<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2102225689916962&ev=PageView&noscript=1" />
Image

Pracownia Profilaktyki, Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej powstała w 2011 roku.

Szczególną rolę w konstytuowaniu się Pracowni odegrały środowiska akademickie dwóch niepublicznych uczelni: Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium, Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej oraz środowiska praktyków związanych z Zakładem Poprawczym w Poznaniu i Wielkopolskim Stowarzyszeniem Kuratorów Sądowych. 

Celem działań podejmowanych w ramach Pracowni, jest próba spojrzenia na problematykę szeroko rozumianej resocjalizacji i pracy socjalnej z perspektywy lokalnej i stopniowe rozszerzanie tej refleksji w kierunku praktycznie zorientowanych kontekstów systemowych. Konsekwencją tego jest metodologiczne osadzenie pracowni w obszarze pedagogiki społecznej.