Pracownia Badań Pedagogicznych

Pracowania Badań Pedagogicznych w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium została powołana Zarządzeniem Rektora nr 6/2019 w dniu 27 marca 2019 roku.

Pracownia Badań Pedagogicznych ma na celu dbałość o podnoszenie poziomu kształcenia i wzmacnianie jego praktycznego wymiaru dla studentów Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium.
Pracownia Badań Pedagogicznych podejmować będzie działania w zakresie rozwijania współpracy z uczelniami oraz instytucjami krajowymi i zagranicznymi w celu rozszerzanie kontaktów i rozwoju stosunków dwustronnych w sferze nauki i dydaktyki.

dr Katarzyna Miłek
dr Katarzyna MiłekKierownik
dr Anna Bęczkowska
dr Anna BęczkowskaCzłonkini pracowni
dr Aneta Kokot
dr Aneta KokotCzłonkini pracowni