<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=575248362878822&ev=PageView&noscript=1" />

Nowa publikacja naszego wykładowcy. BGK w swoim raporcie powołuje się na opracowanie dr. Daniela Budzenia

Image

Ukazała się nowa publikacja autorstwa naszego nauczyciela akademickiego dr. Daniela Budzenia pt. Sovereign Asset and Liability Management (SALM): Perspective of Pandemic COVID-19 Outbreak in Oecd Countries, Including Poland. Publikacja ukazała się w czasopiśmie Studies in Logic, Grammar and Rethoric.

Artykuł skupia się na zarządzaniu aktywami i pasywami przez kraje OECD, w tym Polsce w perspektywie COVID-19. Artykuł koncentruje się na weryfikacji założenia, że kraje, które przed wybuchem pandemii COVID-19 koordynowały strukturę aktywów i pasywów były w mniejszym stopniu narażone na negatywne skutki ryzyka finansowego. W opracowaniu zastosowano dane i metodologię Międzynarodowego Funduszu Walutowego, a także autorskie propozycje rozwiązań w zakresie analizy zarządzania aktywami i pasywami w sektorze publicznym. Przeprowadzone badania pozwalają na ocenę wpływu pandemii COVID-19 na proces zarządzania ryzykiem bilansowym państwa. Z pełną treścią artykułu można zapoznać się pod linkiem TUTAJ 

Ponadto Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w raporcie Zrównoważony rozwój na tle wyzwań inwestycyjnych i sytuacji finansowej polskich samorządów powołuje się na opracowaną przez dr. Daniela Budzenia i Panią Profesor K. Marchewkę-Bartkowiak metodologię szacowania zielonych wydatków samorządowych (s. 36 i 44). Link do raportu TUTAJ.


Drukuj