<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=575248362878822&ev=PageView&noscript=1" />

Publikacja dr. Daniela Budzenia w „Economics and Environment"

Image

W czasopiśmie „Economics and Environment" ukazała się publikacja Adiunkta GSW Milenium dr. Daniela Budzenia pt. Financial involvement of local government units in achieving environmental objectives of sustainable development in Poland. Artykuł został napisany we współautorstwie z dr hab. Iwoną Bąk, dr hab. Barbarą Kryk i dr. Andrzejem Sobczykiem.

W artykule skupiono się na wydatkach na zielone inwestycje ponoszonych przez budżety JST. Celem jest identyfikacja i zdiagnozowanie przestrzennego zróżnicowania tych wydatków w kontekście celów zrównoważonego rozwoju oraz nowej taksonomii klasyfikacji działalności gospodarczej jako zrównoważonej środowiskowo. Wartością dodaną artykułu jest: po pierwsze, identyfikacja struktury wydatków na zielone inwestycje JST, co pozwala ukazać ich zmiany w kontekście celów zrównoważonego rozwoju.

Czasopismo „Economics and Environment" to międzynarodowy kwartalnik poświęcony ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. Czasopismo istnieje od 1992 roku i uzyskało 100 pkt. od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Link do artykułu tutaj


Drukuj