<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2102225689916962&ev=PageView&noscript=1" />
Założyciel GSW Milenium prof. nzw. dr Lechosław Gawrecki

Słowo od założyciela

Drodzy Maturzyści i Absolwenci studiów licencjackich! Zapraszam Was do nauki w naszej uczelni - największej w Gnieźnie! Chcemy nauczyć Was tego, jak żyć i pracować w XXI wieku, a więc w świecie wymagającym aktywności, samodzielności oraz ostrej konkurencji na rynku pracy. Jak sobie z tym radzić? Jak - nie zaniedbując wartości rodzinnych - osiągnąć sukces zawodowy? Studiując w naszej uczelni masz szansę poznać odpowiedzi na te pytania. Od 15 lat tworzymy w Gnieźnie uczelnię w pełni nowoczesną, w której student jest najważniejszy. Proponujemy ofertę dydaktyczną na wysokim poziomie - ciekawe zajęcia, życzliwych, otwartych na studentów wykładowców, kompetentną i kulturalną obsługę administracyjną. Ale też wymagamy od naszych studentów aktywnej i twórczej postawy w zdobywaniu wiedzy umiejętności - tylko tak kształtuje się osobowość człowieka, który potrafi sprostać wymaganiom współczesności. Pokolenie XXI wieku będzie się wciąż uczyć, nabywać nowe kwalifikacje przez całe życie. Tego rodzaju kształcenie permanentne - live long learning - stanie się efektywne tylko wtedy, gdy oparte będzie na solidnej podstawie ogólnej jaką mogą stworzyć tylko dobre studia licencjackie, a potem magisterskie. I na takie studiowanie zapraszam do Milenium.
 

Założyciel GSW Milenium prof. nzw. dr Lechosław Gawrecki

Założyciel GSW Milenium prof. nzw. dr Lechosław Gawrecki

Słowo od założyciela

Drodzy Maturzyści i Absolwenci studiów licencjackich! Zapraszam Was do nauki w naszej uczelni - największej w Gnieźnie! Chcemy nauczyć Was tego, jak żyć i pracować w XXI wieku, a więc w świecie wymagającym aktywności, samodzielności oraz ostrej konkurencji na rynku pracy. Jak sobie z tym radzić? Jak - nie zaniedbując wartości rodzinnych - osiągnąć sukces zawodowy? Studiując w naszej uczelni masz szansę poznać odpowiedzi na te pytania. Od 15 lat tworzymy w Gnieźnie uczelnię w pełni nowoczesną, w której student jest najważniejszy. Proponujemy ofertę dydaktyczną na wysokim poziomie - ciekawe zajęcia, życzliwych, otwartych na studentów wykładowców, kompetentną i kulturalną obsługę administracyjną. Ale też wymagamy od naszych studentów aktywnej i twórczej postawy w zdobywaniu wiedzy umiejętności - tylko tak kształtuje się osobowość człowieka, który potrafi sprostać wymaganiom współczesności. Pokolenie XXI wieku będzie się wciąż uczyć, nabywać nowe kwalifikacje przez całe życie. Tego rodzaju kształcenie permanentne - live long learning - stanie się efektywne tylko wtedy, gdy oparte będzie na solidnej podstawie ogólnej jaką mogą stworzyć tylko dobre studia licencjackie, a potem magisterskie. I na takie studiowanie zapraszam do Milenium.

Założyciel GSW Milenium prof. nzw. dr Lechosław Gawrecki

Poznaj sylwetkę prof. nzw. dr Lechosława Gawreckiego