Warunki rekrutacji na studia II stopnia w GSW Milenium
Kandydaci na studia są przyjmowani są wstępnych, decyduje kolejność zgłoszeń.

Proces przyjęcia:

 1. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego on-line https://rekrutacja.milenium.edu.pl
 2. Wgranie skanów wymaganych dokumentów (na końcu formularza rekrutacyjnego)
 3. Wpłata wpisowego 120 zł (bank Santander 53 1090 1375 0000 0001 0062 7095 (tytuł wpłaty: imię i nazwisko kandydata)
 4. Weryfikacja złożonych dokumentów i zaksięgowanie wpłaty przez uczelnię
 5. Zakwalifikowanie jako pełnoprawnego kandydata na studia
 6. Wpis na listę studentów po każdym terminie rekrutacji 

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony formularz rekrutacyjny znajdujący się na stronie internetowej https://rekrutacja.milenium.edu.pl
 2. Skany dyplomu i suplementu ukończenia studiów (wgrywane na końcu formularza rekrutacyjnego) – oryginały do wglądu podczas pierwszego zjazdu (nie dotyczy kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna)
 3. Opłata rekrutacyjna w wysokości 120 zł na konto uczelni o numerze: 53 1090 1375 0000 0001 0062 7095 (tytuł wpłaty: imię i nazwisko kandydata)
 4. Jedno zdjęcie legitymacyjne (35 x 45 mm) – dostarczone do dziekanatu podczas pierwszego zjazdu
 5. Zdjęcie w wersji elektronicznej (do elektronicznej legitymacji studenckiej*, które wgrane jest na końcu formularza rekrutacyjnego)  – wymagania techniczne.

Jeżeli kandydat na kierunek pedagogika nie posiada wymaganych kwalifikacji pedagogicznych zdobytych na studiach I stopnia, zobowiązany jest uzupełnić (rekrutacja.gniezno@milenium.edu.pl) składane dokumenty o świadectwo studiów podyplomowych nadających kwalifikacje pedagogiczne lub uzupełnić te kwalifikacje na studiach podyplomowych już podczas trwania studiów II stopnia.

Jeżeli kandydat na kierunek pedagogika, specjalność edukacja elementarna z profilaktyką logopedyczną lub resocjalizacja z prewencją kryminalną nie ukończył studiów I stopnia w obszarze wyżej wymienionych specjalności zobowiązany jest uzupełnić (rekrutacja.gniezno@milenium.edu.pl) składane dokumenty o świadectwo podyplomowe z wyżej wymienionych specjalności lub zrealizować różnice programowe wyznaczone podczas studiów II stopnia.  

Jeżeli kandydat na kierunek zarządzanie nie ukończył studiów I stopnia na tym kierunku zobowiązany jest w procesie rekrutacji zrealizować różnice programowe. Szczegóły w poniższym linku.
>> Szczegółowe zasady rekrutacji na kierunku zarządzanie, a także pytania do testu (kliknij tutaj) 

Termin składania

 1 marca – 16 lipca 2021
pierwszy termin rekrutacji

17 lipca – 3 września 2021
rekrutacja do wyczerpania wolnych miejsc (2 termin)

4 września – 20 grudnia 2021 
termin dodatkowy

Uruchomienie kierunku i specjalności uzależnione jest od zgłoszenia się na studia i podjęcia nauki przez wystarczającą liczbę osób.

Zobacz warunki i tryb rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

Zobacz warunki i tryb rekrutacji na rok akademicki 2022/2023

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych w Gnieźnie
Gniezno, ul. L.Okulickiego 3A
tel. 61 425 75 70 wew. 21/22
tel. kom.: 793 065 954
rekrutacja.gniezno@milenium.edu.pl