<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2102225689916962&ev=PageView&noscript=1" />

XIV Mityng Strategiczny

XIV MITYNG STRATEGICZNY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH I PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH GSW MILENIUM

Szanowni Państwo,

Nauczyciele Akademiccy i Pracownicy Administracyjni GSW Milenium!

Z A P R A S Z A M Y na kolejny XIV MITYNG STRATEGICZNY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH I PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH GSW MILENIUM

który odbędzie się 20 listopada 2023 r. o godzinie 16:00 w siedzibie uczelni przy ul. Okulickiego 3a w Gnieźnie.

Tegoroczny Mityng strategiczny będzie połączony z wymianą doświadczeń w zakresie prowadzenia zajęć, oceniania studentów oraz z prowadzeniem prac licencjackich, magisterskich i podyplomowych.


Rektor GSW Milenium dr Krzysztof Gawrecki
Założyciel GSW Milenium prof. nzw. dr Lechosław Gawrecki


Drukuj