<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=575248362878822&ev=PageView&noscript=1" />

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

KIERUNEK PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOKSZKOLNA

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE 5-LETNIE W GNIEŹNIE

Studia na Kierunku Pedagogika Przedszkolna i wczesnoszkolna są studiami zaocznymi jednolitymi magisterskimi, które trwają 5 lat i są prowadzone tylko w Gnieźnie. Zjazdy w GSW Milenium są wyłącznie w weekendy (sobota i niedziela) raz na 2 tygodnie. Absolwent pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej po ukończeniu studiów zdobywa wykształcenie wyższe magisterskie.

Pedagogika wczesnoszkolna w GSW Milenium kształci specjalistów nauczycieli, którzy z pasją i profesjonalizmem podchodzą do edukacji dzieci w wieku od 3 do 9 lat. Absolwenci tego kierunku są kompleksowo przygotowani do prowadzenia zajęć wychowawczych oraz dydaktycznych, zarówno w przedszkolu, jak i w pierwszych klasach szkoły podstawowej. Wybór studiów zaocznych na tym kierunku to klucz do zdobycia niezbędnego bagażu wiedzy i umiejętności pedagogicznych, otwierający drzwi do kariery w edukacji najmłodszych.

Studia zaoczne na kierunku pedagogika wczesnoszkolna w GSW Milenium stanowią jedyną ścieżkę, aby zostać nauczycielem.

Do kogo adresowane są studia pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna?

Kierunek wczesnoszkolna pedagogika - adresowany do osób zainteresowanych pracą z dziećmi w wieku przedszkolnym (3-6 lat) oraz wczesnoszkolnym, tj. w klasach I-III szkoły podstawowej. Program ten został specjalnie zaprojektowany z myślą o absolwentach szkół średnich, którzy pragną rozwijać swoją pasję do pracy z dziećmi i marzą o karierze nauczyciela w edukacji przedszkolnej lub wczesnoszkolnej. Obok przedmiotów o charakterze ogólnopedagogicznym, program uwzględnia przedmioty przygotowujące studenta do praktycznego wykonywania zawodu, tj. przedmioty metodyczne, oferując solidne podstawy teoretyczne połączone z praktycznymi umiejętnościami niezbędnymi do tworzenia inspirujących i bezpiecznych środowisk edukacyjnych. Te środowiska wspierają rozwój dzieci na kluczowych etapach ich życia, przygotowując przyszłych nauczycieli do dzielenia się wiedzą, empatią i inspiracją.

Praktyczne umiejętności, które zdobędzie student na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

 • Zyskasz szerokie kompetencje zawodowe nauczyciela edukacji elementarnej. Specjalność ma przygotować nauczyciela, który sprawnie połączy opiekę, wychowanie i edukowanie dziecka.

 • Zdobędziesz wiedzę teoretyczną i praktyczną, by wspomagać harmonijny rozwój osobowości dziecka w sferze społeczno-emocjonalnej, umysłowej, fizycznej i motywacyjnej.

 • Staniesz się nauczycielem wszechstronnym, który, obok pracy dydaktycznej, zauważa indywidualne możliwości i właściwości emocjonalne dziecka. Tym samym będziesz potrafił zaspokajać potrzeby dziecka na danym etapie jego rozwoju.

 • Będziesz właściwie przygotowany do pracy z dzieckiem, by pomóc mu w pełni rozwijać samodzielność intelektualną, krytyczne myślenie, koncentrację na zadaniach oraz wytrwałość.

Specjalność certyfikowana
Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium oferuje studentom możliwość uzyskania certyfikatów z wybranych przedmiotów na każdym semestrze nauki. Certyfikaty są potwierdzeniem posiadania specjalistycznej wiedzy i umiejętności w danym obszarze. Uzyskane dokumenty wpływają pozytywnie na przyszłe szanse zawodowe absolwentów. Kompetencje zdobyte w ramach studiów potwierdzone specjalnymi certyfikatami pozwalają bowiem pracodawcom na lepszą identyfikację kwalifikacji kandydatów.
Specjalność certyfikowana
Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium oferuje studentom możliwość uzyskania certyfikatów z wybranych przedmiotów na każdym semestrze nauki. Certyfikaty są potwierdzeniem posiadania specjalistycznej wiedzy i umiejętności w danym obszarze. Uzyskane dokumenty wpływają pozytywnie na przyszłe szanse zawodowe absolwentów. Kompetencje zdobyte w ramach studiów potwierdzone specjalnymi certyfikatami pozwalają bowiem pracodawcom na lepszą identyfikację kwalifikacji kandydatów.
Image

Jakie są perspektywy zawodowe dla absolwentów kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna? Sylwetka absolwenta

Absolwenci pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej posiadają kwalifikacje do pracy na stanowiskach nauczyciela w przedszkolach oraz w klasach I-III szkoły podstawowej, tj. nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Specjalność wczesnoszkolna gwarantuje również uprawnienia do pracy w charakterze opiekuna w klubach dziecięcych i żłobkach.

Absolwenci otrzymają tytuł zawodowy magistra i będą mogli podjąć naukę na studiach podyplomowych (np. nadającymi uprawnienia do opieki nad dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu) lub na studiach trzeciego stopnia nadających stopień naukowy doktora w zakresie pedagogiki lub pokrewnych.

>>> ZOBACZ PEŁEN OPIS I SYLWETKĘ ABSOLWENTA

Studia pedagogika wczesnoszkolna - proces kształcenia

Zajęcia w GSW Milenium są prowadzone w sposób praktyczny. Dlatego też nasi wykładowcy są praktykami, którzy na co dzień specjalizują się w tym co przekazują podczas zjazdów studentom. Praktyczna wiedza, case study, wskazówki i przykłady to najlepsza metoda na ciekawe zajęcia i naukę podstawy pedagogiki przedszkolnej , organizację pracy w przedszkolu, poznanie sposobów wspierania rozwój dziecka w wieku przedszkolnym czy warsztat pracy nauczyciela przedszkola.

Podczas studiów będziesz realizował program kształcenia (metodyka edukacji przedszkolnej). W trakcie 10 semestrów nauki będziesz brać udział w m.in. takich zajęciach jak:

 • Psychologia
 • Trening umiejętności interpersonalnych
 • Zaburzenia rozwoju i zachowania
 • Pedagogika specjalna
 • Logopedia
 • Edukacja muzyczna z metodyką
 • Rozwój mowy i języka dziecka
 • Trening relaksacyjny
 • Przedsiębiorczość w oświacie
 • Warsztat zabawy
 • Terapia pedagogiczna z metodyką zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 • Kreowanie własnego wizerunku a autorytet pedagoga
 • Wsparcie rodziny w systemie pomocy społecznej
 • Coaching rodzicielski
 • Psychopedagogika kreatywności
Opłata czesnego, organizacja i czas trwania studiów
organizacja studiów
Czas trwania studiów
5 lat (10 semestrów)
studia zaoczne
Zaoczny tryb studiów
tylko w soboty i niedziele
metody kształcenia na odległość studia online
E-indeks w formie platformy
„Twoje Milenium”
czesne studia zaoczne
Opłata czesnego 
I-V rok - 550 zł/mies.

Dlaczego warto studiować pedagogikę?

Kim mogę zostać po studiach? Czego się nauczę? Obejrzyj film o specjalności Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Gnieźnie.
rekrutacja-krok-po-kroku-gsw-milenium-film.webp
Proces rekrutacji na studia jednolite magisterskie
Kandydaci na studia przyjmowani są bez egzaminów wstępnych i liczenia punktów z matury. Liczy się kolejność zgłoszeń.
Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji i terminy składania dokumentów znajdziesz na podstronie poświęconej warunkom rekrutacji. 
Wymagane dokumenty
 • Formularz rekrutacyjny - Wypełniony formularz rekrutacji online znajdujący się na stronie rekrutacja.milenium.edu.pl
 • Skan świadectwa maturalnego przesłany do dziekanatu za pomocą Konta Kandydata - oryginał do wglądu podczas pierwszego zjazdu.
 • Opłata w wysokości 85 zł dokonana poprzez płatność online w Koncie Kandydata lub tradycyjnie jako przelew na konto uczelni o numerze: 53 1090 1375 0000 0001 0062 7095 (tytuł wpłaty: imię i nazwisko kandydata).
 • 1 zdjęcie legitymacyjne do elektronicznej legitymacji studenckiej przesłane za pomocą Konta Kandydata.
 • 1 zdjęcie legitymacyjne o wymiarach 35x45 mm dostarczone do dziekanatu podczas pierwszego zjazdu.
Rekrutacja na studia pedagogiczne

Rejestracja w uczelnianym systemie rekrutacyjnym na studia kierunek pedagogika w specjalności wczesnoszkolna jest pierwszym krokiem, który przybliża Cię do uzyskania kwalifikacji do pracy z dziećmi. Po dokonaniu rejestracji na studia pedagogika wczesnoszkolna, na podany podczas e-rejestracji adres e-mail otrzymasz link do swojego indywidualnego Konta Kandydata, gdzie będziesz mógł śledzić proces rekrutacji i zarządzać swoimi dokumentami.
Decyzja o wyborze studia pedagogika kierunek wczesnoszkolna to pierwszy krok na ścieżce do kształtowania przyszłych pokoleń i rozwijania własnych pasji edukacyjnych. W połowie września Dziekan WNS publikuje listy przyjętych kandydatów.

Co kandydat powinien wiedzieć przed rozpoczęciem nauki: studia pedagogiczne przedszkolne i wczesnoszkolne

Rozpoczęcie studiów to ekscytująca podróż ku odkrywaniu swoich pasji i możliwości. Jeśli jesteś otwarty na rozwijanie nowych umiejętności i gotowy do przyjęcia wyzwań, które niesie ze sobą praca z dziećmi, ta ścieżka może stać się bramą do spełnienia zawodowego. Możesz wybrać studia stacjonarne pedagogika przedszkolna lub zaoczne, te prowadzone w naszej uczelni. 

W zakresie pedagogiki oferta uczelni jest bardzo szeroka. Możesz zapoznać się z innymi kierunkami pedagogicznymi na które prowadzona jest rekrutacja:
Studia w Gnieźnie i Studia w Wągrowcu są realizowane na podstawie posiadanej pozytywnej zgody PKA. Jesteśmy wpisani do ewidencji uczelni niepublicznych i związku uczelni niepublicznych pod nr 260. Wpis potwierdza, że prowadzimy naszą działalność oświatową zgodnie z najwyższymi standardami i podlegamy regularnym kontrolom ministerialnym, które czuwają nad naszym poziomem kształcenia.
Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych
ul. Okulickiego 3a, pokój 116, 62-200 Gniezno
tel. 61 425 75 70
tel. 793 065 954
rekrutacja.gniezno@milenium.edu.pl

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!