<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=295768612517314&ev=PageView&noscript=1" />

Specjalności nauczycielskie
do nauczania kolejnego przedmiotu

STUDIA PODYPLOMOWE

Edukacja dla bezpieczeństwa

DOPISZ SIĘ DO GRUPY - UPRAWNIENIA JUŻ WIOSNĄ 2023!

1100 zł/semestr

Etyka w szkole

1. ZAJĘCIA JUŻ 22 PAŹDZIERNIKA - ZAPISZ SIĘ!

1100 zł/semestr

Geografia w szkole

DOPISZ SIĘ DO GRUPY - UPRAWNIENIA JUŻ WIOSNĄ 2023!

1100 zł/semestr

Matematyka w szkole

DOPISZ SIĘ DO GRUPY - UPRAWNIENIA JUŻ WIOSNĄ 2023!

1100 zł/semestr

Bibliotekoznawstwo z informacją naukową

1100 zł/semestr

Biologia w szkole

1100 zł/semestr

Chemia w szkole

1100 zł/semestr

Filozofia w szkole

1100 zł/semestr

Fizyka w szkole

1100 zł/semestr

Historia w szkole

1100 zł/semestr

Informatyka z technologią informatyczną

1100 zł/semestr

Język polski w szkole

1300 zł/semestr

Nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

1300 zł/semestr

Pedagogika sztuki - muzyka

1100 zł/semestr

Pedagogika sztuki - plastyka

1100 zł/semestr

Przedsiębiorczość w szkole

1100 zł/semestr

Socjoterapia

1100 zł/semestr

Technika w szkole

1100 zł/semestr

Wiedza o społeczeństwie

1100 zł/semestr

Wychowanie do życia w rodzinie

1100 zł/semestr

Wychowanie fizyczne w szkole

1100 zł/semestr