<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=575248362878822&ev=PageView&noscript=1" />

Udział dr. P. Odrakiewicza w konferencji Humanistic Management Conference

dr P. Odrakiewicz brał udział w międzynarodowej konferencji naukowej Humanistic Management Conference o tematyce
Odrakiewicz Humanistic Management Conference o tematyce Collaborating for Impact GSW Milenium

24 listopada 2022 roku dr P. Odrakiewicz brał udział w międzynarodowej konferencji naukowej Humanistic Management Conference o tematyce " Collaborating for Impact" (online).

Prezentowane były międzynarodowe studia przypadków zarządzania nawiązujące do strategii ONZ dotyczącej zrównoważonego rozwoju, wyzwań społecznych i ekonomicznych obecnych czasów i poszukiwania możliwych rozwiązań. Dyskutowano m.in. o relacjach między humanistycznym przywództwem w zarzadzaniu,  a postawami nakierowanymi na wzajemną współpracę w celu osiągania nakreślonych celów. 

Więcej informacji o Humanistic Management Network w angielskim pod linkiem https://humanisticmanagement.network/


Drukuj