<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2102225689916962&ev=PageView&noscript=1" />

Działalność naukowa GSW Milenium

Praktycy z wieloletnim doświadczeniem
Do grona naszych wykładowców należą m.in.: specjaliści w swoich branżach, prowadzący własne przedsiębiorstwa, współpracujący z biznesem oraz instytucjami publicznymi, doświadczeni badacze, konsultanci biznesowi, menedżerowie, pedagodzy i terapeuci.
Autorzy publikacji naukowych
Wśród wykładowców GSW Milenium znajdują się niekwestionowane autorytety w dziedzinie nauki, autorzy wielu publikacji naukowych.

Opiniotwórczy eksperci
Grono wykładowców GSW Milenium to zespół ekspertów w swojej branży. Członkowie naszej kadry bardzo często są konsultantami projektów naukowych i nie tylko.
Uczestnicy międzynarodowych konferencji i wydarzeń
Nasi wykładowcy regularnie biorą udział w wydarzeniach naukowych i konsultacjach, będąc prelegentami spotkań na poziomie krajowym oraz międzynarodowym.
2023
GRUDZIEŃ
 • Udział Rektora GSW Milenium w IV Międzynarodowym Kongresie Badań nad Edukacją i Kształceniem Nauczycieli. Czytaj więcej …

 • Artykuł „Financial involvement of local government units in achieving environmental objectives of sustainable development in Poland” dra Daniela Budzenia w czasopiśmie „Economics and Environment". Czytaj więcej ...LISTOPAD

 • Wielowymiarowe spojrzenie na rozwój edukacji przedszkolnej w Polsce i Turcji - artykuł "Historical development of preschool education in Turkey and Poland from past to present" współautorstwa dr Katarzyny Miłek, w monografii pt. Multidisciplinary perspectives in educational and social sciences VI. Czytaj więcej …
PAŹDZIERNIK

 • “Postawy przedsiębiorcze studentek a rynek pracy”: Raport z badań międzynarodowego zespołu badawczego podczas międzynarodowej konferencji naukowej Entrepreneurship for the XXI Century - 26-27.10.2023. Czytaj więcej ...

 • "Ryzyko Płynności Jednostek Samorządu Terytorialnego w Polsce w Kontekście Pandemii COVID-19": Badanie autorstwa dra Daniela Budzenia w książce zatytułowanej "Finanse Samorządowe" pod red. nauk. Jolanta Szołno-Koguc. Czytaj więcej ...

WRZESIEŃ
 • W pracy zbiorowej „The Global Human Resource Management Casebook” ukazał się artykuł dr Piotra Odrakiewicza, dr Radosława Skrobackiego i Michaela Gaylorda pt. „Informal Employee Motivation, Rewards, and Flexible Management in a Dynamic SME Environment in Poland”.


SIERPIEŃ
 • Artykuł autorstwa dr Anny Bęczkowskiej, dr Joanny Turkiewicz i dr. Radosława Skrobackiego pt. "The The Importance of Building a Relationship Between Lecturers and Students for Student Satisfaction with Remote Learning" w Przeglądzie Badań Edukacyjnych. Czytaj więcej...

LIPIEC
 • Artykuł „Wydatki majątkowe polskich gmin i miast na prawach powiatu jako element koncepcji zielonej klasyfikacji budżetowej (green budget tagging)” dra Daniela Budzenia w tygodniku „Studia BAS” 2(74)/2023. Czytaj więcej …
 • 18.07.2023 Publikacja monografi naukowej autorstwa dr Anny Bęczkowskiej, dra Radosława Skrobackiego i dr Joanny Flicińskiej-Turkiewicz pt. "Nauka zdalna – wyzwania i rekomendacje dla uczelni wyższych", Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o. Czytaj więcej ...
CZERWIEC
 • 20-21.06.2023 dr Daniel Budzeń uczestniczył w konferencji "Finanse samorządu terytorialnego w warunkach kryzysowych", podczas której wraz z Panem dr hab. Marcinem Wiśniewskim (UEP) wygłosiliśmy referat pt. Cykl polityczny w wydatkach majątkowych jednostek samorządu terytorialnego. 
MAJ
 • 31.05.2023 dr Daniel Budzeń brał udział w konferencji "Samorząd terytorialny w dobie turbulentnych zmian otoczenia - II Edycja", podczas której wraz z Panią Profesor Kamillą Marchewką-Bartkowiak (UEP) wygłosiliśmy referat nt. Nakłady gmin na zieloną infrastrukturę w świetle funkcji społeczno-ekonomicznych
LUTY
 • 21.02.2023 - Za nami kolejna wizyta dr Katarzyny Miłek, wykładowczyni GSW Milenium na kierunku Pedagogika, w Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi – tureckiej uczelni, z którą współpracuje Milenium w ramach międzynarodowego porozumienia.
  czytaj więcej...
STYCZEŃ
 • 17.01.2023 - Ukazała się nowa publikacja autorstwa naszego nauczyciela akademickiego dr. Daniela Budzenia pt. Sovereign Asset and Liability Management (SALM): Perspective of Pandemic COVID-19 Outbreak in Oecd Countries, Including Poland. Publikacja ukazała się w czasopiśmie Studies in Logic, Grammar and Rethoric.
  czytaj więcej... 
 • 17.01.2023 - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w raporcie Zrównoważony rozwój na tle wyzwań inwestycyjnych i sytuacji finansowej polskich samorządów powołuje się na opracowaną przez dr. Daniela Budzenia i Panią Profesor K. Marchewkę-Bartkowiak metodologię szacowania zielonych wydatków samorządowych (s. 36 i 44).
  czytaj więcej...