<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2102225689916962&ev=PageView&noscript=1" />

Spotkanie organizacyjne Samorządu Studenckiego

Samorząd studencki GSW Milenium 2023
W dniu 19.11.2023 odbyło się na uczelni spotkanie samorządu studenckiego. Samorząd dyskutował na temat zbliżającej się Wigilii Studenckiej, na której pojawią się różne atrakcje mające na celu zintegrowanie i wzajemnie poznanie się przez studentów naszej uczelni. Studenci również zaprosili na swoje spotkanie starostów poszczególnych grup.

Drukuj