Działalność naukowa GSW Milenium

Praktycy z wieloletnim doświadczeniem
Do grona naszych wykładowców należą m.in.: specjaliści w swoich branżach, prowadzący własne przedsiębiorstwa, współpracujący z biznesem oraz instytucjami publicznymi, doświadczeni badacze, konsultanci biznesowi, menedżerowie, pedagodzy i terapeuci.
Autorzy publikacji naukowych
Wśród wykładowców GSW Milenium znajdują się niekwestionowane autorytety w dziedzinie nauki, autorzy wielu publikacji naukowych.

Opiniotwórczy eksperci
Grono wykładowców GSW Milenium to zespół ekspertów w swojej branży. Członkowie naszej kadry bardzo często są konsultantami projektów naukowych i nie tylko.
Uczestnicy międzynarodowych konferencji i wydarzeń
Nasi wykładowcy regularnie biorą udział w wydarzeniach naukowych i konsultacjach, będąc prelegentami spotkań na poziomie krajowym oraz międzynarodowym.
2021
GRUDZIEŃ
 • 7 grudnia w trybie online odbyła się już VII Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna młodych naukowców, doktorantów, studentów na temat: Zarządzanie w sektorze rolnym gospodarki. Teoria i praktyka efektywnego rozwoju, której organizatorami byli Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium, Polski Narodowy Uniwersytet (Żytomierski Narodowy Uniwersytet Agroekologicznego) z Ukrainy oraz Instytut Zarządzania Partnerstwem Globalnym (Polska-USA).
  Naszą uczelnię na konferencji reprezentowali:
  Natalia Leśniczak studentka I roku studiów magisterskich, Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium (Polska),
  Patrycja Walerowska studentka I roku studiów magisterskich, Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium (Polska)
  dr Peter Odrakiewicz Director Global Partnership Management Institute, Adiunkt Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium (Polska), Visiting Professor US and EU
  dr Mykola Orlykovskyi PhD in Economics, Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium (Polska), Polissia National University, Zhytomyr (Ukraina).
  Celem konferencji było zapoznanie się z wynikami badań naukowych oraz wymiana poglądów na temat zarządzania sektorem rolnym oraz światowymi sieciami rolno-spożywczymi. W konferencji wzięło udział ponad 60 naukowców, doktorantów, studentów z Ukrainy, Polski, Litwy i Stanów Zjednoczonych. Więcej o konferencji i program tutaj
 • W dniach 2-3 grudnia 2021 roku odbędzie się miedzynarodowa konferencja "1st International Virtual Conference on Trends in Human, Economic, Social & Environmental Sustainability (THESES 2021)" organizowana przez Polissia National University w Żytomirze na Ukrainie. Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium jest partnerem wydarzenia. Naszą kadrę naukowo-dydaktyczną reprezentować będą dr Tomasz Albiński oraz dr Piotr Odrakiewicz z wystąpieniami:
  Dr Tomasz Albiński „Wpływ COVID-19 na SDG 4: światła i cienie uczenia się na odległość”/‘Impact of COVID-19 on the 4th SDG: lights and shadows of distance learning’, współautorem wystąpienia jest dr Krzysztof Gawrecki
  Dr Peter Odrakiewicz „Integracja, zrównoważony rozwój i wyzwania kapitalu intelektualnego w edukacji menedżerskiej w erze sztucznej inteligencji”/‘Integrity, Sustainability and Intellectual Capital Challenges in Management Education in the Era of Artificial Intelligence’, współautorem wystąpienia jest dr Mykola Orlykovskyi
  Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym listem informacyjnym na temat konferencji: KLIK
LISTOPAD
 • Informujemy, iż nasz wykładowca, dr Piotr Odrakiewicz znalazł się z gronie recenzentów międzynarodowej monografii naukowej z dziedziny nauk o zarządzaniu pt. „Humanistic Crisis Management—Lessons Learned from COVID-19” autorstwa prof. dr. Wolfganga Amanna HEC Paris i jego zespołu dla grupy wydawniczo-naukowej „Springer Nature” Wydawnictwa Palgrave Mcmillan 2021-2022 w języku angielskim.
 • Informujemy, iż w półroczniku pedagogicznym "Kultura i Wychowanie" nr 19 ukazała się recenzja książki: Krystyna Duraj-Nowakowa, „Pisarstwo naukowe studentów”, Ignatianum Kraków 2019, ss. 291, napisana przez wykładowczynię Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium dr Katarzynę Miłek. Zachęcamy całą społeczność akademicką do lektury, załączając poniżej link do elektronicznej wersji półrocznika "Kultura i Wychowanie"
  Pobierz półrocznik pedagogiczny "Kultura i Wychowanie" nr 19
 • W dniach 23-24 listopada 2021 roku w Sewilli w Hiszpanii odbyła się w trybie on-line Międzynarodowa Konferencja: International Business Information Management Association (38th IBIMA), w ramach której nasi wykładowcy: dr Joanna Flicińska-Turkiewicz, dr Anna Bęczkowska i dr Radosław Skrobacki zaprezentowali wyniki swoich najnowszych badań nad satysfakcją studentów GSW Milenium z nauki zdalnej oraz wygłosili prezentację na temat: „Satisfaction of university students with distance learning during the COVID-19 pandemic”. Materiały konferencyjne wraz z prezentacją naszych wykładowców można obejrzeć na kanale IBIMA na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=zg6X6FNHWyg Abstrakt można przeczytać tutaj: https://ibima.org/accepted-paper/satisfaction-of-university-students-with-distance-learning-during-the-covid-19-pandemic/
 • Udział naszego wykładowcy dr. Piotra Odrakiewicza w międzynarodowej konferencji "The science and practice of strategic Human Resources in a changing world" (18.11.2021 York University Canada) Konferencja odbyła się w trybie online i dotyczyła szczegółowej tematyki związanej z HR. Podczas tego wydarzenia poruszono:  wpływ epidemii COVID-19 i pracy zdalnej na wydajność pracowników, współpracowników, nauczanie studentów, kontakty i zachowania międzyludzkie w sferze profesjonalnej i społecznej. Omawiano również nowe paradygmaty " new normal" w okresie COVID-19 i post COVID-19 w tym wpływ na zachowania organizacyjne oraz wpływ praktyki na teorię i tworzenie pytań badawczych z HR. Prof. dr Robert Ployhart* z University of South Carolina wraz z uczestnikami konferencji odniósł się także do zachowań organizacyjnych i nauk o zarzadzaniu oraz tworzenia nowych kompetencji. Wnioski płynące po webinarium naukowym mówią o przenikaniu się praktyki i nauki. Bardzo duży nacisk i uwagę  menedżerowie i nauczający zarządzania na wszystkich poziomach powinni wkładać w kapitał ludzki organizacji. To on jest najcenniejszy obecnie podczas wielu zmian zachodzących w organizacjach podczas epidemii i będzie kluczem w sukcesie organizacji w obliczu wielu nadchodzących wyzwań i zmian.
PAŹDZIERNIK
 • Niezmiernie miło nam poinformować, iż nasz wykładowca dr hab. Armin Mikos V. Rohrscheidt wziął udział w ogólnopolskim Kongresie Turystyki Społecznej jako kluczowy mówca wydarzenia. Spotkanie odbyło się 13 i 14 października 2021 roku w Jeleniej Górze. Uczestniczyli w nim badacze, liderzy organizacji i samorządowcy z całej Polski.
  Dr hab. Armin Mikos V. Rohrscheidt  wygłosił na forum plenarnym wykład wprowadzający w problematykę konkresu:  pt. "Turystyka społeczna. Geneza, założenia, wymiary”.
  Profesor  GSW Milenium uczestniczył również jako ekspert w czterech panelach:
  1. Turystyka społeczna, etyka i szara strefa. Burza w szklance wody czy powód do niepokoju?
  2. Znaczenie organizacji społecznych i kapitału społecznego w rozwoju turystyki lokalnej i gospodarki turystycznej
  3. Współpraca na rzecz rozwoju turystyki lokalnej - fakty i mity.  Co zrobić, by lokalna wspólnota współpracowała na rzecz budowania konkurencyjności obszaru?
  4. Jak zarządzać dziedzictwem w turystyce społecznej?
  Nasz wykładowca był także uczestnikiem sesji plenarnej podsumowującej kongres.
  Czytaj więcej tutaj
MAJ
 • Jest nam niezmiernie miło poinformować społeczność akademicką, iż nasz profesor, dr hab. Armin Mikos v. Rohrscheidt wydał książkę. "Interpretacja dziedzictwa w turystyce kulturowej. Konteksty, podmioty, zarządzanie" to monografia, pierwsza na ten temat w j.polskim i zapewne w całym globalnym obiegu naukowym.
  Przedmiotem książki jest zarządzanie interpretacją dziedzictwa w ramach oferty turystycznej, a zatem z udziałem turystów jako jej uczestników. Ponieważ doświadczenia dziedzictwa kulturowego, współtworzone przez jego interpretację, najczęściej występują w ramach turystyki kulturowej, to ta odmiana turystyki stanowi środowisko podejmowanych tu badań i prezentowanych analiz.
  Zachęcamy do zapoznania się ze spisem treści oraz ze streszczeniem tutaj.
  Jednocześnie informujemy, iż książka jest już dostępna w przedsprzedaży tutaj

 • Bardzo miło nam poinformować, iż nasz wykładowca, dr Daniel Budzeń przeprowadził pod afiliacją Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium wykład dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Nasz wykładowca otrzymał zaproszenie od Pani dr hab. Sławomiry Kańduły, prof. UEP do przeprowadzenia gościnnego wykładu pt. "Planowanie w jednostkach samorządu terytorialnego" na studiach I stopnia. Zajęcia odbyły się w sobotę (29.05.2021) i cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród studentów poznańskiej uczelni.
  Czytaj więcej tutaj

 • Jest nam niezmiernie miło poinformować społeczność akademicką GSW Milenium, iż w sprzedaży jest już najnowsza książka Założyciela GSW Milenium, prof. nzw. dr. Lechosława Gawreckiego pt. "Zarządzanie w oświacie Podręcznikowy zarys problematyki Systematyka – praktyka – rekomendacje". Publikacja została wydana w ramach serii wydawniczej „Drogowskazy (w) Edukacji”.
  Czytaj więcej tutaj
MARZEC
 • W dniu 27 marca 2021 r. dziekan Wydziału Nauk Społecznych GSW Milenium dr Tomasz Albiński oraz wykładowczyni GSW Milenium dr Katarzyna Miłek wzięli udział w VIII. Międzynarodowym Kongresie na temat programów nauczania i instrukcji (ICCI-EPOK 2021), którego tematem przewodnim były "Studia programowe w zakresie uczenia się przez całe życie”.
  Pan dziekan wraz z panią doktor podjęli tematykę: Polish distance education in the time of the Covid-19 pandemic.
  Kongres został  poprowadzony online przez Wydział Edukacji Uniwersytetu Burdur Mehmet Akif Ersoy University  we współpracy z Tureckim Stowarzyszeniem Programów Nauczania i Instrukcji (EPÖDER).
  ICCI-EPOK 2020 obejmował przemówienia, sesje panelowe i prezentacje ustne na temat programów nauczania i studiów instruktażowych w Turcji i na świecie w dobie pandemii.
  Artykuł dotyczący kongresu dostępny tutaj


 • Dnia 12 marca 2021 roku miała miejsce pierwsza, historyczna konferencja współorganizowana przez Gnieźnieńską Szkołę Wyższą Milenium i Urząd Miejski w Wągrowcu na temat: "ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE I INWESTYCJE NA POZIOMIE LOKALNYM: STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU"
  Celem konferencji była wspólna wymiana doświadczeń, omówienie współczesnych trendów rozwoju zarządzania strategicznego, przeanalizowanie danych dotyczących rozwoju miasta, szans i zagrożeń dla tego procesu, a także możliwości, jakie daje środowisko zewnętrzne oraz zarysowanie Strategii Rozwoju Miasta Wągrowca do 2030 roku.
  Artykuł dotyczący konferencji dostępny tutaj
LUTY
 • Miło nam poinformować, iż w Półroczniku Pedagogicznym "Kultura i Wychowanie" nr 2(18)/2020 ukazały się dwie publikacje naszych wykładowców. tj. Recenzja książki Dziecko i dzieciństwo w badaniach pedagogicznych, red. nauk. Marzenna Magda-Adamowicz, Ewa Kowalska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020, ss. 364 napisana przez pana dziekana Wydziału Nauk Społecznych GSW Milenium dr Tomasza Albińskiego oraz wykładowczynię GSW Milenium dr Katarzynę Miłek.

  W tym również numerze Półrocznika Pedagogicznego został opublikowany artykuł pt. Rola twórczych zabaw a rozwój dzieci 5- i 6-letnich w przedszkolu, napisany przez naszą wykładowczynię GSW Milenium dr Katarzynę Miłek.
  Kliknij tutaj aby zobaczyć publikacje

   

 • Dnia 20.02.2021 roku dr Piotr Odrakiewicz uczestniczył w międzynarodowym konsorcjum naukowym w USA zorganizowanym przez HR Academy of Management Division o tematyce naukowo-dydaktycznej z nauk o zarządzaniu i wyzwaniach w nauczaniu zdalnym m.in. HR, OB (Zachowania organizacyjne), Innovation, Project management, Time and Conflict management podczas pandemii Covid-19 organizowanej i z udziałem naukowców m.in. z University of Haifa and University of Washington, Clemson University, University of North Texas, Dublin City University, Ohio State University, Texas A&M University. Nasz wykładowca dzielił się swoja wiedzą z zakresu zarządzania edukacją i nauczania zarządzania w zakresie specyfiki dydaktyki menedżerskiej i badań.