<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2102225689916962&ev=PageView&noscript=1" />

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA
I WCZESNOSZKOLNA

STUDIA JEDNOLITE (MAGISTERSKIE 5-LETNIE) W GNIEŹNIE

UWAGA! Trwaostatnia rekrutacja na ten kierunek

Czego się nauczysz?

Absolwent tej specjalności to szeroko wykwalifikowany nauczyciel-pedagog, przygotowany do podjęcia pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi od 3 do 9 lat.
  • Zyskasz szerokie kompetencje zawodowe nauczyciela edukacji elementarnej. Specjalność ma przygotować nauczyciela, który sprawnie połączy opiekę, wychowanie i edukowanie dziecka.

  • Zdobędziesz wiedzę teoretyczną i praktyczną, by wspomagać harmonijny rozwój osobowości dziecka w sferze społeczno-emocjonalnej, umysłowej, fizycznej i motywacyjnej.

  • Staniesz się nauczycielem wszechstronnym, który, obok pracy dydaktycznej, zauważa indywidualne możliwości i właściwości emocjonalne dziecka. Tym samym będziesz potrafił zaspokajać potrzeby dziecka na danym etapie jego rozwoju.

  • Będziesz właściwie przygotowany do pracy z dzieckiem, by pomóc mu w pełni rozwijać samodzielność intelektualną, krytyczne myślenie, koncentrację na zadaniach oraz wytrwałość.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci posiadają kwalifikacje do pracy jako:

•    nauczyciel w przedszkolu (nauczyciel wychowania przedszkolnego)

•    nauczyciel w klasach I-III szkoły podstawowej (nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej)

Specjalność daje również uprawnienia do pracy jako

•    opiekun w żłobkach i klubach dziecięcych

>> Zobacz pełen opis specjalności i sylwetkę Absolwenta

Nasi wykładowcy

Do grona naszych wykładowców należą m.in.: specjaliści w swoich branżach, prowadzący własne przedsiębiorstwa, współpracujący
z biznesem oraz instytucjami publicznymi, doświadczeni badacze, konsultanci biznesowi, menedżerowie, pedagodzy i terapeuci.

>> Czytaj więcej o naszych wykładowcach

Czesne

I-V rok495 zł/mies.
57 miesięcy

Stypendia studenckie

Oferujemy studentom wysokie stypendia - nawet do 2000 zł/mies.
Rozbudowana oferta stypendialna umożliwia naukę osobom niezamożnym, wspiera osoby z niepełnosprawnością oraz pozwala na wyróżnianie studentów osiągających najlepsze wyniki w nauce. Stypendia mogą łączyć się.

  • Stypendium Rektora – przyznawane 10% studentów kierunku Zarzadzanie osiągających najlepsze wyniki w nauce – wysokość stypendium: 700 – 800 zł /mies.

  • Stypendium socjalne – przyznawane studentom w trudnej sytuacji materialnej – wysokość stypendium 500 – 650 / mies.

  • Stypendium dla osób z niepełnosprawnością – przyznawane studentom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności – wysokość stypendium: 450 – 550 / mies.

  • Stypendia okazjonalne – przyznawane przez kanclerza GSW Milenium za godne reprezentowanie uczelni we wszystkich dziedzinach życia studenckiego; dotyczą osiągnięć sportowych, muzycznych, poetyckich, fotograficznych oraz informatycznych.

  • Zapomoga – jest doraźną formą bezzwrotnej pomocy dla studenta, który przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej.

Wnioski o pomoc materialną dla studentów dostępne są w serwisie Twoje Milenium (elektroniczne konto studenta).

Opinie studentów

Zajęcia co 2 tygodnie tylko w soboty i niedziele

Studia o profilu praktycznym

Stypendia studenckie do 2000 zł miesięcznie

Wykładowcy - praktycy

Polecane specjalności

Jak wygląda rekrutacja na studia?

Do kiedy trwa rekrutacja na studia w 2022 roku? Do kiedy można składać wnioski o przyjęcie? Ile trzeba mieć punktów i co decyduje o przyjęciu na studia w Gnieźnie.

Dowiedz się wszystkiego i zobacz krok po kroku jak przebiega proces rekrutacji w naszej uczelni.

rekrutacja-krok-po-kroku-gsw-milenium-film.webp
Image

Masz pytania dotyczące rekrutacji?

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych
Ulica Okulickiego 3a w Gnieźnie
Dziekanat czynny od poniedziałku do piątku
w godz 7:30-15:30
 
Tel. 61 425 75 70 wew. 21 lub 22
Tel. 793 065 954
rekrutacja.gniezno@milenium.edu.pl

lub dołącz do grupy na facebooku!

Image