<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=575248362878822&ev=PageView&noscript=1" />

Publikacje dr Mykoli Orlykovskyiego i dr Katarzyny Miłek w półroczniku pedagogicznym "Kultura i Wychowanie"

Publikacje członków kadry naukowo-dydaktycznej Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium po raz kolejny ukazały się w półroczniku pedagogicznym "Kultura i Wychowanie". Periodyk jest wydawany przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi.

W aktualnym numerze zostały opublikowane dwa artykuły autorstwa naszej kadry:

  • „Zarządzanie niepublicznym przedszkolem we współczesnych warunkach”
    autorstwa dr. Mykoli Orlykovskyiego, dziekana Filii GSW Milenium w Wągrowcu oraz wykładowczyni GSW Milenium dr Katarzyny Miłek

    Artykuł określa zadania, jakie stoją przed osobą zarządzającą przedszkolem niepublicznym, wskazane w przepisach ustawodawczych. Porusza kwestie związane ze sprawami administracyjnymi, prowadzenia odpowiedniej dokumentacji oraz kompetencji i obowiązków odnoszących się do nadzoru pedagogicznego. Odwołuje się do najważniejszego obowiązku, jakim jest zorganizowanie działalności edukacyjnej dla dzieci o każdym poziomie rozwojowym oraz sprzyjania wyrównywaniu szans edukacyjnych dla wszystkich dzieci.

  • „Hidden facts. The modern family and its problems”
    autorstwa wykładowczyni GSW Milenium dr Katarzyny Miłek

    Niniejszy artykuł jest próbą wyjaśnienia przemian współczesnej rodziny. Bierze pod uwagę, jak się zmienia i bada, dlaczego spotykamy się z wieloma problemami tej grupy społecznej. Autorka twierdzi, że problemy są często konsekwencją: czynników zewnętrznych, tj. środków masowego przekazu (w szczególności), które zaburzają prawidłowe funkcjonowanie rodziny. Odwołując się do licznych definicji rodziny, w artykule wymieniono wszystkie jej podstawowe funkcje, które są najważniejsze w naszym życiu.

Serdecznie zachęcamy do lektury artykułów przygotowanych przez dr. Mykolę Orlykovskyiego oraz dr Katarzynę Miłek, ale również pozostałych publikacji.


Drukuj