<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2102225689916962&ev=PageView&noscript=1" />

HUMAN RESOURCES MANAGER:
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
Z PSYCHOLOGIĄ BIZNESU W WĄGROWCU

KIERUNEK ZARZĄDZANIE / STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE 3-LETNIE) W WĄGROWCU

specjalność uruchomiona - rekrutacja na rok akademicki 2022/2023 trwa!

Czego się nauczysz?

Absolwent tej specjalności to szeroko wykwalifikowany specjalista, który jest przygotowany do podjęcia pracy m.in. na następujących stanowiskach: specjalista ds. rekrutacji, HR Manager, HR Specialist, HR Biznes Partner, HR Generalista, doradca personalny, konsultant ds. kariery, specjalista ds. wynagrodzeń, specjalista ds. rozwoju zawodowego, analityk pracy, specjalista ds. szkoleń zawodowych i rozwoju kadr.

 • Będziesz posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji pracy zespołu, systemów motywowania i oceny pracowników, dokumentacji personalnej, outsourcingu personalnego, a także planowania strategii personalnych w organizacji i rozwoju własnej kariery zawodowej.

 • Poznasz zasady rekrutacji pracowników, zasady kształtowania wynagrodzeń w przedsiębiorstwie czy też zasady diagnozowania kompetencji.

 • Dowiesz się, jakie są trendy i nowości w branży personalnej na świecie. Zdobędziesz wiedzę z doskonalenia i rozwoju kadr, psychologii ogólnej i społecznej, psychologicznych aspektów zarządzania ludźmi i komunikacji.

 • Nauczysz się, jak budować zespół. Tworzenie takiego zespołu zaczyna się od rekrutacji, gdzie HR-manager musi opanować sztukę selekcji: czytania CV i listów motywacyjnych, technik przeprowadzania testów i badań sprawdzających predyspozycje osobowościowe kandydatów.

 • Zajęcia z psychologii pozwolą ci poznać mechanizmy ludzkich zachowań pozwalające sprawnie działać w świecie biznesu. Dowiesz się, jak wspierać rozwój pracowników i kadry zarządzającej, zwiększać ich efektywność i satysfakcję z pracy, by w pełni wykorzystywać ich potencjał.

 • Posiadając kompetencje z zakresu psychologii biznesu, będziesz posługiwał się umiejętnościami „łowcy głów” – będziesz potrafił sam odnajdywać kandydata na wakatowe stanowisko i przekonać go do zmiany firmy. Będziesz potrafił prowadzić z kandydatem negocjacje płacowe oraz te dotyczące warunków pracy i wprowadza do zespołu.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci posiadają kwalifikacje do pracy jako:

 • Zostaniesz przygotowany do pracy w działach personalnych firm i instytucji. Specjalność kształci przyszłych menedżerów i ekspertów zajmujących się efektywnym pozyskiwaniem i zarządzaniem pracownikami w organizacjach.​

 • Absolwenci niniejszej specjalności są przygotowani do podjęcia pracy m.in. na następujących stanowiskach: specjalista ds. rekrutacji, HR Manager, HR Specialist, HR Biznes Partner, HR Generalista, doradca personalny, konsultant ds. kariery, specjalista ds. wynagrodzeń, specjalista ds. rozwoju zawodowego, analityk pracy, specjalista ds. szkoleń zawodowych i rozwoju kadr.​
Ponadto gruntownie zgłębisz wiedzę dotyczącą Zarządzania, niezbędną do pracy zawodowej związanej z funkcjonowaniem firm na rynku:

 • Program studiów obejmuje zajęcia z nauki o organizacji i zarządzaniu, finansów, sprzedaży, marketingu, psychologii oraz prawa.

 • Nauczysz się m.in. tworzyć biznesplan oraz poznasz techniki planowania kariery zawodowej, motywacji, komunikacji i zarządzania zespołem.

Nasi wykładowcy

Do grona naszych wykładowców należą m.in.: specjaliści w swoich branżach, prowadzący własne przedsiębiorstwa, współpracujący
z biznesem oraz instytucjami publicznymi, doświadczeni badacze, konsultanci biznesowi, menedżerowie, pedagodzy i terapeuci.

>> Czytaj więcej o naszych wykładowcach

Czesne

I-II rok440 zł/mies.
24 miesiące
III rok565 zł/mies
9 miesięcy

Stypendia studenckie

Oferujemy studentom wysokie stypendia - nawet do 2000 zł/mies.
Rozbudowana oferta stypendialna umożliwia naukę osobom niezamożnym, wspiera osoby z niepełnosprawnością oraz pozwala na wyróżnianie studentów osiągających najlepsze wyniki w nauce. Stypendia mogą łączyć się.

 • Stypendium Rektora – przyznawane 10% studentów kierunku Zarzadzanie osiągających najlepsze wyniki w nauce – wysokość stypendium: 700 – 800 zł /mies.

 • Stypendium socjalne – przyznawane studentom w trudnej sytuacji materialnej – wysokość stypendium 500 – 650 / mies.

 • Stypendium dla osób z niepełnosprawnością – przyznawane studentom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności – wysokość stypendium: 450 – 550 / mies.

 • Stypendia okazjonalne – przyznawane przez kanclerza GSW Milenium za godne reprezentowanie uczelni we wszystkich dziedzinach życia studenckiego; dotyczą osiągnięć sportowych, muzycznych, poetyckich, fotograficznych oraz informatycznych.

 • Zapomoga – jest doraźną formą bezzwrotnej pomocy dla studenta, który przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej.

Wnioski o pomoc materialną dla studentów dostępne są w serwisie Twoje Milenium (elektroniczne konto studenta).

Opinie studentów

Zajęcia co 2 tygodnie tylko w soboty i niedziele

Studia o profilu praktycznym

Stypendia studenckie do 2000 zł miesięcznie

Wykładowcy - praktycy

Polecane specjalności

Dowiedz się więcej o rekrutacji

Dowiedz się, jak zapisać się na studia krok po kroku!
Jakie dokumenty przygotować? Jakie są terminy
rekrutacji? Odpowiadamy!

rekrutacja-krok-po-kroku-gsw-milenium-film.webp
Image

Masz pytania dotyczące rekrutacji?

Dziekanat Filii GSW Milenium w Wągrowcu
Ulica Kcyńska 48 w Wągrowcu

Tel. 690 862 748
Tel. 600 318 584
Tel. 67 25 52 116

rekrutacja.wagrowiec@milenium.edu.pl

lub dołącz do grupy na facebooku!

Image