<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=575248362878822&ev=PageView&noscript=1" />

"Ryzyko Płynności Jednostek Samorządu Terytorialnego w Polsce w Kontekście Pandemii COVID-19": Badanie autorstwa dra Daniela Budzenia

daniel budzen gsw milenium Ryzyko Płynności Jednostek Samorządu Terytorialnego w Polsce w Dobie COVID-19

Nasz nauczyciel akademicki dr Daniel Budzeń, właśnie opublikował swoje najnowsze badanie, które pojawiło się w książce zatytułowanej "Finanse Samorządowe" pod red. nauk. Jolanta Szołno-Koguc, dostępnej online dzięki wydawnictwu Polskiej Akademii Nauk. W ramach tej monografii, dr Budzeń jest autorem rozdziału numer 16, który nosi tytuł "Ryzyko Płynności Jednostek Samorządu Terytorialnego w Polsce w Dobie COVID-19."

W swoim badaniu, dr Daniel Budzeń skupia się na analizie ryzyka płynności jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, zwłaszcza w kontekście wyzwań spowodowanych pandemią COVID-19 oraz globalnym kryzysem gospodarczym. Autor podkreśla kluczowe znaczenie monitorowania zdolności do spłaty zadłużeń oraz terminowego regulowania bieżących zobowiązań, szczególnie w obliczu niepewności ekonomicznej.

Rozdział naszego wykładowcy przedstawia również istotność podejścia bilansowego do zarządzania płynnością finansową. W kontekście międzynarodowych doświadczeń samorządów lokalnych, autor wskazuje na wzrost zainteresowania koncepcją zarządzania aktywami i pasywami (ALM), która stanowi kluczowy element polityki zarządzania długiem lokalnym i ma na celu pomiar, monitorowanie oraz ograniczanie ryzyka finansowego.

Badanie dra Daniela Budzenia koncentruje się na ocenie ryzyka płynności w sektorze samorządowym w Polsce. Autor zwraca uwagę na jednostki organizacyjne oraz spółki komunalne, które są powiązane z jednostkami samorządu terytorialnego. Wyniki finansowe tych podmiotów mają istotny wpływ na bezpieczeństwo finansowe samorządów.

Cała monografia "Finanse Samorządowe" jest dostępna online, a rozdział dra Daniela Budzenia można przeczytać pod tym linkiem.

Rozdział dra Daniela Budzenia to cenna lektura dla wszystkich zainteresowanych finansami samorządowymi, zarówno na poziomie mikro, jak i makro. Warto poznać i zrozumieć jego wnioski, które mogą przyczynić się do lepszego zarządzania finansami publicznymi w Polsce oraz na szczeblu samorządów lokalnych. Monografia jest źródłem wiedzy na temat kluczowych kwestii związanych z finansami samorządowymi, a praca nauczyciela GSW Milenium wnosi istotny wkład w tę dziedzinę. Znalezienie się wśród autorów tak ważnej publikacji świadczy o jego ekspertyzie i wiedzy w zakresie finansów publicznych. Dzięki dostępowi online, monografia jest dostępna dla szerokiego grona czytelników, co pozwala na szerzenie wiedzy i promowanie badań naukowych w dziedzinie finansów publicznych.


Drukuj