<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2102225689916962&ev=PageView&noscript=1" />

Warunki rekrutacji

Dowiedz się, jak zapisać się na studia podyplomowe
krok po kroku!
Jakie dokumenty przygotować? Do kiedy trwa
rekrutacja? Odpowiadamy!

Warunkiem przyjęcia jest ukończenie studiów wyższych (I lub II stopnia) oraz złożenie wymaganych dokumentów w terminie!

Image

Wymagane dokumenty

studia podyplomowe

Formularz rekrutacyjny

Formularz rekrutacyjny

Wypełniony formularz rekrutacji online znajdujący się na stronie rekrutacja.milenium.edu.pl
Dyplom ukończenia studiów wyższych

Dyplom ukończenia studiów wyższych

Skan dyplomu ukończenia studiów wyższych.
Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna

Skan dowodu uiszczenia opłaty wpisowej  w wysokości 200 zł na konto: SANTANDER (dawniej BZ WBK), I/O w Gnieźnie, nr: 39 1090 1375 0000 0001 0300 9473

Zaświadczenie potwierdzające przygotowanie pedagogiczne*

Zaświadczenie potwierdzające przygotowanie pedagogiczne*

Skan dokumentu potwierdzającego potwierdzającego przygotowanie pedagogiczne (*tylko specjalności nauczycielskie i wybrane specjalności terapeutyczne).
Zaświadczenie wystawione przez lekarza foniatrę*

Zaświadczenie wystawione przez lekarza foniatrę*

Skan zaświadczenia o braku przeciwwskazań do studiowania wystawione przez lekarza foniatrę (*tylko specjalność Logopedia).
do 31 sierpnia 2022

do 31 sierpnia 2022

GWARANCJA PRZYJĘCIA ORAZ CENA PROMOCYJNA
od 1 września 2022

od 1 września 2022

REKRUTACJA DO WYCZERPANIA WOLNYCH MIEJSC

Image

Masz pytania
dotyczące rekrutacji?

Główne Biuro Studiów Podyplomowych
ul. Cieszkowskiego 17 w Gnieźnie
(ZSP nr 2, II piętro, pokój 208)

Biuro czynne od poniedziałku do piątku
w godz 8:00-15:30
 
Tel. 61 428 26 27
Tel. 690 942 988
maria.wysocka@milenium.edu.pl