<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2102225689916962&ev=PageView&noscript=1" />

Wydawanie decyzji stypendialnych

Image
Informujemy, że od dnia 19 listopada 2022r. w KWESTURZE będą wydawane decyzje stypendialne osobom, które złożyły wnioski na stypendia:
  • socjalne,
  • stypendia dla osób niepełnosprawnych
  • Rektora.
 
Osoby z Wydziału Zamiejscowego otrzymają w / wym. decyzje stypendialne w Wągrowcu.

Drukuj