<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=575248362878822&ev=PageView&noscript=1" />

Dr Daniel Budzeń na konferencji „Wyzwania nowej kadencji” – Kluczowe tematy dla przyszłości miast

Daniel Budzeń
27 i 28 maja 2024 r. nasz wykładowca dr Daniel Budzeń wziął udział w dwudniowej konferencji. „Wyzwania nowej kadencji” zorganizowanej przez Związek Miast Polskich i Fundację Miasto. W ramach konferencji poruszane były ważne tematy: od gospodarki komunalnej, przez partycypację, po zewnętrzne źródła finansowania rozwoju miast.
W wydarzeniu uczestniczyli zarówno nowi burmistrzowie, jak również piastujący to stanowisko kolejną kadencję.
 
Pan Daniel współprowadził warsztaty na temat relacji między skarbnikiem a burmistrzem, a także brał czynny udział w dyskusji nt. znaczenia raportu otwarcia dla zarządzania miastem.

Drukuj