<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2102225689916962&ev=PageView&noscript=1" />

Uroczystość Absolutorium 2022 w Filii GSW Milenium w Wągrowcu

Image

W poniedziałek 04 lipca br. w Auli Zespołu Szkół Nr 1 odbyło się uroczyste Absolutorium absolwentów Filii Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium w Wągrowcu.

Tradycyjnie uroczystość otworzył JM Rektor Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium dr Krzysztof Gawrecki. Przemówienie do Absolwentów wygłosił Dziekan Filii GSW Milenium w Wągrowcu - dr Mikołaj Orlikowski.

Swoje słowa do Studentów ostatniego roku skierowali również Założyciel Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium prof. nzw. dr Lechosław Gawrecki oraz zaproszeni goście: Starosta Powiatu Wągrowieckiego - Tomasz Kranc i Burmistrz Miasta Wągrowca – Jarosław Berendt (w zastępstwie - Kierownik Wydziału Oświaty - dr Roman Pawłowski).

Dyplomy ukończenia studiów z rąk Jego Magnificencji Rektora Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium dr. Krzysztofa Gawreckiego w tym roku otrzymało 23 absolwentów studiów licencjackich kierunku Zarządzanie i Pedagogika.

Na zakończenie absolutorium, tradycyjnie został odśpiewany Hymn Akademicki GAUDEAMUS, zrobione wspólne zdjęcie z władzami uczelni i zorganizowano wspólny poczęstunek Tortu absolutoryjnego.


Drukuj