<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=575248362878822&ev=PageView&noscript=1" />

Human Resources Manager:
zarządzanie zasobami ludzkimi z psychologią biznesu

KIERUNEK ZARZĄDZANIE

STUDIA I STOPNIA

STUDIA LICENCJACKIE 3-LETNIE W WĄGROWCU

Studia na Kierunku Zarządzanie na specjalności "Human Resources Manager: zarządzanie zasobami ludzkimi z psychologią biznesu" to licencjackie studia I stopnia, które trwają 3 lata (6 semestrów). Zjazdy w GSW Milenium odbywają się wyłącznie w weekendy (sobota i niedziela) raz na 2 tygodnie. Studenci specjalności zarządzanie odbywają naukę w formie studiów niestacjonarnych w Filii GSW Milenium w Wągrowcu. Po ukończeniu studiów licencjackich absolwent może kontynuować naukę na studiach magisterskich w Gnieźnie lub studiach podyplomowych. Program kierunku zarządzanie dostępny jest w dziekanacie lub w BIP uczelni.

Do kogo adresowane są studia licencjackie Human Resources Manager i gdzie po studiach możesz pracować?

Absolwent kierunku zarządzanie po specjalności zarządzanie zasobami to szeroko wykwalifikowany specjalista, który jest przygotowany do podjęcia pracy z zakresu zarządzania zasobami m.in. na następujących stanowiskach: specjalista ds. rekrutacji, HR Manager, HR Specialist, HR Biznes Partner, HR Generalista, doradca personalny, konsultant ds. kariery, specjalista ds. wynagrodzeń, specjalista ds. rozwoju zawodowego, analityk pracy, specjalista ds. szkoleń zawodowych i rozwoju kadr.

 • Jako absolwent studiów zarządzanie posiądziesz wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji pracy zespołu, systemów motywowania i oceny pracowników, dokumentacji personalnej, outsourcingu personalnego, a także planowania strategii personalnych w organizacji i rozwoju własnej kariery zawodowej.
 • W trakcie studiów poznasz zasady rekrutacji pracowników, zasady kształtowania wynagrodzeń w przedsiębiorstwie czy też zasady diagnozowania kompetencji.
 • W trakcie studiów studenci zdobywają wiedzę o trendach i nowościach w branży personalnej na świecie. Po ukończeniu studiów zdobędziesz wiedzę z doskonalenia i rozwoju kadr, psychologii ogólnej i społecznej, psychologicznych aspektów zarządzania ludźmi i komunikacji oraz zarządzanie projektami, zarządzanie systemami, zarządzanie biznesem.
 • Nauczysz się, jak budować zespół. Tworzenie takiego zespołu zaczyna się od rekrutacji, gdzie HR-manager musi opanować sztukę selekcji: czytania CV i listów motywacyjnych, technik przeprowadzania testów i badań sprawdzających predyspozycje osobowościowe kandydatów.
 • Zajęcia z psychologii pozwolą ci poznać mechanizmy ludzkich zachowań pozwalające sprawnie działać w świecie biznesu. Dowiesz się, jak wspierać rozwój pracowników i kadry zarządzającej, zwiększać ich efektywność i satysfakcję z pracy, by w pełni wykorzystywać ich potencjał.
 • Posiadając kompetencje z zakresu psychologii biznesu, zdobędziesz umiejętnościami „łowcy głów” – jak samodzielnie odnajdywać kandydata na wakatowe stanowisko i przekonać go do zmiany firmy. Zdobędziesz umiejętność prowadzenia negocjacji z kandydatem odnośnie płacy oraz te dotyczące warunków pracy i wprowadza do zespołu.

Specjalność certyfikowana

Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium oferuje studentom możliwość uzyskania certyfikatów z wybranych przedmiotów na każdym semestrze nauki. Certyfikaty są potwierdzeniem posiadania specjalistycznej wiedzy i umiejętności w danym obszarze. Uzyskane dokumenty wpływają pozytywnie na przyszłe szanse zawodowe absolwentów. Kompetencje zdobyte w ramach studiów potwierdzone specjalnymi certyfikatami pozwalają bowiem pracodawcom na lepszą identyfikację kwalifikacji kandydatów.

Specjalność certyfikowana

Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium oferuje studentom możliwość uzyskania certyfikatów z wybranych przedmiotów na każdym semestrze nauki. Certyfikaty są potwierdzeniem posiadania specjalistycznej wiedzy i umiejętności w danym obszarze. Uzyskane dokumenty wpływają pozytywnie na przyszłe szanse zawodowe absolwentów. Kompetencje zdobyte w ramach studiów potwierdzone specjalnymi certyfikatami pozwalają bowiem pracodawcom na lepszą identyfikację kwalifikacji kandydatów.
Image

Studia HR Manager / zarządzanie kapitałem ludzkim i psychologia biznesu studia zaoczne - sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku zarządzanie posiada kwalifikacje do pracy:
 • w działach personalnych firm i instytucji. Specjalność kształci przyszłych menedżerów i ekspertów zajmujących się efektywnym pozyskiwaniem i zarządzaniem pracownikami (zarządzanie kapitałem ludzkim) w organizacjach.​
 • m.in. na następujących stanowiskach: specjalista ds. rekrutacji, HR Manager, HR Specialist, HR Biznes Partner, HR Generalist, doradca personalny, konsultant ds. kariery, specjalista ds. wynagrodzeń, specjalista ds. rozwoju zawodowego, analityk pracy, specjalista ds. szkoleń zawodowych i rozwoju kadr.​

Ponadto gruntownie zgłębisz wiedzę dotyczącą Zarządzania, niezbędną do pracy zawodowej związanej z funkcjonowaniem firm na rynku:

 • Program studiów obejmuje zajęcia z nauki o organizacji i zarządzaniu, finansów, sprzedaży, marketingu, psychologii oraz prawa.
 • Nauczysz się w trakcie studiów studenci m.in. tworzyć biznesplan oraz poznasz techniki planowania kariery zawodowej, motywacji, komunikacji i zarządzania zespołem.
>>> ZOBACZ PEŁEN OPIS I SYLWETKĘ ABSOLWENTA

Opłata czesnego, organizacja i czas trwania studiów

organizacja studiów

Czas trwania studiów
3 lata (6 semestrów)

studia zaoczne

Zaoczny tryb studiów
tylko w soboty i niedziele

metody kształcenia na odległość studia online

E-indeks w formie platformy
„Twoje Milenium”

czesne studia zaoczne

Opłata czesnego 
I-II rok - 540 zł/mies.
III rok - 600 zł/mies.*

* I-II rok (24 miesiące) - 540 zł/mies. III rok (9 miesięcy) - 600 zł/mies.

Proces rekrutacji na studia na specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi

Rekrutacja na studia I stopnia

Kandydaci na studia przyjmowani są bez egzaminów wstepnych i liczenia punktów. Liczy się kolejność zgłoszeń.
Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji i terminy składania dokumentów znajdziesz na podstronie poświęconej warunkom rekrutacji. 

Wymagane dokumenty

 • Formularz rekrutacyjny - Wypełniony formularz rekrutacji online znajdujący się na stronie rekrutacja.milenium.edu.pl
 • Skan świadectwa maturalnego przesłany do dziekanatu za pomocą Konta Kandydata - oryginał do wglądu podczas pierwszego zjazdu
 • Opłata w wysokości 85 zł dokonana poprzez płatność online w Koncie Kandydata lub tradycyjnie jako przelew na konto uczelni o numerze: 53 1090 1375 0000 0001 0062 7095 (tytuł wpłaty: imię i nazwisko kandydata)
 • 1 zdjęcie legitymacyjne do elektronicznej legitymacji studenckiej przesłane za pomocą Konta Kandydata
 • 1 zdjęcie legitymacyjne o wymiarach 35x45 mm dostarczone do dziekanatu podczas pierwszego zjazdu

Rekrutacja na studia zarządzanie zasobami ludzkimi

Rejestracja w uczelnianym systemie rekrutacyjnym jest pierwszym krokiem rekrutacyjnym. Następnie na adres e-mail podany podczas e-rejestracji otrzymasz link do swojego indywidualnego Konta Kandydata. W nim załączasz wymagane dokumenty i będziesz widział status wniesionej opłaty rekrutacyjnej oraz pozostałych swoich spraw. W połowie września Dziekan WNS publikuje listy przyjętych kandydatów.

Jeśli masz pytania dotyczące organizacji roku studiów w danym roku akademickim (szczególnie na pierwszym roku studiów) lub wątpliwości czy prawidłowo wykonałeś/aś wniesienie opłaty rekrutacyjnej możesz w tej sprawie skontaktować się z dziekanatem.

Kierunki studiów Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium

Zajęcia w GSW Milenium mają charakter praktyczny. Dlatego też nasi wykładowcy są praktykami, którzy na co dzień specjalizują się w tym co przekazują podczas zjazdów studentom. Praktyczna wiedza, case study, wskazówki i przykłady to najlepsza metoda na ciekawe zajęcia. Podczas studiów na specjalności Zarządzanie Zasobami Ludzkimi poznasz takie zagadnienia jak:

 • Psychologia ogólna
 • Marketing
 • Badania marketingowe
 • Zarządzanie projektam
 • Zarządzanie zasobami ludzkim
 • Zarządzanie jakością
 • Prawo w tym treści z ochrony własności intelektualnej
 • Komunikacja interpersonalna
 • Rekrutacja i selekcja pracowników
 • Psychologiczne aspekty kierowania zespołem
 • Systemy motywacyjne
 • Zarządzanie konfliktami w organizacji
 • E-commerce
 • Kreatywność w organizacji
 • Zarządzanie wizerunkiem własnym
 • Planowanie kariery zawodowej
Studia w Gnieźnie i Studia w Wągrowcu są realizowane na podstawie posiadanej pozytywnej zgody PKA. Jesteśmy wpisani do ewidencji uczelni niepublicznych i związku uczelni niepublicznych pod nr 260. Wpis potwierdza, że prowadzimy naszą działalność oświatową zgodnie z najwyższymi standardami i podlegamy regularnym kontrolom ministerialnym, które czuwają nad naszym poziomem kształcenia.

Dziekanat Filii GSW Milenium w Wągrowcu

ul. Kcyńska 48, parter, pokój 5 62-100 Wągrowiec
budynek ZS nr 1
Tel. 690 862 748
rekrutacja.wagrowiec@milenium.edu.pl

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!