<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=575248362878822&ev=PageView&noscript=1" />

Quality & Sales Manager: Zarządzanie biznesem

KIERUNEK STUDIÓW ZARZĄDZANIE

STUDIA magisterskie

STUDIA II STOPNIA W GNIEŹNIE

Studia na specjalności "Quality & Sales Manager: zarządzanie biznesem" to magisterskie studia II stopnia, które trwają 2 lata (4 semestry). Zjazdy na studiach zarządzanie biznesem odbywają się wyłącznie w weekendy (sobota i niedziela) raz na 2 tygodnie. Studenci kierunku zarządzanie odbywają naukę w formie studiów niestacjonarnych. Po ukończeniu studiów magisterskich z obszaru zarządzania biznesem można kontynuować naukę na  studiach podyplomowych. Program studiów kierunku zarządzanie biznesem dostępny jest w dziekanacie lub w BIP uczelni.

Kto może studiować na specjalności zarządzanie biznesem w ramach studiów magisterskich?

Studia magisterskie na specjalności zarządzanie biznesem skierowane są dla absolwenta studiów pierwszego stopnia, który zna zasady zarządzania, ale chce poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, sprzedażą i jakością. Na specjalności zarzadzanie biznesem absolwenci studiów pierwszego stopnia znacznie poszerzają dotychczas zdobytą wiedzę.

Absolwent specjalności Quality & Sales Manager: zarządzanie biznesem:

W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ:

 • Posiada aktualną wiedzę z zakresu nauk na wszystkich szczeblach zarządzania związanych z zarządzaniem jakością w przedsiębiorstwach.
 • Dysponuje wiedzą i umiejętnościami z zakresu wykorzystania narzędzi i metod zarządzania jakością oraz wdrażania i audytowania systemów zarządzania jakością.
 • Jest przygotowany do rozwiązywania problemów i działań w zakresie zarządzania ryzykiem związanym z zarządzaniem jakością w przedsiębiorstwie.
 • Posiadana wiedza i umiejętności są potwierdzone dyplomem ukończenia studiów oraz odpowiednimi certyfikatami.

W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA SPRZEDAŻĄ:

 • Posiada kompetencje i zna narzędzia zarządzania sprzedażą związane z badaniem potrzeb nabywców, budowaniem, organizowaniem i kontrolą strategii sprzedaży zgodnej ze strategią zarządzania firmą i zarządzaniem strategicznym.
 • Wie także, jak w praktyce pozyskać klientów i dystrybutorów oraz zna zasady budowania relacji i prowadzenia skutecznych negocjacji.
 • Potrafi odnajdywać się w procesach zachodzących w sklepie online, wie jak wspierać sprzedaż online (marketing internetowy) dla małych i średnich przedsiębiorstw, jak tworzyć reklamy w Google i na Facebooku, pozwalające na efektywną sprzedaż lokalną i krajową. Potrafi poszukać nowych klientów w Internecie.

Specjalność certyfikowana

Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium oferuje studentom studiów magisterskich możliwość uzyskania certyfikatów z wybranych przedmiotów na każdym semestrze nauki. Certyfikaty są potwierdzeniem posiadania specjalistycznej wiedzy i umiejętności w danym obszarze. Uzyskane dokumenty wpływają pozytywnie na przyszłe szanse zawodowe absolwentów. Kompetencje zdobyte w ramach studiów potwierdzone specjalnymi certyfikatami pozwalają bowiem pracodawcom na lepszą identyfikację kwalifikacji kandydatów.

Specjalność certyfikowana

Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium oferuje studentom studiów magisterskich możliwość uzyskania certyfikatów z wybranych przedmiotów na każdym semestrze nauki. Certyfikaty są potwierdzeniem posiadania specjalistycznej wiedzy i umiejętności w danym obszarze. Uzyskane dokumenty wpływają pozytywnie na przyszłe szanse zawodowe absolwentów. Kompetencje zdobyte w ramach studiów potwierdzone specjalnymi certyfikatami pozwalają bowiem pracodawcom na lepszą identyfikację kwalifikacji kandydatów.
Image

Quality & Sales Manager - sylwetka absolwenta studiów II stopnia

Absolwenci specjalności Zarządzanie biznesem to wszechstronni specjaliści od prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania projektami i specyfiki działalności biznesowej gotowi do podjęcia pracy jako kierownik z zakresu zarządzania procesami sprzedaży bądź jakości. Absolwent studiów otrzymuje wiedzę oraz umiejętności rozszerzone w porównaniu do wiedzy nabytej w toku studiów licencjackich. Absolwenci po ukończeniu specjalności zarządzanie biznesem może podjąć pracę m.in. na następujących stanowiskach:

 • menedżer jakości
 • przedstawiciel kierownictwa systemów zarządzania
 • audytor wewnętrzny przygotowany do efektywnego rozwiązywania problemów jakościowych oraz doskonalenia procesów
 • przedstawiciel handlowy
 • specjalista ds. sprzedaży
 • dyrektor ds. sprzedaży
 • doradca klienta strategicznego (key account manager)
 • menedżer zarządzający zespołem handlowców
 • specjalista ds. merchandisingu i promocji sprzedaży
 • handlowiec ds. kontaktów z klientami organizacyjnymi
 • handlowiec ds. kontaktów z klientami indywidualnymi
 • przedsiębiorca

>>> ZOBACZ PEŁEN OPIS I SYLWETKĘ ABSOLWENTA


Koszt studiów zarządzanie studia drugiego stopnia, organizacja studiów i czas ich trwania

organizacja studiów

Czas trwania studiów
2 lata (4 semestry)

studia zaoczne

Zaoczny tryb studiów

tylko w soboty i niedziele

metody kształcenia na odległość studia online

E-indeks w formie platformy
„Twoje Milenium”

czesne studia zaoczne

Opłata czesnego 
I rok - 550 zł/mies.

II rok - 560 zł/mies.*

* I rok (12 miesięcy) - 550 zł/mies. II rok (9 miesięcy) - 560 zł/mies.

Jak wygląda proces rekrutacji studia niestacjonarne na kierunku Zarządzanie?

Rekrutacja na studia II stopnia

Kandydaci na studia przyjmowani są bez egzaminów wstępnych i liczenia punktów. Liczy się kolejność zgłoszeń.
Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji i terminy składania dokumentów znajdziesz na podstronie poświęconej warunkom rekrutacji. 

Wymagane dokumenty

 • Formularz rekrutacyjny - Wypełniony formularz rekrutacji online znajdujący się na stronie rekrutacja.milenium.edu.pl
 • Skan dyplomu ukończonych studiów wyższych (studiów pierwszego stopnia) i suplementu przesłany do dziekanatu za pomocą Konta Kandydata - oryginał do wglądu podczas pierwszego zjazdu.
 • Opłata w wysokości 85 zł dokonana poprzez płatność online w Koncie Kandydata lub tradycyjnie jako przelew na konto uczelni o numerze: 53 1090 1375 0000 0001 0062 7095 (tytuł wpłaty: imię i nazwisko kandydata)
 • 1 zdjęcie legitymacyjne do elektronicznej legitymacji studenckiej przesłane za pomocą Konta Kandydata
 • 1 zdjęcie legitymacyjne o wymiarach 35x45 mm dostarczone do dziekanatu podczas pierwszego zjazdu

Rekrutacja na studia z Zarządzania

Pierwszym krokiem do podjęcia studiów jest rejestracja w systemie rekrutacyjnym. Następnie na podany podczas rejestracji adres e-mail otrzymasz link do swojego indywidualnego konta kandydata. Na nim załączysz wymagane dokumenty i sprawdzisz status wniesionej opłaty rekrutacyjnej. Opłatę rekrutacyjną przeznaczamy na poczet wyrobienia legitymacji studenckiej. W połowie września Dziekan WNS publikuje listy przyjętych kandydatów oraz termin rozpoczęcia pierwszego semestru studiów. Jeśli masz pytania dotyczące toku studiów w danym roku akademickim możesz skontaktować się z dziekanatem.

Program studiów na specjalności Quality & Sales Manager: zarządzanie biznesem oraz organizacja studiów

Zjazdy na kierunku zarządzanie odbywają się niestacjonarnie - organizacja studiów niestacjonarnych oznacza, iż studenci spotykają się w trakcie studiów jedynie w soboty i niedziele, najczęściej raz na dwa tygodnie. Nasi wykładowcy są praktykami, którzy łączą karierę naukową z pracą zawodową lub prowadzeniem własnej działalności w branży. Praktyczna wiedza, studia przypadków, przykłady i wskazówki dotyczące prowadzenia biznesu to najlepsza metoda na ciekawe zajęcia. Interdyscyplinarny program studiów zarządzanie biznesem obejmuje takie zagadnienia, jak:

 • Psychologia w zarządzaniu
 • Logistyka menedżerska
 • Zarządzanie kanałami dystrybucji, logistyka i sprzedaż - Logistyczna obsługa handlu elektronicznego
 • Zarządzanie zespołem handlowym i komunikacja w sprzedaży
 • Komunikacja interpersonalna
 • Liderzy i ich rola w organizacjach
 • Prawo
 • Rynkowe uwarunkowania sprzedaży - Aspekty prawne realizacji sprzedaży
 • Etyka w zarządzaniu
 • Przedsiębiorczość
 • Rachunkowość zarządcza
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Innowacje w reklamie
 • Business English
 • Techniki twórczego myślenia
 • Proces certyfikacji systemu zarządzania

Studia w Gnieźnie i Studia w Wągrowcu są realizowane na podstawie posiadanej pozytywnej zgody PKA. Jesteśmy wpisani do ewidencji uczelni niepublicznych i związku uczelni niepublicznych pod nr 260. Wpis potwierdza, że prowadzimy naszą działalność oświatową zgodnie z najwyższymi standardami i podlegamy regularnym kontrolom ministerialnym, które czuwają nad naszym poziomem kształcenia.

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych

ul. Okulickiego 3a, pokój 116, 62-200 Gniezno
tel. 61 425 75 70
tel. 793 065 954
rekrutacja.gniezno@milenium.edu.pl

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!