Warunki rekrutacji na studia I stopnia w GSW Milenium
Kandydaci na studia są przyjmowani są wstępnych, decyduje kolejność zgłoszeń.

Proces przyjęcia:

 1. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego on-line na stronie https://rekrutacja.milenium.edu.pl
 2. Aktywacja Konta Kandydata (link do konta otrzymasz na e-maila, który został podany podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego on-line)
 3. W Koncie Kandydata wgranie wymaganych dokumentów oraz uiszczenie opłaty rekrutacyjnej 120 zł (płatność dokonujesz online lub tradycyjnie na konto: bank Santander 53 1090 1375 0000 0001 0062 7095 w tytule wpłaty wpisując: imię i nazwisko kandydata)
 4. Weryfikacja złożonych dokumentów przez dziekanat (informacja widoczna w Koncie Kandydata)
 5. Zakwalifikowanie jako pełnoprawnego kandydata na studia (informacja widoczna w Koncie Kandydata)
 6. Wpis na listę studentów (informacja widoczna w Koncie Kandydata)

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony formularz on-line rekrutacyjny znajdujący się na stronie internetowej https://rekrutacja.milenium.edu.pl
 2. Skan świadectwa maturalnego (przesyłany do dziekanatu za pomocą Konta Kandydata) – oryginał do wglądu podczas pierwszego zjazdu,
 3. Opłata rekrutacyjna w wysokości 120 zł (opłacana poprzez płatność onlina w Koncie Kandydata lub tradycyjnie jako przelew na konto uczelni o numerze: 53 1090 1375 0000 0001 0062 7095 (tytuł wpłaty: imię i nazwisko kandydata),
 4. 1 zdjęcie legitymacyjne (35 x 45 mm) – dostarczone do dziekanatu podczas pierwszego zjazdu,
 5. Zdjęcie w wersji elektronicznej (do elektronicznej legitymacji studenckiej*, przesyłane do dziekanatu za pomocą Konta Kandydata) – wymagania techniczne.

Termin składania

 1 marca – 16 lipca 2021
pierwszy termin rekrutacji

17 lipca – 3 września 2021
rekrutacja do wyczerpania wolnych miejsc (2 termin)

4 września – 20 grudnia 2021 
termin dodatkowy

Uruchomienie kierunku i specjalności uzależnione jest od zgłoszenia się na studia i podjęcia nauki przez wystarczającą liczbę osób.

Zobacz warunki i tryb rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

Zobacz warunki i tryb rekrutacji na rok akademicki 2022/2023

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych w Gnieźnie
Gniezno, ul. L.Okulickiego 3A
tel. 61 425 75 70 wew. 21/22
tel. kom.: 793 065 954
rekrutacja.gniezno@milenium.edu.pl

 

Dziekanat filii GSW Milenium w Wągrowcu
Wągrowiec, ul. Kcyńska 48
tel. kom.: 690 862 748
tel. kom.: 600 318 584
rekrutacja.wagrowiec@milenium.edu.pl