<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=575248362878822&ev=PageView&noscript=1" />

Zarządzanie zasobami ludzkimi
z elementami kadr i płac

KIERUNEK STUDIÓW ZARZĄDZANIE

STUDIA magisterskie

STUDIA II STOPNIA W GNIEŹNIE

Studia na Kierunku Zarządzanie na specjalności "Zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami kadr i płac" to magisterskie studia II stopnia, które trwają 2 lata (4 semestry). Zjazdy w GSW Milenium odbywają się wyłącznie w weekendy (sobota i niedziela) raz na 2 tygodnie. Studenci odbywają naukę w formie studiów niestacjonarnych. Po ukończeniu studiów magisterskich absolwenci kierunku Zarządzanie mogą kontynuować naukę na  studiach podyplomowych. Program kierunku zarządzanie dostępny jest w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych lub w BIP uczelni.

Kto może studiować na specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami kadr i płac?

Studia magisterskie Zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami kadr i płac są skierowane dla absolwentów studiów I stopnia, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą zarządzania zasobami ludzkimi.  Absolwent kierunku Zarządzanie specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami kadr i płac:

 • Zna aspekty zarządzania i standardy funkcjonowania profesjonalnego działu kadr i płac w strukturach organizacji lub w formie świadczonych usług zewnętrznych o tym charakterze.
 • Potrafi poruszać się w zagadnieniach z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania kadrami na gruncie kadrowo-płacowym w oparciu o nowoczesne trendy zarządzania i obowiązujące ramy formalno-prawne w tej dziedzinie.
 • Absolwent specjalności z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim może się rozwijać jako specjalista aktywny zawodowo i jednocześnie dokształcać się, zdobywać nowe kompetencje i umiejętności, ponieważ studia z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim dają także możliwość kontynuacji nauki na studiach podyplomowych.

Specjalność certyfikowana

Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium oferuje studentom studiów magisterskich możliwość uzyskania certyfikatów z wybranych przedmiotów na każdym semestrze nauki. Certyfikaty są potwierdzeniem posiadania specjalistycznej wiedzy i umiejętności w danym obszarze. Uzyskane dokumenty wpływają pozytywnie na przyszłe szanse zawodowe absolwentów. Kompetencje zdobyte w ramach studiów potwierdzone specjalnymi certyfikatami pozwalają bowiem pracodawcom na lepszą identyfikację kwalifikacji kandydatów.

Specjalność certyfikowana

Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium oferuje studentom studiów magisterskich możliwość uzyskania certyfikatów z wybranych przedmiotów na każdym semestrze nauki. Certyfikaty są potwierdzeniem posiadania specjalistycznej wiedzy i umiejętności w danym obszarze. Uzyskane dokumenty wpływają pozytywnie na przyszłe szanse zawodowe absolwentów. Kompetencje zdobyte w ramach studiów potwierdzone specjalnymi certyfikatami pozwalają bowiem pracodawcom na lepszą identyfikację kwalifikacji kandydatów.
Image

Zarządzanie zasobami ludzikimi - sylwetka absolwenta studiów magisterskich

Absolwenci Zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami kadr i płac to wszechstronni specjaliści w zakresie zarządzania kompetencjami pracowników, rozwoju zasobów pracy i zarządzania działem personalnym w oparciu o nowoczesne metody zarządzania karierą pracowników, gotowi do podjęcia pracy jako specjalista w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Absolwenci studiów Zarządzanie są przygotowani do podjęcia pracy m.in. na następujących stanowiskach:

 • doradca personalny
 • konsultant ds. kariery, specjalista ds. rekrutacji
 • specjalista ds. wynagrodzeń
 • sekretarz biura zarządu
 • specjalista ds. rozwoju zawodowego
 • analityk pracy oraz specjalista ds. szkoleń zawodowych i rozwoju kadr w pionach zarządzania zasobami ludzkimi

>>> ZOBACZ PEŁEN OPIS I SYLWETKĘ ABSOLWENTA

Opłata czesnego, organizacja i czas trwania studiów

organizacja studiów

Czas trwania studiów
2 lata (4 semestry)

studia zaoczne

Zaoczny tryb studiów

tylko w soboty i niedziele

metody kształcenia na odległość studia online

E-indeks w formie platformy
„Twoje Milenium”

czesne studia zaoczne

Opłata czesnego 
I rok - 550 zł/mies.

II rok - 560 zł/mies.*

* I rok (12 miesięcy) - 550 zł/mies. II rok (9 miesięcy) - 560 zł/mies.

Jak wygląda rekrutacja na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie?

Rekrutacja na studia magisterskie

Kandydaci na studia przyjmowani są bez egzaminów wstępnych i liczenia punktów. Liczy się kolejność zgłoszeń.
Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji i terminy składania dokumentów znajdziesz na podstronie poświęconej warunkom rekrutacji. 

Wymagane dokumenty

 • Formularz rekrutacyjny - Wypełniony formularz rekrutacji online znajdujący się na stronie rekrutacja.milenium.edu.pl 
 • Skan dyplomu i suplementu przesłany do dziekanatu za pomocą Konta Kandydata - oryginał do wglądu podczas pierwszego zjazdu
 • Opłata w wysokości 85 zł dokonana poprzez płatność online w Koncie Kandydata lub tradycyjnie jako przelew na konto uczelni o numerze: 53 1090 1375 0000 0001 0062 7095 (tytuł wpłaty: imię i nazwisko kandydata)
 • 1 zdjęcie legitymacyjne do elektronicznej legitymacji studenckiej przesłane za pomocą Konta Kandydata
 • 1 zdjęcie legitymacyjne o wymiarach 35x45 mm dostarczone do dziekanatu podczas pierwszego zjazdu

Rekrutacja na studia zaoczne z Zarządzania

Rejestracja w uczelnianym systemie rekrutacyjnym jest pierwszym krokiem. Następnie na podany adres e-mail podczas rejestracji otrzymasz link do swojego indywidualnego konta kandydata. W nim załączasz wymagane dokumenty i będziesz widział status wniesionej opłaty rekrutacyjnej i pozostałych swoich spraw. W połowie września Dziekan WNS publikuje listy przyjętych kandydatów.
Jeśli masz pytania dotyczące organizacji roku studiów w danym roku akademickim lub wątpliwości czy prawidłowo wykonałeś/aś wniesienie opłaty rekrutacyjnej możesz w tej sprawie skontaktować się z dziekanatem.
Opłatę rekrutacyjną przeznaczamy na poczet wyrobienia legitymacji studenckiej.

Program studiów i zakres kształcenia na specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi - studia II stopnia

Zajęcia w GSW Milenium są prowadzone w sposób praktyczny. Dlatego też nasi wykładowcy na studiach magisterskich Zarządzanie zasobami ludzkimi są praktykami, którzy na co dzień specjalizują się w tym, co przekazują podczas zjazdów studentom. Praktyczna wiedza, case study, wskazówki i przykłady to najlepsza metoda na ciekawe zajęcia. Zakres kształcenia, w ramach którego studenci zdobywają wiedzę z zakresu zasobów ludzkich, a więc zarządzania kompetencjami pracowników, zarządzania potencjałem ludzkim i rozwojem pracowników, komunikacji społecznej, kierowania zespołami ludzkimi zgodnie z systemem zarządzania organizacją,  Podczas studiów na specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi poznasz takie zagadnienia jak:

 • Psychologia w zarządzaniu
 • Logistyka menedżerska
 • Komunikacja interpersonalna
 • Liderzy i ich rola w organizacjach
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Konkurencyjność przedsiębiorstw a kapitał ludzki
 • Prawo
 • Etyka w zarządzaniu
 • Kadry i płace w praktyce - Kadry i płace w prawie pracy
 • Przedsiębiorczość
 • Zarządzanie wizerunkiem przedsiębiorstwa
 • Rachunkowość zarządcza
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Komunikacja biznesowa – Zarządzanie innowacjami
 • Business English
 • Techniki twórczego myślenia

Studia w Gnieźnie i Studia w Wągrowcu są realizowane na podstawie posiadanej pozytywnej zgody PKA. Jesteśmy wpisani do ewidencji uczelni niepublicznych i związku uczelni niepublicznych pod nr 260. Wpis potwierdza, że prowadzimy naszą działalność oświatową zgodnie z najwyższymi standardami i podlegamy regularnym kontrolom ministerialnym, które czuwają nad naszym poziomem kształcenia.

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych

ul. Okulickiego 3a, pokój 116, 62-200 Gniezno
tel. 61 425 75 70
tel. 793 065 954
rekrutacja.gniezno@milenium.edu.pl

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!