<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2102225689916962&ev=PageView&noscript=1" />

Wykładowcy Żytomierskiego Uniwersytetu Państwowego im. Iwana Franki odbyli międzynarodowy staż na naszej uczelni

Image
W ramach międzynarodowej umowy o współpracy od 26.12.2017 r. zawartej pomiędzy Gnieźnieńską Szkołą Wyższą Milenium, a Żytomierskim Uniwersytetem Państwowym im. Iwana Franki w Ukrainie zobowiązującej jej strony do wspólnej działalności dla rozwoju relacji naukowych i dydaktycznych w okresie od 1 grudnia 2022 roku do 24 stycznia 2023 roku odbył się przy wykorzystaniu platformy Zoom międzynarodowy staż naukowy na temat: Treść i specyfika zarządzania procesem szkolenia zawodowego przyszłych specjalistów w sytuacjach pandemicznych i kryzysowych / The substance and specifics of management of professional training of future specialists in pandemic and crisis situations, pod kierownictwem dr. M. Orlykovskiego dziekana Filii GSW Milenium w Wągrowcu.

Staż odbyło trzech nauczycieli akademickich Żytomierskiego Uniwersytetu Państwowego im. Iwana Franki: dr hab. Natalia Seiko - profesor Katedry Technologii Społecznych, Switłana Jacenko - profesor nadzwyczajny Katedry Pedagogiki Zawodowej i Pedagogicznej, Edukacji Specjalnej, Andragogiki i Zarządzania, kandydat nauk pedagogicznych i Natalia Demczuk - starszy wykładowca katedry Ekologii i Geografii tego uniwersytetu.

Celem stażu była aktywizacja wiedzy teoretycznej i praktycznej nauczycieli, opanowanie nowoczesnych innowacyjnych metod rozwiązywania zadań zawodowych, ukształtowanie i utrwalenie w praktyce kompetencji zawodowych nabytych w wyniku szkolenia teoretycznego, zdobycie doświadczeń zagranicznych, rozwijanie predyspozycji osobistych do wykonywania zadań zawodowych na nowym poziomie jakościowym.

Drukuj