<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=575248362878822&ev=PageView&noscript=1" />

ZARZĄDZANIE MAŁYMI I ŚREDNIMI PRZEDSIĘBIORSTWAMI

KIERUNEK ZARZĄDZANIE

STUDIA I STOPNIA

LICENCJACKIE 3-LETNIE W WĄGROWCU

Studia na Kierunku Zarządzanie o specjalności Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami są to licencjackie studia I stopnia, które trwają 3 lata (6 semestrów) i są prowadzone tylko w Wągrowcu. Zjazdy w Filii GSW Milenium w Wągrowcu odbywają się wyłącznie w weekendy (sobota i niedziela) raz na 2 tygodnie. Studenci specjalności zarządzanie odbywają naukę w formie studiów niestacjonarnych. Po ukończeniu studiów licencjackich absolwent uzyskuje dyplom studiów wyższych i może kontynuować naukę na studiach magisterskich lub studiach podyplomowych. Program studiów kierunku zarządzanie dostępny jest w dziekanacie lub w BIP uczelni.

Do kogo adresowane są studia licencjackie Zarządzanie przedsiębiorstwem oraz gdzie możesz po studiach pracować?

Wybierając tę specjalność umiejętności studenta będą odpowiadały profilowi niemal 99% polskich firm, które zatrudniają ponad połowę pracujących ludzi w Polsce. Adresatem specjalności są osoby przedsiębiorcze, żądne sukcesów finansowych i organizacyjnych, nie unikające ryzyka w podejmowaniu decyzji i chcące prowadzić własną działalność gospodarczą oraz poznać najnowsze modele zarządzania firmą.
 
W ramach specjalności dzięki profilowi praktycznemu studenci poznają specyfikę działania małego i średniego przedsiębiorstwa oraz zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do osiągnięcia sukcesu gospodarczego (realizacji celów przedsiębiorstwa).
 
Poza umiejętnościami podstawowymi właściwymi dla nauk o zarządzaniu studenci pozyskają wiedzę m.in. w zakresie kreatywnego rozwiązywania zadań, zarządzania wizerunkiem własnym i kierowanej organizacji, promocji, pozna modele zarządzania, metody zarządzania firmą, komunikacji marketingowej oraz funkcjonowania małych firm w Unii Europejskiej. Nauczą się także zarządzania wartością przedsiębiorstwa oraz będą potrafili stosować nowoczesne metody finansowania inwestycji i oceniać ich efektywność. Student po ukończeniu specjalności będzie także potrafił budować plany marketingowe, prowadzić współpracę z jednostkami otoczenia biznesu oraz zarządzać wiedzą i nowoczesnymi technologiami.
 
Absolwenci specjalizacji studiów "Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami" mogą znaleźć zatrudnienie w różnych sektorach gospodarki, w tym w sektorze prywatnym i publicznym:
 
 • Kierownik działu małych i średnich przedsiębiorstw w korporacji lub firmie
 • Przedsiębiorca prowadzący własną firmę ( prowadzenia działalności gospodarczej/ kierować przedsiębiorstwem
 • Analityk biznesowy zajmujący się analizą danych finansowych i operacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw
 • Konsultant biznesowy specjalizujący się w doradztwie dla małych i średnich przedsiębiorstw
 • Specjalista ds. marketingu zajmujący się promocją i rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw
 • Specjalista ds. finansów i rachunkowości, który pomaga przedsiębiorstwom w prowadzeniu księgowości i przygotowywaniu raportów finansowych.
 • Specjalista ds. logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw w małych i średnich przedsiębiorstwach (zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym)
 • Pracownik działu HR, zajmujący się rekrutacją, szkoleniami i rozwojem pracowników małych i średnich przedsiębiorstw
 • Ekspert ds. strategii biznesowej, który opracowuje strategie rozwoju dla małych i średnich przedsiębiorstw (zarządzanie procesowe , zarządzanie strategiczne , zarządzania produkcją)
 • Przedstawiciel handlowy, który zajmuje się pozyskiwaniem nowych klientów dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Specjalność certyfikowana

Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium oferuje studentom możliwość uzyskania certyfikatów z wybranych przedmiotów na każdym semestrze nauki. Certyfikaty są potwierdzeniem posiadania specjalistycznej wiedzy i umiejętności w danym obszarze. Uzyskane dokumenty wpływają pozytywnie na przyszłe szanse zawodowe absolwentów. Kompetencje zdobyte w ramach studiów potwierdzone specjalnymi certyfikatami pozwalają bowiem pracodawcom na lepszą identyfikację kwalifikacji kandydatów.

Specjalność certyfikowana

Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium oferuje studentom możliwość uzyskania certyfikatów z wybranych przedmiotów na każdym semestrze nauki. Certyfikaty są potwierdzeniem posiadania specjalistycznej wiedzy i umiejętności w danym obszarze. Uzyskane dokumenty wpływają pozytywnie na przyszłe szanse zawodowe absolwentów. Kompetencje zdobyte w ramach studiów potwierdzone specjalnymi certyfikatami pozwalają bowiem pracodawcom na lepszą identyfikację kwalifikacji kandydatów.
Image

Zarządzanie przedsiębiorstwem studia zaoczne - sylwetka absolwenta i program studiów

Absolwent Zarządzanie MiŚ poza zakładanymi efektami kierunkowymi posiada wiedzę i umiejętności dotyczące poszukiwania pomysłów biznesowych i realizowania ich w postaci konkretnych koncepcji biznesowych.
 
Zna podstawowe metody zarządzania i modele zarządzania małą organizacją, potrafi prowadzić księgowość małej firmy, przybierać postawy przedsiębiorcze oraz skutecznie motywować siebie i swoich współpracowników do efektywnego działania i realizacji celów przedsiębiorstwa . Umie także zawierać alianse strategiczne i promować swoją działalność z poszanowaniem etyki i społecznej odpowiedzialności. Dobierając właściwe źródła finansowania potrafi również ocenić ich efektywność współpracując z innymi organizacjami, np. sektorem bankowym.
 
Absolwent potrafi także sporządzić prosty plan gospodarczy oraz wykorzystywać narzędzia informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Opłata czesnego, organizacja i czas trwania studiów

organizacja studiów

Czas trwania studiów
3 lata (6 semestrów)

studia zaoczne

Zaoczny tryb studiów
tylko w soboty i niedziele

metody kształcenia na odległość studia online

E-indeks w formie platformy
„Twoje Milenium”

czesne studia zaoczne

Opłata czesnego 
I-II rok - 540 zł/mies.
III rok - 600 zł/mies.*

* I-II rok (24 miesiące) - 540 zł/mies. III rok (9 miesięcy) - 600 zł/mies.

Proces rekrutacji na studia na kierunek studiów zarządzanie specjalność: Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami

Rekrutacja na studia I stopnia - specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Kandydaci na studia w Wągrowcu przyjmowani są bez egzaminów wstępnych i liczenia punktów. Liczy się kolejność zgłoszeń.
Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji i terminy składania dokumentów znajdziesz na podstronie poświęconej warunkom rekrutacji. 

Wymagane dokumenty

 • Formularz rekrutacyjny - Wypełniony formularz rekrutacji online znajdujący się na stronie rekrutacja.milenium.edu.pl
 • Skan świadectwa maturalnego przesłany do dziekanatu za pomocą Konta Kandydata - oryginał do wglądu podczas pierwszego zjazdu
 • Opłata w wysokości 85 zł dokonana poprzez płatność online w Koncie Kandydata lub tradycyjnie jako przelew na konto uczelni o numerze: 53 1090 1375 0000 0001 0062 7095 (tytuł wpłaty: imię i nazwisko kandydata)
 • 1 zdjęcie legitymacyjne do elektronicznej legitymacji studenckiej przesłane za pomocą Konta Kandydata
 • 1 zdjęcie legitymacyjne o wymiarach 35x45 mm dostarczone do dziekanatu podczas pierwszego zjazdu

Rekrutacja na studia z Zarządzania

Rejestracja w uczelnianym systemie rekrutacyjnym jest pierwszym krokiem rekrutacyjnym. Następnie na adres e-mail podany podczas e-rejestracji otrzymasz link do swojego indywidualnego Konta Kandydata. W nim załączasz wymagane dokumenty i będziesz widział status wniesionej opłaty rekrutacyjnej oraz pozostałych swoich spraw. W połowie września Dziekan WNS publikuje listy przyjętych kandydatów.

Jeśli masz pytania dotyczące organizacji roku studiów w danym roku akademickim (szczególnie na pierwszym roku studiów) lub wątpliwości czy prawidłowo wykonałeś/aś wniesienie opłaty rekrutacyjnej możesz w tej sprawie skontaktować się z dziekanatem.

Kierunki studiów Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium

Zajęcia w GSW Milenium na każdym roku studiów są prowadzone w sposób praktyczny. Dlatego też nasi wykładowcy są praktykami, którzy na co dzień specjalizują się w tym co przekazują podczas zjazdów studentom. Praktyczna wiedza, case study, wskazówki i przykłady to najlepsza metoda na ciekawe zajęcia. Podczas studiów na specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem poznasz takie zagadnienia jak:

 • Metody zarządzania przedsiębiorstwem i jak wygląda proces zarządzania sprzedażą
 • Nowoczesne modele zarządzaniaprzedsiębiorstwem produkcyjnym
 • Współczesne metody zarządzania firmą
 • koncepcji zarządzania i realizacji celów przedsiębiorstwa
 • Zarządzaniu własnym przedsiębiorstwem
 • nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem
 • umiejętności zarządzania pracownikami
 • Zarządzanie projektami własnego przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie zasobami ludzkim
 • Badania marketingowe 
 • Prawo w tym treści z ochrony własności intelektualnej
 • Rachunkowość finansowa
 • Komunikacja interpersonalna 
 • Zachowania nabywców
 • Systemy motywacyjne
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Księgowość MSP
 • Strategie konkurencji
 • E-commerce
 • Kreatywność w organizacji własnego przedsiębiorstwa
 • Kształtowanie umiejętności menedżerskich
 • Wizerunek małej firmy
 • Metody finansowania inwestycji
 • Outsourcing
 • podstawy zarządzania
 • najpopularniejsze metody zarządzania
 • organizacja przedsiębiorstwa
 • dobrej organizacja pracy
 • zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym
Studia w Gnieźnie i Studia w Wągrowcu są realizowane na podstawie posiadanej pozytywnej zgody PKA. Jesteśmy wpisani do ewidencji uczelni niepublicznych i związku uczelni niepublicznych pod nr 260. Wpis potwierdza, że prowadzimy naszą działalność oświatową zgodnie z najwyższymi standardami i podlegamy regularnym kontrolom ministerialnym, które czuwają nad naszym poziomem kształcenia.
W momencie ukończenia studiów wyższych I stopnia absolwent może poszerzyć swoją wiedzie na studiach magisterskich z Zarządzania lub zapisać się na podyplomowe studia zarządzania prowadzone przez GSW Milenium.

Dziekanat Filii GSW Milenium
w Wągrowcu

ul. Kcyńska 48, parter, pokój 5 62-100 Wągrowiec
budynek ZS nr 1
Tel. 690 862 748
rekrutacja.wagrowiec@milenium.edu.pl

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!