<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=575248362878822&ev=PageView&noscript=1" />

Dr Daniel Budzeń współautorem publikacji w ramach Studiów BAS Biura Analiz Sejmowych

Image
Dr Daniel Budzeń pod afiliacją Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium został współautorem publikacji pt. „Samodzielność dochodowa jako determinanta zdolności kredytowej jednostki samorządu terytorialnego”. Publikacja ukazała się w ramach Studiów BAS Biura Analiz Sejmowych i znajduje się pod linkiem TUTAJ
Zachęcamy również do zapoznania się z pełnym wydaniem pod linkiem TUTAJ

Artykuł koncentruje się na identyfikacji zależności występujących pomiędzy bezzwrotnymi źródłami finansowania rozwoju lokalnego (w przypadku gmin i powiatów) lub regionalnego (w przypadku województw) a zdolnością do spłaty i obsługi długu przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce. Sformułowany problem badawczy nabiera szczególnego znaczenia w sytuacji ograniczenia poziomu dochodów własnych (zmniejszenia samodzielności dochodowej) w związku z działaniem czynników zewnętrznych, tj. niezależnych od władz lokalnych (negatywne skutki pandemii COVID-19 lub zmiany prawne mające wpływ na poziom i strukturę dochodów samorządowych). Ponadto zwrócono uwagę na problematykę zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego. W kolejnej części dokonano oceny związku pomiędzy samodzielnością dochodową a zdolnością do spłaty długu wraz z kosztami jego obsługi na podstawie danych empirycznych obejmujących okres 2010–2024. Badania zostały przeprowadzone na całej populacji jednostek samorządu terytorialnego w Polsce z uwzględnieniem ich ustawowych rodzajów, tj. gmin, powiatów, miast na prawach powiatu oraz województw.

Publikacja jest punktowana na 40 punktów, a autorami pozostałych artykułów są bardzo znane i cenione postaci z zakresu finansów samorządowych.

Drukuj