<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=575248362878822&ev=PageView&noscript=1" />

Event Manager: kultura, sport, animacja

KIERUNEK STUDIÓW ZARZĄDZANIE

STUDIA magisterskie

STUDIA II STOPNIA W GNIEŹNIE

Studia na Kierunku Zarządzanie specjalność Event Manager: kultura, sport, animacja to magisterskie studia II stopnia, które trwają 2 lata (4 semestry). Wyższa Szkoła Milenium tak organizuje program zjazdów, by odbywały się one wyłącznie w weekendy (sobota i niedziela) raz na 2 tygodnie. Studenci kierunku zarządzanie odbywają naukę w formie studiów niestacjonarnych. Po ukończeniu studiów magisterskich absolwenci kierunku Zarządzanie na specjalność związanej z organizacją eventów mogą kontynuować naukę na studiach podyplomowych. Program kierunku zarządzanie dostępny jest w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych lub w BIP uczelni.

Kto może studiować na kierunku Zarządzanie - specjalność Event Manager

Studia przygotowują do pracy zarówno na stanowiskach dotyczących zarządzania wydarzeniami kulturalnymi jak i sportowymi (organizacja imprez sportowych). Celem specjalności jest wyposażenie studenta w nowoczesną wiedzę z zakresu zarządzania, logistyki i planowania oraz nauczenie go, jak wykorzystać zdobytą wiedzę w ramach szeroko rozumianego zarządzania eventami. Student zdobywa również szczegółową wiedzę z zakresu organizacji imprez kulturalnych czy organizacji imprez turystycznych.

Student posiądzie ekspercką wiedzę z branży eventowej, począwszy od aspektów prawnych, administracyjnych i finansowych, poprzez marketing i promocję, a także zasady bezpieczeństwa i przepływu zasobów niezbędnych do przeprowadzenia imprezy masowej na najwyższym poziomie. Studia organizacja eventów są bardzo pomocne w podniesieniu kompetencji zawodowych pracy event managera.

Dzięki praktycznemu wymiarowi absolwenci studiów na specjalności Event manager: kultura, sport, animacja będą potrafili kompleksowo kierować przedsięwzięciami z zakresu organizacji imprez bez względu na ich charakter i rozmiar oraz zadbać o aspekt bezpieczeństwa organizacji imprez.

Absolwent specjalności związanej z organizacją eventów zdobędzie praktyczne umiejętności w trakcie największych wydarzeń w regionie, współpracując z lokalnymi specjalistami z branży spotkań, m.in. w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie i Urzędzie Miasta. W ten sposób potwierdzi zdobytą wiedzę wykorzystując ją w praktyce.

Specjalność certyfikowana

Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium oferuje studentom studiów magisterskich możliwość uzyskania certyfikatów z wybranych przedmiotów na każdym semestrze nauki. Certyfikaty są potwierdzeniem posiadania specjalistycznej wiedzy i umiejętności w danym obszarze. Uzyskane dokumenty wpływają pozytywnie na przyszłe szanse zawodowe absolwentów. Kompetencje zdobyte w ramach studiów potwierdzone specjalnymi certyfikatami pozwalają bowiem pracodawcom na lepszą identyfikację kwalifikacji kandydatów.

Specjalność certyfikowana

Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium oferuje studentom studiów magisterskich możliwość uzyskania certyfikatów z wybranych przedmiotów na każdym semestrze nauki. Certyfikaty są potwierdzeniem posiadania specjalistycznej wiedzy i umiejętności w danym obszarze. Uzyskane dokumenty wpływają pozytywnie na przyszłe szanse zawodowe absolwentów. Kompetencje zdobyte w ramach studiów potwierdzone specjalnymi certyfikatami pozwalają bowiem pracodawcom na lepszą identyfikację kwalifikacji kandydatów.
Image

Co potrafią absolwenci specjalności Event Manager - sylwetka absolwenta zarządzanie - studia magisterskie

Kończąc studia dotyczące organizacji eventów będziesz mógł pracować na stanowiskach odpowiedzialnych za organizację imprez turystycznych i zarządzanie wydarzeniami sportowymi oraz kulturalnymi. Obszary zatrudnienia absolwentów specjalności Event Manager: kultura, sport, animacja to m.in.:

 • Własna działalność gospodarcza (organizacja eventów firmowych i rodzinnych, organizacji imprez turystycznych)
 • Agencja multimedialna (organizacja eventów, integracji firmowych, koncertów, pokazów, jubileuszy, kameralnych i większych wydarzeń)
 • Kluby i organizacje sportowe (organizacja imprez sportowych pokazów, turniejów, meczów, organizacją wydarzeń takich jak np. spotkania z kibicami)
 • Samorząd (organizacja wyjazdów, szkoleń, konferencji, wystaw, festiwali)
 • Jednostki kultury (organizacja wernisaży, wieczorków tematycznych, koncertów, wystaw, konkursów)
 • Przedsiębiorstwo (organizacja eventów firmowych, szkoleń, konferencji, wyjazdów integracyjnych)
 • Placówki oświatowe (organizacja teatrzyków, spotkań z przyrodą, balików, festynów rodzinnych, wycieczek szkolnych, wyjazdów edukacyjnych, spotkań o kierunku turystyka i rekreacja - organizacji imprez turystycznych)

>>> ZOBACZ PEŁEN OPIS I SYLWETKĘ ABSOLWENTA

Opłata czesnego, organizacja i czas trwania studiów wyższych

organizacja studiów

Czas trwania studiów
2 lata (4 semestry)

studia zaoczne

Zaoczny tryb studiów
tylko w soboty i niedziele

metody kształcenia na odległość studia online

E-indeks w formie platformy
„Twoje Milenium”

czesne studia zaoczne

Opłata czesnego 
I rok - 550 zł/mies.
II rok - 560 zł/mies.*

* I rok (12 miesięcy) - 550 zł/mies. II rok (9 miesięcy) - 560 zł/mies.

Jak wygląda rekrutacja na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie - specjalność Event Manager: kultura, sport, animacja

Rekrutacja na studia magisterskie z zarządzanie eventami

Wyższa Szkoła Milenium przyjmuje kandydatów na studia bez egzaminów wstępnych i liczenia punktów. Liczy się kolejność zgłoszeń. Strona internetowa poświęcona rekrutacji to doskonałe miejsce na odszukanie wszystkich informacji dotyczących rekrutacji i terminów składania dokumentów.

Wymagane dokumenty

 • Formularz rekrutacyjny - Wypełniony formularz rekrutacji online znajdujący się na rekrutacja.milenium.edu.pl 
 • Skan dyplomu i suplementu (ukończone studia wyższe magisterskie lub ukończyły studia licencjackie przesłany do dziekanatu za pomocą Konta Kandydata - oryginał do wglądu podczas pierwszego zjazdu
 • Opłata w wysokości 85 zł dokonana poprzez płatność online w Koncie Kandydata lub tradycyjnie jako przelew na konto uczelni o numerze: 53 1090 1375 0000 0001 0062 7095 (tytuł wpłaty: imię i nazwisko kandydata)
 • 1 zdjęcie legitymacyjne do elektronicznej legitymacji studenckiej przesłane za pomocą Konta Kandydata
 • 1 zdjęcie legitymacyjne o wymiarach 35x45 mm dostarczone do dziekanatu podczas pierwszego zjazdu

Rekrutacja na studia zaoczne na specjalności Event Manager

Rejestracja w uczelnianym systemie rekrutacyjnym jest pierwszym krokiem. Następnie na podany adres e-mail podczas rejestracji otrzymasz link do swojego indywidualnego konta kandydata. W nim załączasz wymagane dokumenty i będziesz widział status wniesionej opłaty rekrutacyjnej i pozostałych swoich spraw. W połowie września Dziekan WNS publikuje listy przyjętych kandydatów.

Jeśli masz pytania dotyczące organizacji roku studiów w danym roku akademickim lub wątpliwości, czy prawidłowo wykonałeś/aś wniesienia opłaty rekrutacyjnej, możesz w tej sprawie skontaktować się z dziekanatem.

Opłatę rekrutacyjną przeznaczamy na poczet wyrobienia legitymacji studenckiej.

Program studiów i zakres kształcenia na specjalności Event Manager - studia II stopnia

Zajęcia w GSW Milenium są prowadzone w sposób praktyczny. Dlatego też nasi wykładowcy na studiach organizacja eventów są praktykami, którzy na co dzień specjalizują się w tym, co przekazują podczas zjazdów studentom. Praktyczna wiedza, case study, wskazówki i przykłady to najlepsza metoda na ciekawe zajęcia.

Zakres kształcenia odbywa się w ramach, którego studenci zdobywają wiedzę z zakresu organizacji imprez, a więc zarządzania w branży eventowej, imprez masowych, zarządzanie wydarzeniami kulturalnymi, z zakresu organizacji wydarzeń imprez turystycznych i organizacją różnorodnych eventów. Program studiów obejmuje takie przedmioty, jak:
 • Aspekty prawne realizacji sprzedaży
 • Komunikacja biznesowa
 • Aspekty prawne organizacji eventu
 • Planowanie i budżetowanie eventu
 • Obsługa baz danych
 • Marketing eventowy
 • Zarządzanie publicznością (wystąpienia publiczne, konferansjerka)
 • Ocena ryzyka i zabezpieczenie imprezy
 • Zarządzanie sytuacją kryzysową w czasie eventu
 • Business English
 • Ubezpieczenia gospodarcze   
 • Marketing internetowy i mobilny
 • Logistyka menedżerska
 • Kontrola jakości

Wyższa szkoła Milenium to uczelnia ludzi sukcesu. Zdobędziesz tutaj szeroką wiedzę z zakresu nauk społecznych oraz podstawową wiedzę ekonomiczną i z zakresu wykładni prawa pozwalającą płynnie poruszać się w gąszczu przepisów. Studia z zakresu organizacji eventów, imprez turystycznych i sportowych to doskonała okazja na realizację swoich pasji.

Studia w Gnieźnie i Studia w Wągrowcu są realizowane na podstawie posiadanej pozytywnej zgody PKA. Jesteśmy wpisani do ewidencji uczelni niepublicznych i związku uczelni niepublicznych pod nr 260. Wpis potwierdza, że prowadzimy naszą działalność oświatową zgodnie z najwyższymi standardami i podlegamy regularnym kontrolom ministerialnym, które czuwają nad naszym poziomem kształcenia.

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych

ul. Okulickiego 3a, pokój 116, 62-200 Gniezno
tel. 61 425 75 70
tel. 793 065 954
rekrutacja.gniezno@milenium.edu.pl

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.