<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=575248362878822&ev=PageView&noscript=1" />

Administracja publiczna: zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego

KIERUNEK ZARZĄDZANIE

STUDIA I STOPNIA

Studia LICENCJACKIE 3-LETNIE W GNIEŹNIE

Studia na Kierunku Zarządzanie na specjalności "Administracja publiczna: zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego" to licencjackie studia I stopnia, które trwają 3 lata (6 semestrów). Zjazdy w GSW Milenium odbywają się wyłącznie w weekendy (sobota i niedziela) raz na 2 tygodnie. Studenci specjalności zarządzanie odbywają naukę w formie studiów niestacjonarnych w Gnieźnie. Po ukończeniu studiów licencjackich absolwenci kierunku administracja mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich lub studiach podyplomowych. Program kierunku zarządzanie dostępny jest w dziekanacie lub w BIP uczelni.

Do kogo adresowane są studia na specjalności Administracja Publiczna: zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego?

Absolwenci administracji to cenieni specjaliści, którzy są przygotowani w trakcie studiów do podjęcia pracy m.in. na następujących stanowiskach: specjalista ds. administracji i rozwoju, specjalista ds. zamówień publicznych, konsultant wdrażający nowe rozwiązania w administracji publicznej, analityk ekonomiczny i prawny, przedstawiciel władzy samorządowej, sekretarz biura zarządu, asystent prezesa, kierownik biura czy polityk.

 • WIEDZA OGÓLNA: Zdobędziesz szeroką wiedzę z zakresu nauk społecznych oraz podstawową wiedzę ekonomiczną i z zakresu wykładni prawa pozwalającą płynnie poruszać się w gąszczu przepisów.

 • PRAWO: Staniesz się specjalistą z zakresu prawa sektora publicznego i zakresu prawa administracyjnego. Poznasz prawo międzynarodowe publiczne, prawo rodzinne, publiczne prawo gospodarcze i opiekuńcze oraz prawo cywilne.

 • FINANSE: Nauczysz się zarządzania finansami publicznymi. Dowiesz się, jak stworzyć budżet i bilans jednostek terytorialnych, jak planować i organizować gospodarkę budżetową w administracji publicznej.

 • SAMORZĄDY: Poznasz funkcjonowanie samorządu terytorialnego. Zgłębisz zasady funkcjonowania instytucji administracji publicznej i innych urzędów. Poznasz specyfikę pracy na samodzielnym lub kierowniczym stanowisku jako pracownik administracji publicznej lub samorządowej wszystkich szczebli. Nauczysz się budować strategię rozwoju jednostek terytorialnych.

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE: Poznasz tajniki zamówień publicznych i organizacji przetargów.

Ponadto absolwent administracji uzyskuje wiedzę na temat organizacji pracy własnej i w zespole, komunikacji międzyludzkiej czy obsługi interesantów. Specjalność administracja publiczna obejmuje także wiedzę, jak zarządzać wizerunkiem organizacji.
Urząd Miasta Gniezna partner studiów administracja publiczna GSW Milenium

Specjalność certyfikowana

Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium oferuje studentom możliwość uzyskania certyfikatów z wybranych przedmiotów na każdym semestrze nauki. Certyfikaty są potwierdzeniem posiadania specjalistycznej wiedzy i umiejętności w danym obszarze. Uzyskane dokumenty wpływają pozytywnie na przyszłe szanse zawodowe absolwentów. Kompetencje zdobyte w ramach studiów potwierdzone specjalnymi certyfikatami pozwalają bowiem pracodawcom na lepszą identyfikację kwalifikacji kandydatów.

Specjalność certyfikowana

Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium oferuje studentom możliwość uzyskania certyfikatów z wybranych przedmiotów na każdym semestrze nauki. Certyfikaty są potwierdzeniem posiadania specjalistycznej wiedzy i umiejętności w danym obszarze. Uzyskane dokumenty wpływają pozytywnie na przyszłe szanse zawodowe absolwentów. Kompetencje zdobyte w ramach studiów potwierdzone specjalnymi certyfikatami pozwalają bowiem pracodawcom na lepszą identyfikację kwalifikacji kandydatów.
Image

Studia administracyjne - zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego - sylwetka absolwenta

Absolwenci specjalności Administracja publiczna studiów pierwszego stopnia posiadają kwalifikacje do pracy:

 • jako pracownicy instytucji administracji samorządowej, ale również rządowej i państwowej oraz innych instytucji użytku publicznego (oświata, służba zdrowia, pomoc społeczna, fundacje i stowarzyszenia, partie polityczne etc.)

 • m.in. w następujących miejscach pracy: specjalista ds. administracji i rozwoju, specjalista ds. zamówień publicznych, konsultant wdrażający nowe rozwiązania w administracji publicznej, analityk ekonomiczny i prawny, przedstawiciel władzy samorządowej, sekretarz biura zarządu, asystent prezesa, kierownik biura czy polityk.
Ponadto gruntownie zgłębisz wiedzę dotyczącą Zarządzania, niezbędną do pracy zawodowej w organizacjach pozarządowych związanej z funkcjonowaniem firm na rynku:

 • Program studiów obejmuje zajęcia z nauki o organizacji i zarządzaniu, finansów, sprzedaży, marketingu, psychologii oraz prawa.
 • Nauczysz się m.in. tworzyć biznesplan oraz poznasz techniki planowania kariery zawodowej, motywacji, komunikacji i zarządzania zespołem.
>>> ZOBACZ PEŁEN OPIS I SYLWETKĘ ABSOLWENTA

Opłata czesnego, organizacja i czas trwania studiów

organizacja studiów

Czas trwania studiów
3 lata (6 semestrów)

studia zaoczne

Zaoczny tryb studiów tylko w soboty i niedziele

metody kształcenia na odległość studia online

E-indeks w formie platformy
„Twoje Milenium”

czesne studia zaoczne

Opłata czesnego 
I-II rok - 540 zł/mies.
III rok - 600 zł/mies.*

* I-II rok (24 miesiące) - 540 zł/mies. III rok (9 miesięcy) - 600 zł/mies.

Proces rekrutacji na studia na specjalności Administracja publiczna

Rekrutacja na studia I stopnia

Kandydaci na studia przyjmowani są bez egzaminów wstępnych i liczenia punktów. Liczy się kolejność zgłoszeń.
Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji i terminy składania dokumentów znajdziesz na podstronie poświęconej warunkom rekrutacji. 

Wymagane dokumenty

 • Formularz rekrutacyjny - Wypełniony formularz rekrutacji online znajdujący się na stronie rekrutacja.milenium.edu.pl
 • Skan świadectwa maturalnego przesłany do dziekanatu za pomocą Konta Kandydata - oryginał do wglądu podczas pierwszego zjazdu
 • Opłata w wysokości 85 zł dokonana poprzez płatność online w Koncie Kandydata lub tradycyjnie jako przelew na konto uczelni o numerze: 53 1090 1375 0000 0001 0062 7095 (tytuł wpłaty: imię i nazwisko kandydata)
 • 1 zdjęcie legitymacyjne do elektronicznej legitymacji studenckiej przesłane za pomocą Konta Kandydata
 • 1 zdjęcie legitymacyjne o wymiarach 35x45 mm dostarczone do dziekanatu podczas pierwszego zjazdu

Rekrutacja na studia z Zarządzania

Rejestracja w uczelnianym systemie rekrutacyjnym jest pierwszym krokiem rekrutacyjnym. Następnie na adres e-mail podany podczas e-rejestracji otrzymasz link do swojego indywidualnego Konta Kandydata. W nim załączasz wymagane dokumenty i będziesz widział status wniesionej opłaty rekrutacyjnej oraz pozostałych swoich spraw. W połowie września Dziekan WNS publikuje listy przyjętych kandydatów.

Jeśli masz pytania dotyczące organizacji roku studiów w danym roku akademickim (szczególnie na pierwszym roku studiów) lub wątpliwości czy prawidłowo wykonałeś/aś wniesienie opłaty rekrutacyjnej możesz w tej sprawie skontaktować się z dziekanatem.

Program studiów na specjalności Administracja publiczna - wybrane zagadnienia

Zajęcia w GSW Milenium mają charakter praktyczny. Dlatego też nasi wykładowcy są praktykami, którzy na co dzień specjalizują się w tym co przekazują podczas zjazdów studentom. Praktyczna wiedza, case study, wskazówki i przykłady to najlepsza metoda na ciekawe zajęcia. Podczas studiów na specjalności Administracja publiczna poznasz takie zagadnienia jak:
 • Psychologia ogólna
 • Strategie finansowe jednostek samorządu terytorialnego
 • Zarządzanie projektami
 • Badania marketingowe
 • Rachunkowość finansowa
 • Prawo administracyjne
 • Polityka regionalna UE
 • Zamówienia publiczne
 • Prawo cywilne i umowy
 • Ochrona danych osobowych
 • Programy finansowania zewnętrznego
 • Promocja miast i regionów
 • Kontrola i audyt w instytucjach administracji publicznej
Studia w Gnieźnie i Studia w Wągrowcu są realizowane na podstawie posiadanej pozytywnej zgody PKA. Jesteśmy wpisani do ewidencji uczelni niepublicznych i związku uczelni niepublicznych pod nr 260. Wpis potwierdza, że prowadzimy naszą działalność oświatową zgodnie z najwyższymi standardami i podlegamy regularnym kontrolom ministerialnym, które czuwają nad naszym poziomem kształcenia.

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych

ul. Okulickiego 3a, pokój 116, 62-200 Gniezno
tel. 61 425 75 70
tel. 793 065 954
rekrutacja.gniezno@milenium.edu.pl

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!