<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2102225689916962&ev=PageView&noscript=1" />

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

I DORADZTWO ZAWODOWE

KIERUNEK PEDAGOGIKA / STUDIA ZAOCZNE II STOPNIA (MAGISTERSKIE 2-LETNIE) W GNIEŹNIE

specjalność uruchomiona - rekrutacja na rok akademicki 2022/2023 trwa!

Czego się nauczysz na studiach pedagogicznych?

W obliczu fali przemian makrospołecznych i globalnych szczególnego wzmocnienia wymagają podstawowe funkcje społeczne, jakie muszą być spełniane w skali powszechnej tj. opieka, socjalizacja, wychowanie, czy też edukacja w zakresie wsparcia zawodowego na poszczególnych etapach edukacyjnych. Są one bowiem warunkiem niezbędnym do utrzymywania, optymalizowania i modernizowania ładu społecznego, dynamicznej adaptacji do zmian społecznych i dynamiki rynku pracy oraz radzenia sobie z trudnościami i problemami narastającymi w realiach życia na poziomie mikro-, mezzo- i makrospołecznym w kontekstach: społecznym, zawodowym, opiekuńczo-wychowawczym. Bowiem tylko holistyczna troska o każdy obszar życia człowieka przyczynia się do prawidłowego rozwoju biopsychospołecznego, przygotowując go przy tym do wypełniania ról w życiu dorosłym.

Te podstawowe funkcje społeczne ulegają współcześnie erozji i rozregulowaniu, ma w nich miejsce niewydolność w szerokiej społecznej skali. Jest, będzie i musi być zapotrzebowanie na profesjonalne pedagogiczne wspomaganie procesów opieki, socjalizacji, wychowania i poradnictwa całożyciowego (w tym zawodowego), i to w skali masowej, w odniesieniu do wszelakich podmiotów: od jednostkowego rodzica po politycznych decydentów. W tym kontekście usytuowana jest specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i doradztwo zawodowe.

Sylwetka absolwenta

 
  • Absolwenci posiadają kwalifikacje do pracy na stanowiskach nauczyciela pedagoga w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, nauczyciela wychowawcy w świetlicach szkolnych i internatach, nauczyciela terapeuty pedagogicznego.
  • Absolwenci mogą być również zatrudnieni jako: szkolny doradca zawodu z przygotowaniem pedagogicznym, doradca zawodowy, specjalista w poradniach pedagogiczno-psychologicznych, organizator form przekwalifikowania osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy, doradca zawodowy w urzędach pracy i ich agendach, doradca personalny w agencjach zatrudnienia, w studenckich i lokalnych biurach karier, w organizacjach pozarządowych, w Centrach informacji i planowania kariery zawodowej, specjalista do spraw pracowniczych, specjalista do spraw zatrudnienia.
  • Ponadto są przygotowani do pracy w systemie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, żłobkach, internatach, bursach, świetlicach środowiskowych, profilaktycznych, terapeutycznych, w organizacjach pozarządowych prowadzących działalność opiekuńczo-wychowawczą, profilaktyczno-terapeutyczną oraz interwencyjną w sytuacjach kryzysowych oraz w działach personalnych przedsiębiorstw.

Nasi wykładowcy

Do grona naszych wykładowców należą m.in.: specjaliści w swoich branżach, prowadzący własne przedsiębiorstwa, współpracujący
z biznesem oraz instytucjami publicznymi, doświadczeni badacze, konsultanci biznesowi, menedżerowie, pedagodzy i terapeuci.

>> Czytaj więcej o naszych wykładowcach

Czesne

I rok495 zł/mies.
12 miesięcy
II rok510 zł/mies
9 miesięcy

Stypendia studenckie

Oferujemy studentom wysokie stypendia - nawet do 2000 zł/mies.
Rozbudowana oferta stypendialna umożliwia naukę osobom niezamożnym, wspiera osoby z niepełnosprawnością oraz pozwala na wyróżnianie studentów osiągających najlepsze wyniki w nauce. Stypendia mogą łączyć się.

  • Stypendium Rektora – przyznawane 10% studentów kierunku Zarzadzanie osiągających najlepsze wyniki w nauce – wysokość stypendium: 700 – 800 zł /mies.

  • Stypendium socjalne – przyznawane studentom w trudnej sytuacji materialnej – wysokość stypendium 500 – 650 / mies.

  • Stypendium dla osób z niepełnosprawnością – przyznawane studentom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności – wysokość stypendium: 450 – 550 / mies.

  • Stypendia okazjonalne – przyznawane przez kanclerza GSW Milenium za godne reprezentowanie uczelni we wszystkich dziedzinach życia studenckiego; dotyczą osiągnięć sportowych, muzycznych, poetyckich, fotograficznych oraz informatycznych.

  • Zapomoga – jest doraźną formą bezzwrotnej pomocy dla studenta, który przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej.

Wnioski o pomoc materialną dla studentów dostępne są w serwisie Twoje Milenium (elektroniczne konto studenta).

Opinie studentów

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i doradztwo zawodowe studia magisterskie ii stopnia

Zajęcia co 2 tygodnie tylko w soboty i niedziele

Studia o profilu praktycznym

Stypendia studenckie do 2000 zł miesięcznie

Wykładowcy - praktycy

Polecane specjalności

Dowiedz się więcej o rekrutacji

Dowiedz się, jak zapisać się na studia krok po kroku!
Jakie dokumenty przygotować? Jakie są terminy
rekrutacji? Odpowiadamy!

rekrutacja-krok-po-kroku-gsw-milenium-film.webp
Image

Masz pytania dotyczące rekrutacji?

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych
Ulica Okulickiego 3a w Gnieźnie
Dziekanat czynny od poniedziałku do piątku
w godz 7:30-15:30
 
Tel. 61 425 75 70 wew. 21 lub 22
Tel. 793 065 954
rekrutacja.gniezno@milenium.edu.pl

lub dołącz do grupy na facebooku!

Image