<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=575248362878822&ev=PageView&noscript=1" />

Artykuł autorstwa dr Anny Bęczkowskiej, dr Joanny Turkiewicz i dr. Radosława Skrobackiego w Przeglądzie Badań Edukacyjnych

Image

Zespół w składzie: Anna Bęczkowska, Radosław Skrobacki i Joanna Turkiewicz opublikował artykuł pt. "The The Importance of Building a Relationship Between Lecturers and Students for Student Satisfaction with Remote Learning" w Przeglądzie Badań Edukacyjnych. https://apcz.umk.pl/PBE/article/view/40294

W niniejszym artykule podjęto kwestię relacji studentów z wykładowcami w kontekście nauki zdalnej. Główny problem badawczy, jaki sformułowano na potrzeby badań brzmi: Jaki jest związek między relacjami z wykładowcami a satysfakcją studentów z nauki zdalnej oraz informacją zwrotną, procesem ocenienia zajęć, kompetencjami cyfrowymi wykładowców i kompetencjami studentów związanymi z nauką zdalną?

Podjęto się analizy tego problemu wykorzystując analizę mediacji w Programie IBM SPSS Statistics oraz JAMOVI. Przeprowadzono badanie z wykorzystaniem techniki ankiety internetowej na próbie 206 studentów Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium zwrotność około 42%) wiosną 2022 roku.

Głównym wnioskiem płynącym z badań jest kluczowe znaczenie relacji studentów z wykładowcami dla budowania satysfakcji studentów z nauki zdalnej. Umożliwiają one także wyjaśnienie potencjalnego wpływu innych czynników na tą zmienną.


Drukuj