<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2102225689916962&ev=PageView&noscript=1" />

CULTURAL & SPORT EVENT MANAGER:
ORGANIZACJA WYDARZEŃ KULTURALNYCH
I SPORTOWYCH W WĄGROWCU

KIERUNEK ZARZĄDZANIE / STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE 3-LETNIE) W WĄGROWCU

specjalność uruchomiona - rekrutacja na rok akademicki 2022/2023 trwa!

Czego się nauczysz?

Studia przygotowują do pracy zarówno na stanowiskach dotyczących zarządzania wydarzeniami kulturalnymi jak i sportowymi.

Celem specjalności jest wyposażenie studenta w nowoczesną wiedzę z zakresu zarządzania, logistyki i planowania oraz nauczenie go, jak wykorzystać zdobytą wiedzę w ramach szeroko rozumianego zarządzania eventami kulturalnymi i sportowymi.

Student posiądzie ekspercką wiedzę z branży eventowej, począwszy od aspektów prawnych, administracyjnych i finansowych, poprzez marketing i promocję, a także zasady bezpieczeństwa i przepływu zasobów niezbędnych do przeprowadzenia imprezy masowej na najwyższym poziomie.

Dzięki praktycznemu wymiarowi studiów absolwent będzie potrafił kompleksowo kierować przedsięwzięciami eventowymi, bez względu na ich charakter i rozmiar.

Student zdobędzie praktyczne umiejętności w trakcie największych wydarzeń w regionie, współpracując z lokalnymi specjalistami z branży spotkań, m.in. w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie i Urzędzie Miasta. W ten sposób potwierdzi zdobytą wiedzę wykorzystując ją w praktyce.


Zdobędziesz szeroką wiedzę z zakresu nauk społecznych oraz podstawową wiedzę ekonomiczną i z zakresu wykładni prawa pozwalającą płynnie poruszać się w gąszczu przepisów.

 • będziesz umiał kierować zespołem pracowników podczas realizacji projektów na różnych obszarach
 • będziesz umiał zarządzać wizerunkiem firmy lub organizacji
 • będziesz umiał wyznaczać cele i je realizować przy pomocy odpowiednio dobranych strategii
 • będziesz specjalistą od organizacji i koordynacji wydarzeń w sieci Internet i poza nią
 • będziesz umiał zidentyfikować potrzeby związane z organizacją wydarzeń i zaproponować najlepsze rozwiązanie
 • będziesz umiał poruszać się z zagadnieniach prawnych związanych z organizacją imprez masowych oraz kameralnych
 • będziesz znał procedury i zasady organizacji imprez w zakresie uregulowań prawnych, epidemiologicznych, bezpieczeństwa, sportu, licencji, przepisów przeciwpożarowych itp.
 • będziesz umiał wskazać mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia dla firmy/klienta lub instytucji organizacji i realizacji wydarzenia,
 • będziesz umiał ocenić ryzyko powodzenia imprezy i przedstawić plan działań promocyjnych,
 • będziesz płynnie poruszał się w aspektach promocji wydarzeń w sieci Internet,
 • będziesz znał najnowsze trendy w pozyskiwaniu klientów/uczestników eventu,
 • będziesz umiał przygotowywać komunikaty prasowe i organizować konferencje,
 • będziesz umiał budować relacje z mediami,
 • będziesz umiał wypracować alternatywne rozwiązania podczas niepowodzenia w realizacji celu,
 • będziesz umiał przeprowadzić analizę i przygotować raport po realizacji każdego przedsięwzięcia,
 • będziesz posiadał wiedzę ze sztuki konferansjerskiej,
 • będziesz znał najnowsze innowacje i techniki kreatywne w zakresie zarządzania eventami,
Ponadto gruntownie zgłębisz wiedzę dotyczącą Zarządzania, niezbędną do pracy zawodowej związanej z funkcjonowaniem firm na rynku. Program studiów obejmuje zajęcia z nauki o organizacji i zarządzaniu, finansów, sprzedaży, marketingu, psychologii oraz prawa.

Sylwetka absolwenta

Będziesz mógł pracować na stanowiskach odpowiedzialnych za organizację i zarządzanie wydarzeniami sportowymi i kulturalnymi. Obszary zatrudnienia u absolwentów specjalności Cultural & Sport Event Manager: organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych to m.in.:
 • Kluby i organizacje sportowe (organizacja pokazów, turniejów, meczów, spotkań z kibicami)

 • Samorząd (organizacja wyjazdów, szkoleń, konferencji, wystaw, festiwali)

 • Jednostki kultury (organizacja wernisaży, wieczorków tematycznych, koncertów, wystaw, konkursów)

 • Przedsiębiorstwo (organizacja eventów firmowych, szkoleń, konferencji, wyjazdów integracyjnych)

 • Placówki oświatowe (organizacja teatrzyków, spotkań z przyrodą, balików, festynów rodzinnych, wycieczek szkolnych, wyjazdów edukacyjnych)
>> Zobacz pełen opis specjalności i sylwetkę Absolwenta

Nasi wykładowcy

Do grona naszych wykładowców należą m.in.: specjaliści w swoich branżach, prowadzący własne przedsiębiorstwa, współpracujący
z biznesem oraz instytucjami publicznymi, doświadczeni badacze, konsultanci biznesowi, menedżerowie, pedagodzy i terapeuci.

>> Czytaj więcej o naszych wykładowcach

Czesne

I-II rok440 zł/mies.
24 miesiące
III rok565 zł/mies
9 miesięcy

Stypendia studenckie

Oferujemy studentom wysokie stypendia - nawet do 2000 zł/mies.
Rozbudowana oferta stypendialna umożliwia naukę osobom niezamożnym, wspiera osoby z niepełnosprawnością oraz pozwala na wyróżnianie studentów osiągających najlepsze wyniki w nauce. Stypendia mogą łączyć się.

 • Stypendium Rektora – przyznawane 10% studentów kierunku Zarzadzanie osiągających najlepsze wyniki w nauce – wysokość stypendium: 700 – 800 zł /mies.

 • Stypendium socjalne – przyznawane studentom w trudnej sytuacji materialnej – wysokość stypendium 500 – 650 / mies.

 • Stypendium dla osób z niepełnosprawnością – przyznawane studentom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności – wysokość stypendium: 450 – 550 / mies.

 • Stypendia okazjonalne – przyznawane przez kanclerza GSW Milenium za godne reprezentowanie uczelni we wszystkich dziedzinach życia studenckiego; dotyczą osiągnięć sportowych, muzycznych, poetyckich, fotograficznych oraz informatycznych.

 • Zapomoga – jest doraźną formą bezzwrotnej pomocy dla studenta, który przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej.

Wnioski o pomoc materialną dla studentów dostępne są w serwisie Twoje Milenium (elektroniczne konto studenta).

Opinie studentów

Zajęcia co 2 tygodnie tylko w soboty i niedziele

Studia o profilu praktycznym

Stypendia studenckie do 2000 zł miesięcznie

Polecane specjalności

Dowiedz się więcej o rekrutacji

Dowiedz się, jak zapisać się na studia krok po kroku!
Jakie dokumenty przygotować? Jakie są terminy
rekrutacji? Odpowiadamy!

rekrutacja-krok-po-kroku-gsw-milenium-film.webp
Image

Masz pytania dotyczące rekrutacji?

Dziekanat Filii GSW Milenium w Wągrowcu
Ulica Kcyńska 48 w Wągrowcu

Tel. 690 862 748
Tel. 600 318 584
Tel. 67 25 52 116

rekrutacja.wagrowiec@milenium.edu.pl

lub dołącz do grupy na facebooku!

Image