<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=295768612517314&ev=PageView&noscript=1" />

STUDIA KWALIFIKACYJNE

PEDAGOGIKA ZABAWY
Z RYTMIKĄ

STUDIA PODYPLOMOWE HYBRYDOWE

Plan nauczania

Studia podyplomowe realizowane są w trybie hybrydowym. Program studiów obejmuje 190 godzin zajęć warsztatowych (praktycznych) z następujących dziedzin:

  • wykorzystania metod pedagogiki zabawy - w tym Metody KLANZY, w pracy z dziećmi, ich rodzicami i dziadkami,
  • rytmiki i kształcenia słuchu,
  • Metody Dalcroze'a i systemu Orffa,
  • nauki piosenek, zabaw i tańców integracyjnych,
  • pracy z chustą KLANZY,
  • tańców towarzyskich i ludowych,
  • gry na flażolecie, gitarze, instrumentach perkusyjnych oraz akompaniamentu na instrumentach klawiszowych.
Opiekę merytoryczną nad specjalnością sprawuje Agnieszka Kaczmarczyk - trener i superwizor Stowarzyszenia KLANZA, założyciela Oddziału KLANZY w Poznaniu, nauczyciela muzyki i rytmiki, współautorka warsztatów metodycznych i płyt, m.in.: "Kiedy maluchy zmieniają się w zuchy", "Maluchy rosną nie tylko wiosną", "Piosenki na wyciągnięcie ręki".
Posiadamy pozytywną akredytację państwową. Jesteśmy wpisani do ewidencji uczelni niepublicznych i związku uczelni niepublicznych pod nr 260.

Wpis potwierdza, że prowadzimy naszą działalność oświatową zgodnie z najwyższymi standardami i podlegamy regularnym kontrolom ministerialnym, które czuwają nad naszym poziomem kształcenia.

Nasz program studiów stworzony jest w oparciu o najnowsze rozporządzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 25 lipca 2019 roku.

Organizacja studiów

czas trwania - 3 semestry

forma zjazdów - zjazdy weekendowe

forma zakończenia - egzamin końcowy

czesne za studia - 3000 zł za całość (możliwość opłaty w 6 ratach), w tym 200 zł opłaty wpisowej, która jest wliczona w poczet czesnego

forma studiów - tryb hybrydowym - Gniezno lub Wągrowiec

Adresaci

Słuchaczami studiów mogą być osoby, które posiadają wyższe wykształcenie pedagogiczne pedagogiczne, zdobyte w toku studiów I lub II stopnia, które chcą zdobyć kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i przedszkolnym metodą pedagogiki zabawy.

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć rytmiczno-ruchowych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach kulturalno-oświatowych. Zajęcia prowadzone są w nurcie pedagogiki zabawy. Jeżeli lubisz pracę z dziećmi, muzykę, chcesz doskonalić sowje umiejętności i czerpać wiedzę od doświadczonych praktyków to studia podyplomowe na kierunku Pedagogika zabawy z rytmiką współtworzone przez Stowarzyszenie KLANZA są właśnie dla Ciebie!

Absolwenci

Absolwenci studiów uzyskają kwalifikacje do pracy z dorosłymi w przedszkolach, szkołach i innych placówkach z wykorzystaniem metod pedagogiki zabawy.

Każdy słuchacz, który ukończył specjalność na studiach podyplomowych w GSW Milenium otrzymuje świadectwo ukończenia, potwierdzające uzyskane określone w programie efekty kształcenia i liczbę punktów ECTS.

Studia mają charakter kwalifikacyjny i wyposażają absolwenta w niezbędną wiedzę, umiejętności i kompetencje doprowadzenia zajęć umuzykalniających i rytmiczno-ruchowych.


Terminy składania dokumentów

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji, w tym wykaz wymaganych dokumentów i terminy składania dokumentów znajdziesz na podstronie poświęconej warunkom rekrutacji. 

Opłaty

Gwarantujemy niezmienność w wysokości czesnego podczas trwania nauki na studiach w Milenium.
opłata rekrutacyjna200zł
czesne1000 zł/semestr
całkowity koszt3000 zł
Płatność za studia podzielona jest na 6 rat

Kontakt

BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W GNIEŹNIE

ul. Cieszkowskiego 17, pokój 208, 62-200 Gniezno
tel./fax: 61 428 26 27
tel. kom.: 690 942 988

sonia.alamenciak@milenium.edu.pl lub maria.wysocka@milenium.edu.pl

BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WĄGROWCU

ul. Kcyńska 48, 62-100 Wągrowiec
tel.: 67 25 52 116
beata.borowiec@milenium.edu.pl

Wymagane dokumenty

skan dyplomu ukończenia studiów wyższych
skan dokumentu potwierdzającego przygotowanie pedagogiczne
skan dowodu uiszczenia opłaty gwarancyjnej w wysokości 200 zł na konto: SANTANDER BZ WBK, I/O w Gnieźnie, nr: 39109013750000000103009473
kwestionariusz wypełniony na stronie internetowej: https://rekrutacja.milenium.edu.pl

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.