<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2102225689916962&ev=PageView&noscript=1" />

ADMINISTRACJA PUBLICZNA:
ZARZĄDZANIE W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

KIERUNEK ZARZĄDZANIE / STUDIA ZAOCZNE II STOPNIA (MAGISTERSKIE 2-LETNIE) W GNIEŹNIE

specjalność nie została uruchomiona w roku akademickim 2022/2023

Czego się nauczysz na studiach z Zarządzania?

 • Absolwent kierunku Zarządzanie specjalności Administracja publiczna: Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego posiada wiedzę i umiejętności
  z zakresu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, podejmowania decyzji menedżerskich i skutecznego kierowania zespołem pracowników, w odniesieniu do aktualnie obowiązujących przepisów prawa z uwzględnieniem specyfiki regionu.

 • Absolwent posiada umiejętność skutecznego zarządzania w administracji z wykorzystaniem różnego rodzaju strategii. Potrafi zarządzać wizerunkiem organizacji w której pracuje, a także zarządzać promocją miast i regionów.

 • Absolwent opisywanej specjalności posiada szczególne kompetencje z zakresu funkcjonowania samorządów terytorialnych, strategii rozwoju jednostek terytorialnych, marketingu w organizacjach non-profit, prawa samorządowego, prowadzenia korespondencji oraz dokumentacji.

 • Absolwent dysponuje wiedzą z zakresu czynników sprzyjających prowadzeniu polityki samorządowej i zdobywania kompetencji w sprawowaniu funkcji samorządowej. Wie jak wykorzystać wiedzę w zakresie gospodarki przestrzennej, logiki prawniczej oraz współpracy regionalnej i transgranicznej.

Sylwetka absolwenta

 
Absolwenci posiadają kwalifikacje do pracy jako:

 • specjalista ds. administracji i rozwoju
 • specjalista ds. zamówień publicznych
 • konsultant wdrażający nowe rozwiązania w administracji publicznej
 • analityk ekonomiczny i prawny
 • przedstawiciel władzy samorządowej
 • asystent zarządu
 • kierownik biura
 • polityk

Nasi wykładowcy

Do grona naszych wykładowców należą m.in.: specjaliści w swoich branżach, prowadzący własne przedsiębiorstwa, współpracujący
z biznesem oraz instytucjami publicznymi, doświadczeni badacze, konsultanci biznesowi, menedżerowie, pedagodzy i terapeuci.

>> Czytaj więcej o naszych wykładowcach

Czesne

I rok495 zł/mies.
12 miesięcy
II rok510 zł/mies
9 miesięcy

Stypendia studenckie

Oferujemy studentom wysokie stypendia - nawet do 2000 zł/mies.
Rozbudowana oferta stypendialna umożliwia naukę osobom niezamożnym, wspiera osoby z niepełnosprawnością oraz pozwala na wyróżnianie studentów osiągających najlepsze wyniki w nauce. Stypendia mogą łączyć się.

 • Stypendium Rektora – przyznawane 10% studentów kierunku Zarzadzanie osiągających najlepsze wyniki w nauce – wysokość stypendium: 700 – 800 zł /mies.

 • Stypendium socjalne – przyznawane studentom w trudnej sytuacji materialnej – wysokość stypendium 500 – 650 / mies.

 • Stypendium dla osób z niepełnosprawnością – przyznawane studentom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności – wysokość stypendium: 450 – 550 / mies.

 • Stypendia okazjonalne – przyznawane przez kanclerza GSW Milenium za godne reprezentowanie uczelni we wszystkich dziedzinach życia studenckiego; dotyczą osiągnięć sportowych, muzycznych, poetyckich, fotograficznych oraz informatycznych.

 • Zapomoga – jest doraźną formą bezzwrotnej pomocy dla studenta, który przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej.

Wnioski o pomoc materialną dla studentów dostępne są w serwisie Twoje Milenium (elektroniczne konto studenta).

Opinie studentów

Image
administracja publiczna zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego studia magisterskie ii stopnia

Zajęcia co 2 tygodnie tylko w soboty i niedziele

Studia o profilu praktycznym

Stypendia studenckie do 2000 zł miesięcznie

Wykładowcy - praktycy

Polecane specjalności

Dowiedz się więcej o rekrutacji

Dowiedz się, jak zapisać się na studia krok po kroku!
Jakie dokumenty przygotować? Jakie są terminy
rekrutacji? Odpowiadamy!

rekrutacja-krok-po-kroku-gsw-milenium-film.webp
Image

Masz pytania dotyczące rekrutacji?

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych
Ulica Okulickiego 3a w Gnieźnie
Dziekanat czynny od poniedziałku do piątku
w godz 7:30-15:30
 
Tel. 61 425 75 70 wew. 21 lub 22
Tel. 793 065 954
rekrutacja.gniezno@milenium.edu.pl

lub dołącz do grupy na facebooku!

Image