<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2102225689916962&ev=PageView&noscript=1" />

Studenci wyróżnieni podczas Absolutorium 2022

Image

Absolutorium to czas wyróżnień – podczas uroczystości Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium zawsze nagradza absolwentów, którzy zapiszą się szczególnie na kartach historii uczelni.

Najwyższe wyróżnienie naszej uczelni to Tarcza Herbowa społeczności akademickiej GSW Milenium. Otrzymują ją absolwenci , którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce.  Można ją otrzymać tylko raz, dlatego studenci, którzy już zostali nagrodzeni Tarczą Herbową otrzymują pamiątkową statuetkę.

Podczas Absolutorium 2022 Tarczą Herbową zostali wyróżnieni:

Z Kierunku Pedagogika studia I stopnia w Gnieźnie:

 • Pani Emilia Hamzik
Z Kierunku Pedagogika studia I stopnia w Wągrowcu:
 • Pani Celina Wołoszyn
Z Kierunku Pedagogika studia II stopnia:
 • Pani mgr Anita Bartczak
 • Pani mgr Daria Ciążyńska
 • Pani mgr Honorata Marmurowicz
Z Kierunku Zarządzanie studia I stopnia w Gnieźnie:
 • Pani Dorota Katulska
 • Pani Beata Sip
Z Kierunku Zarządzanie studia I stopnia w Wągrowcu:
 • Pani Agnieszka Rożek
Z Kierunku Zarządzanie studia II stopnia:
 • Pan mgr Mariusz Zieliński
 • Pani mgr Roksana Zobel

Wybrani zostali również absolwenci wyróżnieni za szczególnie aktywną działalność na rzecz GSW Milenium. Nagrody i listy gratulacyjne otrzymali:

W Samorządzie Studenckim GSW Milenium (Gniezno):
 • Pani mgr Daria Ciążyńska
 • Pani mgr Natalia Kurzawska
W Samorządzie Studenckim GSW Milenium (Wągrowiec):
 • Pani Gizela Stempniak
W Kole Naukowym Baby Start:
 • Pani Gizela Stempniak
 • Pani Marzena Michalska
 • Pani Barbara Nowak
W Kole Naukowym Milenium Management (Gniezno):
 • Pani Dorota Katulska
 • Pani Joanna Marciniak
 • Pani Magdalena Sawicka
 • Pani Beata Sip
W Kole Naukowym Milenium Management (Wągrowiec):
 • Pani Bożena Kupidura
 • Pani Agnieszka Rożek
 • Pani Magdalena Sienkiewicz
W Kole Naukowo-Samokształceniowym Pasjonat:
 • Pani mgr Iwona Bacik
 • Pani mgr Grażyna Kozłowska
W Kole Naukowym Twórczego Arteterapeuty:
 • Pani mgr Honorata Marmurowicz

Tradycyjnie podczas Absolutorium są wręczane nagrody za najlepsze prace dyplomowe od władz uczelni oraz władz rządowych i samorządowych. W roku akademickim 2021/2022 wręczono:

W GNIEŹNIE

Nagroda Założyciela GSW Milenium profesora nzw. dr. Lechosława Gawreckiego:
 • Pani mgr Elżbieta Isbrandt z kierunku Pedagogika za pracę dyplomową pt. „Dziecko z autyzmem w ogólnodostępnej szkole podstawowej” napisaną pod opieką promotora prof. nzw. dr. Lechosława Gawreckiego.
Nagroda Rektora GSW Milenium dr. Krzysztofa Gawreckiego:
 • Pani mgr Joanna Zielińska z kierunku Pedagogika za pracę dyplomową pt. „Funkcjonowanie dziecka z autyzmem w przedszkolu ogólnodostępnym” napisaną pod opieką promotora prof. nzw. dr. Lechosława Gawreckiego.
Nagroda Senatora Pana Pawła Arndta:
 • Pan mgr Mariusz Zieliński z kierunku Zarządzanie za pracę dyplomową pt. „Analiza potencjału gminy Trzemeszno w obszarze zarządzania procesem organizacji imprez kulturalnych jako formy marketingu terytorialnego” napisaną pod opieką promotora dr. hab. Armina Mikosa von Rohrscheidt profesora Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium.
Nagroda Posłanki Rzeczpospolitej Polskiej Pani Pauliny Hennig-Kloski:
 • Pani Roksana Cierpiszewska z kierunku Zarządzanie a pracę dyplomową pt. „Materialne i niematerialne sposoby motywowania niepedagogicznych pracowników oświaty w gminie Września” napisaną pod opieką promotor dr. inż. Anny Staniszewskiej.
 • Pani Emilia Hamzik z kierunku Pedagogika pracę dyplomową pt. „Istota aktywizacji społeczno-poznawczo-emocjonalnej osób w okresie późnej dorosłości na przykładzie działań Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Janowcu Wielkopolskim” napisaną pod opieką promotor dr. Magdaleny Prentki.
Nagroda Starosty Powiatu Gnieźnieńskiego Pana Piotra Gruszczyńskiego:
 • Pani Beata Sip z kierunku Zarządzanie za pracę dyplomową pt. „Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach niepewności na przykładzie starostwa powiatowego w Słupcy” napisaną pod opieką promotora dr. Piotra Odrakiewicza.
 • Pani mgr Magdalena Jankowska z kierunku Pedagogika za pracę dyplomową pt. „Możliwości wspomagania dziecka z zespołem Aspergera z perspektywy rodziców i nauczycieli” napisaną pod opieką promotor dr hab. Grażyny Bartkowiak.
Nagroda Prezydenta Miasta Gniezna Pana Tomasza Budasza:
 • Pani Martyna Wajcht z kierunku Zarządzanie a pracę dyplomową pt. „Proces rekrutacji pracownika samorządowego na przykładzie Urzędu Miejskiego w Gnieźnie” napisaną pod opieką promotora dr. Radosława Skrobackiego.
 • Pani mgr Teresa Zielińska z kierunku Zarządzanie a pracę dyplomową pt. „Grywalizacja jako element metodologii doboru pracowników na odpowiednie stanowiska pracy na przykładzie agencji zatrudnienia, przedsiębiorstwa z branży HR” napisaną pod opieką promotora dr. hab. inż. Arkadiusza Borowca.

W WĄGROWCU

Nagroda Starosty Powiatu Wągrowieckiego Pana Tomasza Kranca:
 • Pani Magdalena Sienkiewicz za pracę dyplomową pt. „Czynniki pozapłacowe jako narzędzie motywacji w przedsiębiorstwie XYZ” napisaną pod opieką promotora dr. Piotra Odrakiewicza.
 • Pani Dagmara Bednarek za pracę dyplomową pt. „Wpływ pracy zdalnej na wypalenie zawodowe podczas pandemii COVID-19 na podstawie firmy XYZ” napisaną pod opieką promotora dr. Piotra Odrakiewicza.
 • Pani Marzena Michalska za pracę dyplomową pt. „Plan daltoński jako podstawowy system nauczania na przykładzie Publicznego Przedszkola w Wapnie” napisaną pod opieką promotor dr Anny Bęczkowskiej.
Nagroda Burmistrza Miasta Wągrowca Pana Jarosława Berendta:
 • Pani Martyna Chomko za pracę dyplomową pt. "Terapia sensoryczna jako metoda pracy z dziećmi z nadpobudliwością w wieku przedszkolnym na podstawie studium indywidualnego przypadku" napisaną pod opieką promotor dr Anny Bęczkowskiej.
Nagroda Wójta Gminy Wągrowiec Pana Przemysława Majchrzaka:
 • Pani Katarzyna Sommerfeld za pracę dyplomową pt. „Kształtowanie postaw prozdrowotnych młodzieży w środowiskach wychowawczych na przykładzie Zespołu Szkól nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu” napisaną pod opieką promotor dr Anny Bęczkowskiej.

Kierujemy serdeczne podziękowania dla fundatorów nagród, którzy wyróżnili najlepsze prace dyplomowe studentów Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium.

Gratulacje dla Was Absolwenci! Nasza postawa i zaangażowanie to wzór do naśladowania. Życzymy Wam dalszych sukcesów!


Drukuj