na studia magisterskie 2-letnie w trybie zaocznym

Studiuj Zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami kadr i płac (Gniezno)

OPIS SPECJALNOŚCI

 • Celem specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami kadr i płac jest przygotowanie specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach działających w warunkach globalizacji rynków. Student poznaje nową i usystematyzowaną wiedzę w zakresie zarządzania zasobami i zachowaniami ludzkimi w organizacji na poziomie strategicznym i operacyjnym. Kształtuje umiejętności diagnozowania, analizowania, rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Dowie się jak projektować zintegrowany system zarządzania zasobami ludzkimi, jak kształtować umiejętności kierownicze, w tym interaktywne działania.

Student nauczy się jak wartościować stanowiska pracy, jak zadbać o rozwój swój oraz swoich pracowników, a także dowie się jak w kreatywny sposób zarządzać wizerunkiem własnym. Podczas nauki zaznajomi się z nowoczesnymi metodami organizacji wydarzeń marketingowych.
Poza umiejętnościami podstawowymi właściwymi dla nauk o zarządzaniu Studenci pozyskają wiedzę m.in. w zakresie uwarunkowań występujących na rynku pracy, a poszerzą wiedzę z dziedziny prawa pracy i będą mogli ją wykorzystać działach kadr i płac. Będą także potrafić efektywnie badać predyspozycje zawodowe kadry.

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

 • Absolwent kierunku Zarządzanie specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami kadr i płac:
 • Zna standardy funkcjonowania profesjonalnego działu kadr i płac w strukturach organizacji lub w formie świadczonych usług zewnętrznych o tym charakterze.
 • Potrafi poruszać się w zagadnieniach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz na gruncie kadrowo-płacowym w oparciu o nowoczesne trendy zarządzania i obowiązujące ramy formalno-prawne w tej dziedzinie.
 • Absolwent tej specjalności może się rozwijać jako specjalista aktywny zawodowo w obszarze kadr i płac, dokształci się też osoba poszukująca możliwości doskonalenia poziomu wiedzy, kompetencji, jak i Absolwent przygotowujący się do pracy w tej dziedzinie.

PRACA PO STUDIACH

 • Absolwenci tej specjalności są przygotowani do podjęcia pracy m.in. na następujących stanowiskach:
 • doradca personalny
 • konsultant ds. kariery, specjalista ds. rekrutacji
 • specjalista ds. wynagrodzeń
 • sekretarz biura zarządu
 • specjalista ds. rozwoju zawodowego
 • analityk pracy oraz specjalista ds. szkoleń zawodowych i rozwoju kadr

Dowiedz się więcej o warunkach rekrutacji i samej e-Rekrutacji

Wykładowcy - praktycy

Zajęcia co 2 tygodnie tylko w sobotę i niedzielę

Stypendia studenckie do 2000 zł miesięcznie

Studia o profilu praktycznym

Nasi wykładowcy

Czesne

I rok (12 miesięcy)
PLN 465
 •  
miesięcznie

Czesne

II rok (9 miesięcy)
PLN 475
 •  
miesięcznie

KONTAKT:

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych w Gnieźnie
Gniezno, ul. L. Okulickiego 3A
tel. 61 425 75 70 wew. 21 lub 22
tel. kom.: 793 065 954
rekrutacja.gniezno@milenium.edu.pl