<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2102225689916962&ev=PageView&noscript=1" />

Spotkanie Władz GSW Milenium i Dyrekcji Gminnej Biblioteki Publicznej w Mieścisku

Spotkanie Władz GSW Milenium i Dyrekcji Gminnej Biblioteki Publicznej w Mieścisku
Spotkanie Władz GSW Milenium i Dyrekcji Gminnej Biblioteki Publicznej w Mieścisku
Spotkanie Władz GSW Milenium i Dyrekcji Gminnej Biblioteki Publicznej w Mieścisku

Władze GSW Milenium – Rektor dr Krzysztof Gawrecki, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych w Gnieźnie dr Tomasz Albiński, Dziekan Filii GSW Milenium w Wągrowcu dr Mykola Orlykovskyi i Koordynatorka Praktyk dr Joanna Kozielska odbyli robocze spotkanie z dyrektorem Gminnej Biblioteki Publicznej im. Czesława Chruszczewskiego w Mieścisko Panem Włodzimierzem Naumczykiem i Panią Natalią Kuklińską.

Głównym tematem spotkania były możliwości i sposoby odbywania praktyk studenckich na kierunku Zarządzanie w ramach  specjalności Event Manager - organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych w bibliotece.

W najbliższym czasie rozpoczną się również szczegółowe ustalenia dotyczące formatu i organizacji praktyk dla studentów na kierunku Pedagogika. W taki sposób, by już od jesieni (nowego roku akademickiego) mogli je odbywać w gminnej bibliotece.

Dyrekcji Gminnej Biblioteki Publicznej im. Czesława Chruszczewskiego w Mieścisko dziękujemy za organizację spotkania.


Drukuj