Stypendia studenckie
Oferujemy studentom wysokie stypendia - nawet do
Rozbudowana oferta stypendialna umożliwia naukę osobom niezamożnym, wspiera osoby z niepełnosprawnością oraz pozwala na wyróżnianie studentów osiągających najlepsze wyniki w nauce.

1)  Stypendium Rektora

– przyznawane 10% studentów kierunku Zarzadzanie osiągających najlepsze wyniki w nauce – wysokość stypendium: 700 – 800 zł /mies.

2)  Stypendium socjalne

– przyznawane studentom w trudnej sytuacji materialnej – wysokość stypendium 500 – 650 / mies.

3)  Stypendium dla osób z niepełnosprawnością

– przyznawane studentom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności – wysokość stypendium: 450 – 550 / mies.

4)  Stypendia okazjonalne

– przyznawane przez kanclerza GSW Milenium za godne reprezentowanie uczelni we wszystkich dziedzinach życia studenckiego; dotyczą osiągnięć sportowych, muzycznych, poetyckich, fotograficznych oraz informatycznych.

5)  Zapomoga

– jest doraźną formą bezzwrotnej pomocy dla studenta, który przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej.

Wnioski o pomoc materialną dla studentów dostępne są w serwisie Twoje Milenium (elektroniczne konto studenta).

 

 

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych w Gnieźnie
Gniezno, ul. L.Okulickiego 3A
tel. 61 425 75 70 wew. 21/22
tel. kom.: 793 065 954
rekrutacja.gniezno@milenium.edu.pl

 

Dziekanat filii GSW Milenium w Wągrowcu
Wągrowiec, ul. Kcyńska 48
tel. kom.: 609 862 748
tel. kom.: 600 318 584
rekrutacja.wagrowiec@milenium.edu.pl