<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=575248362878822&ev=PageView&noscript=1" />

Event Manager: kultura, sport, animacja

KIERUNEK ZARZĄDZANIE

STUDIA I STOPNIA

studia LICENCJACKIE 3-LETNIE W WĄGROWCU

❱❱ KIERUNEK ZARZĄDZANIE

❱❱ STUDIA I STOPNIA

❱❱ STUDIA LICENCJACKIE 3-LETNIE W WĄGROWCU
Studia na Kierunku Zarządzanie na specjalności Event Manager: kultura, sport, animacja to licencjackie studia I stopnia, które trwają 3 lata (6 semestrów). Zjazdy w GSW Milenium odbywają się wyłącznie w weekendy (sobota i niedziela) raz na 2 tygodnie w Filii GSW Milenium w Wągrowcu. Studenci specjalności zarządzanie odbywają naukę w formie studiów niestacjonarnych. Po otrzymaniu dyplomu ukończenia studiów licencjackich absolwenci kierunku administracja mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich w Gnieźnie lub studiach podyplomowych. Program kierunku zarządzanie dostępny jest w dziekanacie lub w BIP uczelni.

Do kogo adresowane są studia z zakresu event management na specjalności Event Manager: kultura, sport, animacja?

Studia na specjalności organizacja eventów kulturalnych, sportowych i animacji przygotowują do pracy zarówno na stanowiskach dotyczących zarządzania wydarzeniami kulturalnymi jak i sportowymi. Celem specjalności jest wyposażenie studenta w nowoczesną wiedzę z zakresu zarządzania, logistyki i planowania oraz nauczenie go, jak wykorzystać zdobytą wiedzę w pracy event managera.

 • Student posiądzie ekspercką wiedzę z branży eventowej, począwszy od aspektów prawnych, administracyjnych i finansowych, poprzez marketing i promocję, a także zasady bezpieczeństwa i przepływu zasobów niezbędnych do przeprowadzenia imprezy masowej na najwyższym poziomie.
 • Dzięki praktycznemu wymiarowi studiów absolwent będzie posiadał umiejętności organizowania wydarzeń oraz kompleksowego kierowania przedsięwzięciami eventowymi, bez względu na ich charakter i rozmiar.
 • Studia dotyczące organizacji eventów nadają studentowi praktyczne umiejętności w trakcie największych wydarzeń w regionie, współpracując z lokalnymi specjalistami z branży spotkań, m.in. w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie i Urzędzie Miasta. W ten sposób potwierdzi zdobytą wiedzę wykorzystując ją w praktyce.
 • Zdobędziesz szeroką wiedzę z zakresu nauk społecznych oraz podstawową wiedzę ekonomiczną i z zakresu wykładni prawa pozwalającą płynnie poruszać się w gąszczu przepisów.
 • Ponadto gruntownie zgłębisz wiedzę dotyczącą Zarządzania, niezbędną do pracy zawodowej związanej z funkcjonowaniem firm na rynku. Program studiów obejmuje zajęcia z nauki o organizacji i zarządzaniu, finansów, sprzedaży, marketingu, psychologii oraz prawa.

Specjalność certyfikowana

Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium oferuje studentom możliwość uzyskania certyfikatów z wybranych przedmiotów na każdym semestrze nauki. Certyfikaty są potwierdzeniem posiadania specjalistycznej wiedzy i umiejętności w danym obszarze. Uzyskane dokumenty wpływają pozytywnie na przyszłe szanse zawodowe absolwentów. Kompetencje zdobyte w ramach studiów potwierdzone specjalnymi certyfikatami pozwalają bowiem pracodawcom na lepszą identyfikację kwalifikacji kandydatów.

Specjalność certyfikowana

Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium oferuje studentom możliwość uzyskania certyfikatów z wybranych przedmiotów na każdym semestrze nauki. Certyfikaty są potwierdzeniem posiadania specjalistycznej wiedzy i umiejętności w danym obszarze. Uzyskane dokumenty wpływają pozytywnie na przyszłe szanse zawodowe absolwentów. Kompetencje zdobyte w ramach studiów potwierdzone specjalnymi certyfikatami pozwalają bowiem pracodawcom na lepszą identyfikację kwalifikacji kandydatów.
Image

Studia eventowe- zarządzanie kulturą, zarządzanie sportem, animacja - sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów Event Manager mogą pracować na stanowiskach odpowiedzialnych za organizację i zarządzanie wydarzeniami sportowymi, kulturalnymi i animacją. Absolwenci specjalności Event Manager: organizacja eventów pracują m.in. w:

 • Klubach i organizacjach sportowych (organizacja pokazów, turniejów, meczów, spotkań z kibicami)
 • Samorządach (organizacja wyjazdów, szkoleń, konferencji, wystaw, festiwali)
 • Jednostkach kultury (organizacja wernisaży, wieczorków tematycznych, koncertów, wystaw, konkursów)
 • Przedsiębiorstwach (organizacja eventów firmowych, szkoleń, konferencji, wyjazdów integracyjnych, praca w agencji eventowej)
 • Placówkach oświatowych (organizacja teatrzyków, spotkań z przyrodą, balików, festynów rodzinnych, wycieczek szkolnych, wyjazdów edukacyjnych)

>>> ZOBACZ PEŁEN OPIS I SYLWETKĘ ABSOLWENTA

Opłata czesnego, organizacja i czas trwania studiów

organizacja studiów

Czas trwania studiów
3 lata (6 semestrów)

studia zaoczne

Zaoczny tryb studiów

tylko w soboty i niedziele

metody kształcenia na odległość studia online

E-indeks w formie platformy
„Twoje Milenium”

czesne studia zaoczne

Opłata czesnego 
I-II rok - 540 zł/mies.
III rok - 600 zł/mies.*

* I-II rok (24 miesiące) - 540 zł/mies. III rok (9 miesięcy) - 600 zł/mies.

Proces rekrutacji na studia na specjalności Event Manager: kultura, sport, animacja

Rekrutacja na studia I stopnia

Kandydaci na studia przyjmowani są bez egzaminów wstepnych i liczenia punktów. Liczy się kolejność zgłoszeń.
Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji i terminy składania dokumentów znajdziesz na podstronie poświęconej warunkom rekrutacji. 

Wymagane dokumenty

 • Formularz rekrutacyjny - Wypełniony formularz rekrutacji online znajdujący się na stronie rekrutacja.milenium.edu.pl
 • Skan świadectwa maturalnego przesłany do dziekanatu za pomocą Konta Kandydata - oryginał do wglądu podczas pierwszego zjazdu
 • Opłata w wysokości 85 zł dokonana poprzez płatność online w Koncie Kandydata lub tradycyjnie jako przelew na konto uczelni o numerze: 53 1090 1375 0000 0001 0062 7095 (tytuł wpłaty: imię i nazwisko kandydata)
 • 1 zdjęcie legitymacyjne do elektronicznej legitymacji studenckiej przesłane za pomocą Konta Kandydata
 • 1 zdjęcie legitymacyjne o wymiarach 35x45 mm dostarczone do dziekanatu podczas pierwszego zjazdu

Rekrutacja na studia z Zarządzania

Rejestracja w uczelnianym systemie rekrutacyjnym jest pierwszym krokiem rekrutacyjnym. Następnie na adres e-mail podany podczas e-rejestracji otrzymasz link do swojego indywidualnego Konta Kandydata. W nim załączasz wymagane dokumenty i będziesz widział status wniesionej opłaty rekrutacyjnej oraz pozostałych swoich spraw. W połowie września Dziekan WNS publikuje listy przyjętych kandydatów.

Jeśli masz pytania dotyczące organizacji roku studiów w danym roku akademickim (szczególnie na pierwszym roku studiów) lub wątpliwości czy prawidłowo wykonałeś/aś wniesienie opłaty rekrutacyjnej możesz w tej sprawie skontaktować się z dziekanatem.

Kierunki studiów Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium

Zajęcia w GSW Milenium mają charakter praktyczny. Dlatego też nasi wykładowcy są praktykami, którzy na co dzień specjalizują się w tym co przekazują podczas zjazdów studentom. Praktyczna wiedza, case study, wskazówki i przykłady to najlepsza metoda na ciekawe zajęcia. Podczas studiów na specjalności Event Management poznasz takie zagadnienia z zakresu organizacji wydarzeń jak:
 • Psychologiczne aspekty kierowania zespołem
 • Marketing
 • Zarządzanie projektami
 • Badania marketingowe
 • Promocja i prezentacje handlowe
 • Prawne aspekty organizacji imprez
 • Targi i eventy
 • E-commerce
 • Kształtowanie umiejętności menedżerskich
 • Budżetowanie eventu
 • Rynek MICE
 • Negocjacje i obsługa klienta rynku MICE
 • Psychologia reklamy i PR
 • MICE on-line
 • Sponsoring, barter i wolontariat w branży eventowej
Studia w Gnieźnie i Studia w Wągrowcu są realizowane na podstawie posiadanej pozytywnej zgody PKA. Jesteśmy wpisani do ewidencji uczelni niepublicznych i związku uczelni niepublicznych pod nr 260. Wpis potwierdza, że prowadzimy naszą działalność oświatową zgodnie z najwyższymi standardami i podlegamy regularnym kontrolom ministerialnym, które czuwają nad naszym poziomem kształcenia.

Dziekanat Filii GSW Milenium
w Wągrowcu

ul. Kcyńska 48, parter, pokój 5 62-100 Wągrowiec
budynek ZS nr 1
Tel. 690 862 748
rekrutacja.wagrowiec@milenium.edu.pl

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.