<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=575248362878822&ev=PageView&noscript=1" />

Dr Daniel Budzeń uczestnikiem panelu dyskusyjnego w ramach wydarzenia "Local Trends"

W dniach 11-12.04.2022r. dr Daniel Budzeń, adiunkt GSW Milenium oraz wykładowca na kierunku Zarządzanie uczestniczył w panelu dyskusyjnym zatytułowanym "Zarządzanie długiem lokalnym - od teorii do praktyki". Gospodarzem debaty był Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
Panel odbywał się w ramach Samorządowego Kongresu Finansowego Local Trends, podczas którego było poruszanych wiele ważnych zagadnień. Podczas debaty koncentrowano się na kwestiach związanych z ograniczeniem ryzyka płynności, ryzyka stóp procentowych, a także obecnych rozwiązań w zakresie reguł zadłużenia i zagadnienia średnioterminowej perspektywy zarządzania długiem lokalnym.
Dyskusja była prowadzona w zakresie tego, w jaki sposób można zarządzać finansami, w tym w szczególności długiem lokalnym w tak trudnych i nieprzewidywalnych czasach. Warto podkreślić, że wśród Panelistów byli przedstawiciele zarówno JST, organu nadzoru, Ministerstwa Finansów i agencji ratingowej co pozwoliło na zaprezentowanie szerokiego spojrzenia na dyskutowany problem.

zdjęcia: organizator wydarzenia

Drukuj