<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2102225689916962&ev=PageView&noscript=1" />

Prezes Polskiego Czerwonego Krzyża w Wągrowcu gościem wykładów w GSW Milenium

Image
Image
Image
25 lutego w związku z rozpoczęciem nowego semestru w Filii GSW Milenium w Wągrowcu, w ramach przedmiotu „Nauka o organizacji” prowadzonego przez dra M. Orlykovskiego, gościł Prezes PCK w Wągrowcu Pan Jan Maćkowiak.  Pan Prezes opowiedział o działalności Polskiego Czerwonego Krzyża i przeprowadził  wykład dla studentów pierwszego roku kierunku zarządzanie na temat transplantacji, honorowego dawstwa krwi, szpiku i osocza oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Studenci GSW Milenium rozumieją rolę i ważność działalności Polskiego Czerwonego Krzyża, dlatego zawsze z wielkim zaangażowaniem dołączają do akcji przeprowadzonych przez PCK jak w Gnieźnie tak i w Wągrowcu.

Dziękujemy za ciekawy wykład i podarowaną publikację „100 – lecie Polskiego Czerwonego Krzyża” która znajdzie swoje ważne miejsce w naszej studenckiej bibliotece.

Drukuj