<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=575248362878822&ev=PageView&noscript=1" />

Studenci nagrodzeni za prace dyplomowe

Image

Tegoroczni absolwenci GSW Milenium zostali nagrodzeni za napisane prace dyplomowe. Nagrody i wyróżnienia zostały wręczone przez Rektora GSW Milenium Pana dr. Krzysztofa Gawreckiego oraz przez przedstawicieli parlamentu i samorządu i wręczone podczas Uroczystego Absolutorium 29 czerwca 2024 roku.

 

Nagrodę i wyróżnienia Rektora GSW Milenium dr. Krzysztofa Gawreckiego otrzymali:

 • Pani mgr Iwona Przybylska z kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna otrzymała Nagrodę Rektora GSW Milenium Pana dr. Krzysztofa Gawreckiego za pracę dyplomową pt. „Znaczenie zabaw muzyczno-ruchowych i tańca w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym” napisaną pod opieką promotor Pani dr Katarzyny Miłek.
 • Pani Daria Kuszak z kierunku Zarządzanie otrzymała Wyróżnienie Rektora GSW Milenium Pana dr. Krzysztofa Gawreckiego za pracę dyplomową pt. „Źródła finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie Gminy Kiszkowo w latach 2019-2022” napisaną pod opieką promotora Pana dr. Daniela Budzenia.
 • Pani mgr Natalia Fedde z kierunku Pedagogika otrzymała Wyróżnienie Rektora GSW Milenium Pana dr. Krzysztofa Gawreckiego za pracę dyplomową pt. „Bajkoterapia jako źródło wiedzy o niepełnosprawności dla dzieci w stadium średniego dzieciństwa” napisaną pod opieką promotor Pani dr Magdaleny Prentki.

Nagrody od przedstawicieli parlamentu i samorządu otrzymali:

 • Pani Agnieszka Kwitowska z kierunku Zarządzanie otrzymała Nagrodę Ministry Klimatu i Środowiska Pani Pauliny Hennig-Kloski za pracę dyplomową pt. „Proces zamówień publicznych na przykładzie urzędu Gminy Gniezno w latach 2021-2022” napisaną pod opieką promotora Pana dr. Daniela Budzenia.
 • Pani Jadwiga Gajos z kierunku Pedagogika otrzymała Nagrodę Ministry Klimatu i Środowiska Pani Pauliny Hennig-Kloski za pracę dyplomową pt. „Współczesne trendy i wyzwania kształcenia ucznia z chorobą przewlekłą na poziomie szkoły podstawowej – analiza porównawcza na podstawie studium indywidualnych przypadków” napisaną pod opieką promotor Pani dr Anny Bęczkowskiej.
 • Pani Maria Lityńska z kierunku Zarządzanie otrzymała Nagrodę Senatora RP Pana Grzegorza Federowicza za pracę dyplomową pt. „Zarządzanie usługami publicznymi dla seniorów w kontekście zmian demograficznych na przykładzie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku” napisaną pod opieką promotora Pana dr. Radosława Skrobackiego.
 • Pan Artak Mikayelyan z kierunku Pedagogika otrzymał Nagrodę Posła na Sejm Pana Tadeusza Tomaszewskiego za pracę dyplomową pt. „Rola E-sportu w wychowaniu i edukacji współczesnej młodzieży” napisaną pod opieką promotor Pani dr Anny Bęczkowskiej.
 • Pan Piotr Słoma z kierunku Zarządzanie otrzymał Nagrodę Starosty Powiatu Wągrowieckiego Pana Tomasza Kranca za pracę dyplomową pt. „Analiza procesu rekrutacji i selekcji do służby w zawodzie strażaka na przykładzie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu” napisaną pod opieką promotora Pana dr. Piotra Odrakiewicza.
 • Pani Wiktoria Krawczak z kierunku Zarządzanie otrzymała Nagrodę Starosty Powiatu Wągrowieckiego Pana Tomasza Kranca za pracę dyplomową pt. „Rozwój małego przedsiębiorstwa na przykładzie restauracji Rosalia” napisaną pod opieką promotora Pana dr. Piotra Odrakiewicza.
 • Pani Monika Majewska z kierunku Zarządzanie otrzymała Nagrodę Starosty Powiatu Wągrowieckiego Pana Tomasza Kranca za pracę dyplomową pt. „Jak proces kontroli jakości wpływa na funkcjonowanie firmy produkcyjnej na przykładzie przedsiębiorstwa X” napisaną pod opieką promotor Pani dr inż. Barbary Zasady.
 • Pani Natalia Metzler z kierunku Zarządzanie otrzymała Nagrodę Starosty Powiatu Gnieźnieńskiego Pana Tomasza Budasza za pracę dyplomową pt. „Wpływ zamówień publicznych na realizację zadań inwestycyjnych w latach 2021-2022 w Gminie i Mieście Witkowo” napisaną pod opieką promotor Pani dr inż. Anny Staniszewskiej.
 • Pani Agnieszka Łuczak z kierunku Zarządzanie otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Gniezna Pana Michała Powałowskiego za pracę dyplomową pt. „Wpływ różnorodności kulturowej na zarządzanie zasobami ludzkimi na przykładzie firmy Source Direct International” napisaną pod opieką promotor Pani dr inż. Anny Staniszewskiej.
 • Pani mgr Natalia Grenda z kierunku Zarządzanie otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Gniezna Pana Michała Powałowskiego za pracę dyplomową pt. „Wpływ aktywności fizycznej na rozwój zawodowy i satysfakcję pracowników z wykonywanej pracy” napisaną pod opieką promotora Pana dr. hab. inż. Arkadiusza Borowca.
 • Pani Ewa Knach-Kopaniarz z kierunku Zarządzanie otrzymała Nagrodę Burmistrza Wągrowca Pani Alicji Trytt za pracę dyplomową pt. „Wpływ standaryzacji procesów na obsługę klientów na podstawie stacji paliw X” napisaną pod opieką promotor Pani dr inż. Barbary Zasady.
 • Pan Piotr Byczek z kierunku Zarządzanie otrzymał Nagrodę Wójta Gminy Wągrowiec Pani Małgorzaty Chmielarz za pracę dyplomową pt. „Jakie znaczenie ma kultura organizacyjna w placówkach edukacyjnych Progressio” napisaną pod opieką promotor Pani dr inż. Barbary Zasady.

 

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym absolwentom.


Drukuj