<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=575248362878822&ev=PageView&noscript=1" />

Artykuł „Wydatki majątkowe polskich gmin i miast na prawach powiatu jako element koncepcji zielonej klasyfikacji budżetowej (green budget tagging)” dra Daniela Budzenia w czasopiśmie „Studia BAS”

Daniel Budzeń GSW Milenium
W czasopiśmie „Studia BAS” 2(74)/2023 ukazał się artykuł pod tytułem "Gospodarka, rynek i społeczeństwo wobec zmian klimatu" autorstwa naszego nauczyciela akademickiego dra Daniela Budzenia. Artykuł został napisany we współautorstwie z Panią Profesor Kamillą Marchewką-Bartkowiak i przynosi ważne spostrzeżenia na temat wydatków majątkowych polskich gmin i miast na prawach powiatu, analizując je w kontekście zielonej klasyfikacji budżetowej.


W artykule została zaprezentowana koncepcja zielonego tagowania budżetu w celu oszacowania poziomu i struktury wydatków zrównoważonych środowiskowo ponoszonych przez JST w Polsce.


Jednym z istotnych wniosków jest stwierdzenie faktu, że ponoszenie zielonych wydatków jest powiązane z funkcją ekonomiczną gmin. Proponowane rozwiązanie może być wykorzystywane w praktyce m.in. do realizacji polityki ukierunkowanej na osiąganie celów klimatycznych i zrównoważonych środowiskowo.

Link do artykułu tutaj

Wyniki badania były prezentowane podczas konferencji „Samorząd terytorialny w dobie turbulentnych zmian otoczenia”.
 

Drukuj