektywnego działania. Umie także zawierać alianse strategiczne i promować swoją działalność z poszanowaniem etyki i społecznej odpowiedzialności. Dobierając właściwe źródła finansowania potrafi również ocenić ich efektywność współpracując z innymi organizacjami, np. sektorem bankowym.
  • Absolwent potrafi także sporządzić prosty plan gospodarczy oraz wykorzystywać narzędzia informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI

  • Studenci od czwartego semestru studiów mają możliwość indywidualnie wybrać ścieżkę kształcenia decydując o wyborze przedmiotów z szerokiej oferty proponowanych zajęć.

Dowiedz się więcej o warunkach rekrutacji i samej e-Rekrutacji

Wykładowcy - praktycy

Zajęcia co 2 tygodnie tylko w sobotę i niedzielę

Stypendia studenckie do 2000 zł miesięcznie

Studia o profilu praktycznym

Czesne

I - II rok (24 miesiące)
PLN 395
  •  
miesięcznie

Czesne

III rok (9 miesięcy)
PLN 530
  •  
miesięcznie

Nasi studenci o GSW Milenium!

KONTAKT:

Dziekanat filii GSW Milenium w Wągrowcu
Wągrowiec, ul. Kcyńska 48
tel. kom.: 690 862 748
tel. kom.: 600 318 584
rekrutacja.wagrowiec@milenium.edu.pl