<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2102225689916962&ev=PageView&noscript=1" />

QUALITY & SALES MANAGER:
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I SPRZEDAŻĄ

KIERUNEK ZARZĄDZANIE / STUDIA ZAOCZNE II STOPNIA (MAGISTERSKIE 2-LETNIE) W GNIEŹNIE

Czego się nauczysz na studiach z Zarządzania?

Absolwent kierunku Zarządzanie specjalności Quality & Sales Manager: systemy zarządzania jakością i sprzedażą:
W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ:

 • Posiada aktualną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu we wszelkich aspektach związanych z zarządzaniem jakością w przedsiębiorstwach oraz certyfikat wystawiany przez zewnętrzną Jednostkę Certyfikującą (Global Quality).
 • Dysponuje wiedzą i umiejętnościami z zakresu wykorzystania metod i narzędzi zarządzania jakością oraz wdrażania i audytowania systemów zarządzania jakością.
 • Jest przygotowany do rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem jakością w przedsiębiorstwie.
 • Posiadana wiedza i umiejętności są potwierdzone dyplomem ukończenia studiów oraz odpowiednimi certyfikatami.
W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA SPRZEDAŻĄ:
 • Posiada kompetencje związane z badaniem potrzeb nabywców, planowaniem, organizowaniem i kontrolą procesu sprzedażowego.
 • Wie także jak w praktyce pozyskać klientów i dystrybutorów oraz budować i utrzymywać z nimi relacje i prowadzić skuteczne negocjacje.
 • Potrafi odnajdywać się w procesach zachodzących w sklepie online, wie jakie są działania wspierające sprzedaż online (marketing online), jak tworzyć reklamy
  w Google i na Facebooku, by dotrzeć z ofertą do klientów lokalnych i krajowych. Potrafi poszukać nowych klientów w Internecie.
 

Sylwetka absolwenta


Absolwenci tej specjalności są przygotowani do podjęcia pracy m.in. na następujących stanowiskach:
 • menedżer jakości
 • przedstawiciel kierownictwa systemów zarządzania
 • audytor wewnętrzni przygotowani do efektywnego rozwiązywania problemów jakościowych oraz doskonalenia procesów
 • przedstawiciel handlowy
 • specjalista ds. sprzedaży
 • dyrektor ds. sprzedaży
 • doradca klienta strategicznego (key account manager)
 • menedżer sprzedaży
 • specjalista ds. merchandisingu i promocji sprzedaży
 • handlowiec ds. kontaktów z klientami organizacyjnymi
 • handlowiec ds. kontaktów z klientami indywidualnymi
 • posiadacz własnej działalności gospodarczej ze sprzedażą online

Nasi wykładowcy

Do grona naszych wykładowców należą m.in.: specjaliści w swoich branżach, prowadzący własne przedsiębiorstwa, współpracujący
z biznesem oraz instytucjami publicznymi, doświadczeni badacze, konsultanci biznesowi, menedżerowie, pedagodzy i terapeuci.

>> Czytaj więcej o naszych wykładowcach

Czesne

I rok495 zł/mies.
12 miesięcy
II rok510 zł/mies
9 miesięcy

Stypendia studenckie

Oferujemy studentom wysokie stypendia - nawet do 2000 zł/mies.
Rozbudowana oferta stypendialna umożliwia naukę osobom niezamożnym, wspiera osoby z niepełnosprawnością oraz pozwala na wyróżnianie studentów osiągających najlepsze wyniki w nauce. Stypendia mogą łączyć się.

 • Stypendium Rektora – przyznawane 10% studentów kierunku Zarzadzanie osiągających najlepsze wyniki w nauce – wysokość stypendium: 700 – 800 zł /mies.

 • Stypendium socjalne – przyznawane studentom w trudnej sytuacji materialnej – wysokość stypendium 500 – 650 / mies.

 • Stypendium dla osób z niepełnosprawnością – przyznawane studentom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności – wysokość stypendium: 450 – 550 / mies.

 • Stypendia okazjonalne – przyznawane przez kanclerza GSW Milenium za godne reprezentowanie uczelni we wszystkich dziedzinach życia studenckiego; dotyczą osiągnięć sportowych, muzycznych, poetyckich, fotograficznych oraz informatycznych.

 • Zapomoga – jest doraźną formą bezzwrotnej pomocy dla studenta, który przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej.

Wnioski o pomoc materialną dla studentów dostępne są w serwisie Twoje Milenium (elektroniczne konto studenta).

Opinie studentów

quality & sales manager zarządzanie jakością i sprzedażą studia magisterskie ii stopnia

Zajęcia co 2 tygodnie tylko w soboty i niedziele

Studia o profilu praktycznym

Stypendia studenckie do 2000 zł miesięcznie

Wykładowcy - praktycy

Polecane specjalności

Dowiedz się więcej o rekrutacji

Dowiedz się, jak zapisać się na studia krok po kroku!
Jakie dokumenty przygotować? Jakie są terminy
rekrutacji? Odpowiadamy!

rekrutacja-krok-po-kroku-gsw-milenium-film.webp
Image

Masz pytania dotyczące rekrutacji?

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych
Ulica Okulickiego 3a w Gnieźnie
Dziekanat czynny od poniedziałku do piątku
w godz 7:30-15:30
 
Tel. 61 425 75 70 wew. 21 lub 22
Tel. 793 065 954
rekrutacja.gniezno@milenium.edu.pl

lub dołącz do grupy na facebooku!

Image