<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=295768612517314&ev=PageView&noscript=1" />

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W SEKTORZE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

STUDIA PODYPLOMOWE - SPECJALNOŚĆ MENEDŻERSKA

Plan nauczania

Studia podyplomowe trwają 2 semestry.

Plan nauczania obejmuje m.in. następujące przedmioty: psychologia w zarządzaniu kadrami, planowanie i rekrutacja pracowników, motywowanie i systemy motywacyjne, szkolenie i rozwój pracowników, systemy ocen pracowników, zarządzanie wiedzą, kultura organizacyjna przedsiębiorstwa, kształtowanie wizerunku własnego, planowanie i rozwój własnej kariery zawodowej, zarządzanie konfliktami w organizacji, prawo pracy, kierowanie zespołem, podstawy organizacji i zarządzania, marketing.

Głównym celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do podejmowania zadań menedżerskich w zakresie kierowania ludźmi w organizacji. Naszym celem jest wykształcenie profesjonalnej kadry kierowniczej, menadżerów ds. personalnych pracujących w różnego rodzaju organizacjach, a także rozwój zawodowy i osobisty umożliwiający zdobycie nowych kompetencji w obszarach kreowania polityki personalnej.

Posiadamy pozytywną akredytację państwową. Jesteśmy wpisani do ewidencji uczelni niepublicznych i związku uczelni niepublicznych pod nr 260.

Wpis potwierdza, że prowadzimy naszą działalność oświatową zgodnie z najwyższymi standardami i podlegamy regularnym kontrolom ministerialnym, które czuwają nad naszym poziomem kształcenia.

Nasz program studiów stworzony jest w oparciu o najnowsze rozporządzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 25 lipca 2019 roku.

Organizacja studiów

czas trwania - 2 semestry

forma zjazdów - zjazdy weekendowe

forma zakończenia - egzamin końcowy

czesne za studia - 3 500 zł za całość (możliwość opłaty w ratach), w tym 200 zł opłaty wpisowej, która jest wliczona w poczet czesnego

Adresaci

Studia kierowane są do osób z wyższym wykształceniem, które są lub planują pracować w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi pragnących doskonalić swoje kompetencje zarządcze. Najczęściej nasze studia wybierają osoby pracujące jako: menedżerowie i pracownicy działów personalnych, konsultanci działów HR i trenerów biznesu.

Absolwenci

Absolwenci studiów będą przygotowani do zarządzania pracownikami w przedsiębiorstwach, organizacjach non-profit oraz instytucjach publicznych.

Każdy słuchacz, który ukończył tą specjalność na studiach podyplomowych w GSW Milenium otrzymuje świadectwo ukończenia, potwierdzające uzyskane określone w programie efekty kształcenia i liczbę punktów ECTS.

Terminy składania dokumentów

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji, w tym wykaz wymaganych dokumentów i terminy składania dokumentów znajdziesz na podstronie poświęconej warunkom rekrutacji. 

Opłaty

Gwarantujemy niezmienność w wysokości czesnego podczas trwania nauki na studiach w Milenium.
opłata rekrutacyjna200zł
czesne1650 zł/semestr
całkowity koszt3500 zł
Płatność za studia podzielona jest na 6 rat

Kontakt

BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W GNIEŹNIE

ul. Cieszkowskiego 17, pokój 208, 62-200 Gniezno
tel./fax: 61 428 26 27
tel. kom.: 690 942 988

sonia.alamenciak@milenium.edu.pl lub maria.wysocka@milenium.edu.pl

BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WĄGROWCU

ul. Kcyńska 48, 62-100 Wągrowiec
tel.: 67 25 52 116
beata.borowiec@milenium.edu.pl

Wymagane dokumenty

skan dyplomu ukończenia studiów wyższych

skan dowodu uiszczenia opłaty gwarancyjnej w wysokości 200 zł na konto: SANTANDER BZ WBK, I/O w Gnieźnie, nr: 39109013750000000103009473

kwestionariusz wypełniony na stronie internetowej: https://rekrutacja.milenium.edu.pl

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.