<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=295768612517314&ev=PageView&noscript=1" />

STUDIA KWALIFIKACYJNE

KREATYWNA EDUKACJA DZIECI

STUDIA PODYPLOMOWE HYBRYDOWE

Plan nauczania

Studia podyplomowe realizowane są w trybie hybrydowym i obejmują 160 h zajęć  (10 weekendów zjazdowych sobota/niedziela). Program studiów ma na celu przygotowanie nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz osób na co dzień pracujących z dziećmi do prowadzenia kreatywnej edukacji z wykorzystaniem alternatywnych metod pracy w oparciu o pedagogikę zabawy, ruch i muzykę.
Uczestnicy zostaną zapoznani z autorskimi metodami pracy, m.in. METODĄ KLANZY oraz autorskimi programami i inspiracjami SZKOLEŃ Z WYOBRAŹNIĄ.
Realizując program studiów słuchacze dowiedzą się jak:
  • wykorzystywać piosenki, taniec i zabawy integracyjne do rozbudzania kreatywności dzieci,
  • tworzyć niekonwencjonalne rekwizyty,
  • opracowywać pomysłowe przedstawienia i scenariusze dla dzieci,
  • stosować trening ciszy i uważności,
  • pracować twórczo z rodzicami.
PATRONAT NAD SPECJALNOŚCIĄ:
  • Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów „KLANZA”
    www.klanza.poznan.pl
  • Szkolenie z Wyobraźnią – Anna Brych www.szkoleniazwyobraznia.pl
Posiadamy pozytywną akredytację państwową. Jesteśmy wpisani do ewidencji uczelni niepublicznych i związku uczelni niepublicznych pod nr 260.

Wpis potwierdza, że prowadzimy naszą działalność oświatową zgodnie z najwyższymi standardami i podlegamy regularnym kontrolom ministerialnym, które czuwają nad naszym poziomem kształcenia.

Nasz program studiów stworzony jest w oparciu o najnowsze rozporządzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 25 lipca 2019 roku.

Organizacja studiów

czas trwania - 2 semestry

forma zjazdów - zjazdy weekendowe

forma zakończenia - egzamin końcowy

czesne za studia - 3000 zł (możliwość opłaty w 6 ratach), w tym 200 zł opłaty wpisowej, która jest wliczona w poczet czesnego

forma studiów - tryb hybrydowy - Gniezno lub Wągrowiec

Adresaci

Słuchaczami studiów mogą być osoby, które posiadają wyższe wykształcenie, zdobyte w toku studiów I lub II stopnia, które chcą zdobyć kwalifikacje do kreatywnej edukacji dzieci w oparciu o pedagogikę zabawy, ruch i muzykę.

Studia kierowane są w szczególności do nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz osób na co dzień pracujących z dziećmi, które chcą zdobyć dodatkowe kwalifikacje oraz poznać alternatywne metody pracy w oparciu o autorskie programy - SZKOLENIA Z WYOBRAŹNIĄ i METODĘ KLANZY.

Absolwenci

Absolwenci studiów uzyskają kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z wykorzystaniem pedagogiki zabawy, ruchu i muzyki.

Każdy słuchacz, który ukończył specjalność na studiach podyplomowych w GSW Milenium otrzymuje świadectwo ukończenia, potwierdzające uzyskane określone w programie efekty kształcenia i liczbę punktów ECTS.

Studia mają charakter kwalifikacyjny i wyposażają absolwenta w niezbędną wiedzę, umiejętności i kompetencje do planowania i organizacji kreatywnych zajęć edukacyjnych dla dzieci.Terminy składania dokumentów

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji, w tym wykaz wymaganych dokumentów i terminy składania dokumentów znajdziesz na podstronie poświęconej warunkom rekrutacji. 

Opłaty

Gwarantujemy niezmienność w wysokości czesnego podczas trwania nauki na studiach w Milenium.
opłata rekrutacyjna200zł
czesne1500 zł/semestr
całkowity koszt3000 zł
Płatność za studia podzielona jest na 6 rat

Kontakt

BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W GNIEŹNIE

ul. Cieszkowskiego 17, pokój 208, 62-200 Gniezno
tel./fax: 61 428 26 27
tel. kom.: 690 942 988

sonia.alamenciak@milenium.edu.pl lub maria.wysocka@milenium.edu.pl

BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WĄGROWCU

ul. Kcyńska 48, 62-100 Wągrowiec
tel.: 67 25 52 116
beata.borowiec@milenium.edu.pl

Wymagane dokumenty

skan dyplomu ukończenia studiów wyższych
skan dokumentu potwierdzającego przygotowanie pedagogiczne
skan dowodu uiszczenia opłaty gwarancyjnej w wysokości 200 zł na konto: SANTANDER BZ WBK, I/O w Gnieźnie, nr: 39109013750000000103009473
kwestionariusz wypełniony na stronie internetowej: https://rekrutacja.milenium.edu.pl

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.