<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2102225689916962&ev=PageView&noscript=1" />

Zajęcia dr Miłek pt. "In the sea world" na Uşak University w Turcji

Image

W ramach międzynarodowej współpracy oraz wymiany naukowej, dr Katarzyna Miłek reprezentująca GSW Milenium w Gnieźnie, miała zaszczyt prowadzić zajęcia na Uşak University w Turcji. Seria wykładów pod wspólnym tytułem "In the sea world" dedykowana była zagadnieniom pedagogiki wczesnoszkolnej z elementami terapii. Zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród studentów. Dr Katarzyna Miłek dzieliła się z tureckimi studentami swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie pedagogiki, kładąc szczególny nacisk na kreatywne podejście do nauczania oraz wykorzystywaniu terapii w pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym. Przeprowadzone warsztaty pozwoliły na praktyczne zastosowanie teorii w bezpośredniej pracy z dziećmi, co jest nieocenione w procesie kształcenia przyszłych pedagogów.


Drukuj