<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=575248362878822&ev=PageView&noscript=1" />

QUALITY & SALES MANAGER:
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I SPRZEDAŻĄ

KIERUNEK ZARZĄDZANIE

STUDIA I STOPNIA

STUDIA LICENCJACKIE 3-LETNIE W WĄGROWCU

Studia na Kierunku Zarządzanie w Wągrowcu na specjalności Quality & Sales Manager: zarządzanie jakością i sprzedażą to licencjackie studia I stopnia, które trwają 3 lata (6 semestrów). Zjazdy w Filli GSW Milenium w Wągrowcu odbywają się wyłącznie w weekendy (sobota i niedziela) raz na 2 tygodnie. Studenci specjalności zarządzanie odbywają naukę w formie studiów niestacjonarnych. Po ukończeniu studiów licencjackich absolwent uzyskuje dyplom studiów wyższych i może kontynuować naukę na studiach magisterskich lub studiach podyplomowych. Program studiów kierunku zarządzanie dostępny jest w dziekanacie lub w BIP uczelni.

Do kogo adresowane są studia licencjackie Zarządzanie sprzedażą i jakością oraz gdzie możesz po studiach pracować?

Studia przygotowują do pracy zarówno na stanowiskach dotyczących zarządzania jakością (Quality Manager, kierownik ds. jakości, audytor wewnętrzny), jak i procesami sprzedaży (menedżer sprzedaży, strategii sprzedaży, przedstawiciel handlowy, specjalista ds. sprzedaży, dyrektor ds. sprzedaży, doradca klienta strategicznego - key account manager, specjalista ds. merchandisingu i promocji sprzedaży, handlowiec ds. kontaktów z klientami organizacyjnymi / indywidualnymi, specjalista ds. sprzedaży internetowej / e-commerce):

 • Zdobędziesz umiejętności do pracy na stanowiskach odpowiedzialnych za nadzór i koordynowanie dystrybucji produktów lub usług w Internecie, odpowiadania za sprzedaż (kierowaną zarówno do konsumentów, jak i do firm), organizowania szkoleń z zakresu handlu internetowego czy udzielać wsparcia technicznego klientom.​
 • Zdobędziesz również odpowiednie umiejętności, by prowadzić własną działalność gospodarczą ze sprzedażą online.
Ponadto gruntownie zgłębisz wiedzę dotyczącą Zarządzania, niezbędną do pracy zawodowej związanej z funkcjonowaniem firm na rynku:
 • Program studiów obejmuje zajęcia z nauki o organizacji i zarządzaniu, finansów, sprzedaży, marketingu, kierowania zespołem sprzedaży psychologii oraz prawa.
 • Nauczysz się m.in. tworzyć biznesplan oraz poznasz techniki planowania kariery zawodowej, motywacji, komunikacji i zarządzania zespołem.

Specjalność certyfikowana

Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium oferuje studentom możliwość uzyskania certyfikatów z wybranych przedmiotów na każdym semestrze nauki. Certyfikaty są potwierdzeniem posiadania specjalistycznej wiedzy i umiejętności w danym obszarze. Uzyskane dokumenty wpływają pozytywnie na przyszłe szanse zawodowe absolwentów. Kompetencje zdobyte w ramach studiów potwierdzone specjalnymi certyfikatami pozwalają bowiem pracodawcom na lepszą identyfikację kwalifikacji kandydatów.

Specjalność certyfikowana

Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium oferuje studentom możliwość uzyskania certyfikatów z wybranych przedmiotów na każdym semestrze nauki. Certyfikaty są potwierdzeniem posiadania specjalistycznej wiedzy i umiejętności w danym obszarze. Uzyskane dokumenty wpływają pozytywnie na przyszłe szanse zawodowe absolwentów. Kompetencje zdobyte w ramach studiów potwierdzone specjalnymi certyfikatami pozwalają bowiem pracodawcom na lepszą identyfikację kwalifikacji kandydatów.
Image

Quality Manager / Sales Manager studia zarządzania sprzedażą - sylwetka absolwenta i program studiów

W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ:

 • Podczas studiów zgłębisz wiedzę dotyczącą sposobu zarządzania organizacją, w którym każdy aspekt działalności jest realizowany projakościowo. Nasza kadra przygotuje Cię do rozwiązywania problemów jakościowych oraz doskonalenia procesów.
 • Zdobędziesz wiedzę m.in. z zakresu zarządzania strategicznego, regulacji prawnych w zakresie jakości, dokumentacji systemu zarządzania jakością, kontroli jakości.
 • Poznasz techniki i narzędzia redukujące koszty złej jakości oraz ich zastosowanie w codziennym życiu organizacji.
 • Poznasz jak prawidłowo i skutecznie wdrażać i kontrolować systemy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie – według standardów międzynarodowych.

W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA SPRZEDAŻĄ:

 • Poznasz nowoczesne metody sprzedaży, aktualne przepisy prawne, finansowe, psychologię zachowań konsumentów oraz zasady profesjonalnej prezentacji i promocji oferowanych produktów.
 • Nauczysz się odpowiedzialności za maksymalizację sprzedaży poprzez opracowywanie strategii sprzedażowej, dbałość o jej realizację i sprawowanie nadzoru nad podległym zespołem pracowników.
 • Zdobędziesz wiedzę na temat szybko rosnącego rynku handlu online, który jest szansą nie tylko dla firm specjalizujących się w sprzedaży internetowej, ale również dla osób szukających swojego miejsca na rynku pracy.
 • Opanujesz umiejętności związane ze zdobywaniem klientów, negocjacjami i prowadzeniem rozmów handlowych. Dowiesz się, jak budować trwałe relacje z klientami i analizować wyniki sprzedaży. Zgłębisz tajniki zarządzania działem sprzedaży w przedsiębiorstwie.
 • Nauczysz się jak badać potrzeby nabywców, planować, organizować i kontrolować procesy sprzedażowe.
 • Dowiesz się, jak w praktyce pozyskać klientów i dystrybutorów, budować i utrzymywać z nimi trwałe relacje oraz prowadzić skuteczne negocjacje.

Opłata czesnego, organizacja i czas trwania studiów

organizacja studiów

Czas trwania studiów
3 lata (6 semestrów)

studia zaoczne

Zaoczny tryb studiów
tylko w soboty i niedziele

metody kształcenia na odległość studia online

E-indeks w formie platformy
„Twoje Milenium”

czesne studia zaoczne

Opłata czesnego 
I-II rok - 540 zł/mies.
III rok - 600 zł/mies.*

* I-II rok (24 miesiące) - 540 zł/mies. III rok (9 miesięcy) - 600 zł/mies.

Proces rekrutacji na studia na kierunek studiów zarządzanie specjalność: Zarządzanie sprzedażą i jakością

Rekrutacja na studia I stopnia

Kandydaci na studia w Wągrowcu przyjmowani są bez egzaminów wstępnych i liczenia punktów. Liczy się kolejność zgłoszeń.
Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji i terminy składania dokumentów znajdziesz na podstronie poświęconej warunkom rekrutacji. 

Wymagane dokumenty

 • Formularz rekrutacyjny - Wypełniony formularz rekrutacji online znajdujący się na stronie rekrutacja.milenium.edu.pl
 • Skan świadectwa maturalnego przesłany do dziekanatu za pomocą Konta Kandydata - oryginał do wglądu podczas pierwszego zjazdu
 • Opłata w wysokości 85 zł dokonana poprzez płatność online w Koncie Kandydata lub tradycyjnie jako przelew na konto uczelni o numerze: 53 1090 1375 0000 0001 0062 7095 (tytuł wpłaty: imię i nazwisko kandydata)
 • 1 zdjęcie legitymacyjne do elektronicznej legitymacji studenckiej przesłane za pomocą Konta Kandydata
 • 1 zdjęcie legitymacyjne o wymiarach 35x45 mm dostarczone do dziekanatu podczas pierwszego zjazdu

Rekrutacja na studia z Zarządzania

Rejestracja w uczelnianym systemie rekrutacyjnym jest pierwszym krokiem rekrutacyjnym. Następnie na adres e-mail podany podczas e-rejestracji otrzymasz link do swojego indywidualnego Konta Kandydata. W nim załączasz wymagane dokumenty i będziesz widział status wniesionej opłaty rekrutacyjnej oraz pozostałych swoich spraw. W połowie września Dziekan WNS publikuje listy przyjętych kandydatów.

Jeśli masz pytania dotyczące organizacji roku studiów w danym roku akademickim (szczególnie na pierwszym roku studiów) lub wątpliwości czy prawidłowo wykonałeś/aś wniesienie opłaty rekrutacyjnej możesz w tej sprawie skontaktować się z dziekanatem.

Kierunki studiów Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium

Zajęcia w GSW Milenium mają charakter praktyczny. Dlatego też nasi wykładowcy są praktykami, którzy na co dzień specjalizują się w tym co przekazują podczas zjazdów studentom. Praktyczna wiedza, case study, wskazówki i przykłady to najlepsza metoda na ciekawe zajęcia. Podczas studiów na specjalności Zarządzanie sprzedażą i jakością poznasz takie zagadnienia jak:

 • Promocja i prezentacje handlowe
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie portfelem produktów
 • Księgowość MŚP
 • Targi i eventy
 • Organizacja i kierowanie działem sprzedaży
 • Kształtowanie umiejętności menedżerskich
 • Zarządzanie relacjami z klientem
 • Metody finansowania inwestycji
 • Planowanie i rozwój własnej kariery zawodowej

 

 • E-marketing Imarketing internetowy)
 • Plan marketingowy
 • Zarządzanie wizerunkiem własnym
 • Automatyzacja w e-commerce, 
 • Pozyskiwanie klientów w e-commerce
 • Zarządzanie ryzykiem i procesem zarządzania
 • Psychologia sprzedaży i zarządzanie zespołem sprzedaży
 • Budowanie strategii sprzedaży i efektywnej sprzedaży
 • Budowania relacji
 • Efektywne zarządzanie projektami
 • Prowadzenia efektywnej sprzedaży
Studia w Gnieźnie i Studia w Wągrowcu są realizowane na podstawie posiadanej pozytywnej zgody PKA. Jesteśmy wpisani do ewidencji uczelni niepublicznych i związku uczelni niepublicznych pod nr 260. Wpis potwierdza, że prowadzimy naszą działalność oświatową zgodnie z najwyższymi standardami i podlegamy regularnym kontrolom ministerialnym, które czuwają nad naszym poziomem kształcenia.
W momencie ukończenia studiów wyższych I stopnia absolwent może poszerzyć swoją wiedzie na studiach magisterskich z Zarządzania lub zapisać się na podyplomowe studia zarządzania prowadzone przez GSW Milenium. Program studiów podyplomowych dostępny jest w biurze studiów podyplomowych.

Dziekanat Filii GSW Milenium
w Wągrowcu

ul. Kcyńska 48, parter, pokój 5 62-100 Wągrowiec
budynek ZS nr 1
Tel. 690 862 748
rekrutacja.wagrowiec@milenium.edu.pl

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!