<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=575248362878822&ev=PageView&noscript=1" />

Publikacja dr. Daniela Budzenia w Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska

Image

W Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia ukazał się artykuł Adiunkta GSW Milenium dr. Daniela Budzenia pt. Economic Activity of Residents and Revenue Autonomy of Municipalities in the Context of the COVID-19 Pandemic. Artykuł został napisany we współautorstwie z dr. inż. Andrzejem Sobczykiem z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Głównym celem była identyfikacja zależności pomiędzy głównymi źródłami dochodów mieszkańców a dochodami własnymi gmin w latach 2015-2020. Badaniem objęto wszystkie gminy w Polsce wraz z wyodrębnieniem ich typu administracyjnego. Uzyskane wyniki badań potwierdziły istnienie zależności pomiędzy rodzajami dochodów mieszkańców a ich wpływem na samodzielność dochodową gmin, determinowaną w szczególności poziomem dochodów własnych. Ponadto zwrócono uwagę na wpływ pandemii COVID-19 na potencjał finansowy gmin, jak również na aktywność ekonomiczną mieszkańców.

Z artykułem można zapoznać się pod linkiem https://journals.umcs.pl/h/article/view/13972


Drukuj